Prahou s očima dokořán

Malostranská vycházka

Malá Strana byla tradičním nedělním výletním místem obyvatel Starého Města. Přitahovalo je tam totéž co nás – trochu staromilská malebnost a pomalé plynutí času. 

Levý břeh Vltavy pod Pražským hradem přetvářel člověk dle svých potřeb již od pravěku. Strmé svahy bylo třeba rozvolnit, bažinaté oblasti při potoku v dolní části dnešního Malostranského náměstí zase zasypat. V malostranských sklepeních můžeme dodnes vidět zbytky kamenné hradby zbudované Přemyslem Otakarem II. Nově založené město v jejich obvodu nazval Novým Městem pod Hradem pražským. K jeho zvětšení doprovázeném gotickým opevněním, z části dochovaném na vrchu Petříně, došlo za Karla IV. Protože panovník tehdy založil své vlastní Nové Město, to pod hradem změnilo  název na Menší Město pražské.

Menší Město pražské bývalo v porovnání se Starým Městem výrazně chudší – nemělo příjmy z výnosných trhů a obchodních transakcí staroměstských. Jeho dnešní podobu do značné míry ovlivnila zkáza – požár z roku 1541, který zničil neuvěřitelných 133 z 211 malostranských domů, a následně  Rudolf II., nebo spíše šlechtici, kteří následovali jeho císařský dvůr z Vídně do Prahy. Pro svá sídla skupovali měšťanské domy a na jejich místech stavěli paláce.

 


Kde se sejdeme?

na zastávce tram Malostranské náměstí před kavárnou Starbucks


Ukončení vycházky

na Valdštejnském náměstí


Délka vycházky

1,5km, přibližně 2h

Cena vstupenky:

200


Zvýhodněné vstupné

Zvýhodněné vstupné 150 Kč pro návštěvníky 65+ a studující. Děti do 15 let zdarma.


Platba u průvodce v hotovosti možná do naplnění vycházky. Ke každé transakci účtuje GoOut servisní poplatek 15 Kč.

Soukromé vycházky

Hledáte netradiční dárek nebo program pro rodinu, klienty či skupinu přátel? Vyberte si z nabízených vycházek nebo Vám připravíme vycházku „na míru“. Pro objednávku a bližší informace pište na adresu info@vychazkypraha.cz.

KONTAKT

Tel.: +420 739 072 642 v pracovní dny od 10h do 17h a také 1 hodinu před každou vycházkou 

E-mail: info@vychazkypraha.cz

Lenka Kliková
Prahou s očima dokořán
Zlenická 884/10; 104 00  Praha 22

 

Podmínky použití