Vodárenské věže

Vodárenské věže na Vltavě bývaly nazývány klenoty města. Pojďme se podívat proč a připomenout si dobu, kdy hospodyňky chodívaly s putnou pro vodu do kašny na náměstí.

Nejjednodušším a dlouho jediným zdrojem vody v pražském souměstí bývaly potoky, prameny a studny. Bohužel s rostoucím počtem obyvatel, neexistencí kanalizační sítě a dnes nepředstavitelným hospodařením s odpady docházelo k jejich stále se zhoršujícímu znečištění a následnému hledání čistého a nezávadného zdroje. Tím nejbližším zdrojem byla voda vltavská. První vodárenská řešení využívala pohonu mlýnského kola k načerpání vody do vodojemu umístěného ve věži nad řekou odkud tekla potrubím, samospádem, do kašen.  A právě o nich především je dnešní vycházka.

Naše cesta povede po pravém břehu Vltavy – od Šítkovské vodárenské věže sousedící dnes s Výstavní síní Mánes, po Masarykově a Smetanově nábřeží, uličkami okolo staroměstských kašen až k Novomlýnské vodárenské věži. Povíme si o důležitých pražských pramenech, o výstavbě vodárenských věží, potrubí a systému kašen i o důvodech proč systém přestal být využíván.

Důležité informace

Sejdeme se

před před Šítkovskou vodárenskou věží (Masarykovo nábř. 250/1, Praha 1)

Délka

přibližně 2 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

Novomlýnská vodárenská věž

Průvodce

Eva Losenická

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (senioři a studující): 150Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Součástí ceny za komentovanou vycházku není vstupné do Novomlýnské vodárenské věže.
  • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.