Klášter sv. Anežky České a mistrovská díla středověkého umění

Počátkem 30. let 13. století dospěla královská dcera Anežka Přemyslovna k rozhodnutí, že odmítne možnosti sňatku s předními evropskými vladaři, které se jí nabízely, a stane se řeholnicí v klášteře, který sama založí. Pod výrazným vlivem učení sv. Františka z Assisi, za jehož žačku se označila, a s podporou členů své rodiny – matky Konstancie Uherské, bratra Václava I. a posléze i synovce Přemysla Otakara II. – vybudovala Anežka během několika desetiletí komplex klášterních budov, který se stal jednou z nejcennějších staveb období rané gotiky v českých zemích. V pozdějších, pro klášter méně příznivých časech zde bylo sice mnohé zničeno, ale i díky zdařilým rekonstrukcím si můžeme i dnes představit, jak v těchto místech žila jedna z nejvýznamnějších ženských osobností českého středověku. První část vycházky ukáže prostory, kde Anežka psala listy sv. Kláře, duchovní souputnici sv. Františka, papežům i dalším významným osobnostem, kde promlouvala k sestrám, kde sestry pracovaly i kde se konaly bohoslužby, a také výklenek, v němž byla Anežka původně pohřbena. Připomeneme si, co je a co není známo o dalších osudech jejích ostatků, jak probíhaly snahy o Anežčinu kanonizaci a jaký význam pro náš národ mělo vyvrcholení těchto snah v roce 1989, kdy Anežku prohlásil za svatou papež Jan Pavel II.

Dnes o klášter pečuje Národní galerie v Praze, která zde vystavuje skutečné skvosty středověkého výtvarného umění spjaté s Čechami a střední Evropou. V následující části vycházky se tedy posuneme v čase do období vlády Lucemburků v českých zemích a do let po něm následujících a zastavíme se u některých z nejcennějších malířských a sochařských děl tehdejších mistrů. U většiny z nich neznáme jejich jména ani jejich životní příběhy; promlouvají k nám tedy „jen“ jejich obrazy a sochy. V rámci jedné vycházky nelze postihnout celou šíři expozice; ve vánočním období se proto budeme věnovat především dílům tématicky spojeným s vánočními svátky. Například na obrazech Mistra Vyšebrodského cyklu si přiblížíme příběh o narození Ježíše Krista a v mnoha provedeních budeme moci obdivovat krásu Madon – vyobrazení Panny Marie s Ježíškem v náručí; právě tento námět zobrazovali středověcí umělci mimořádně často a mimořádně mistrovsky.

Pro vstup do sbírkové expozice je třeba uhradit vstupné – základní cena je 220 Kč, snížené vstupné 120 Kč platí pro seniory 65+, pro návštěvníky mladší 26 let je vstup zdarma.

Důležité informace

Sejdeme se

u pokladny Anežského kláštera

Délka

přibližně 2 h

Ukončení vycházky

ve sbírkové expozici, kterou si pak můžete doprojít vlastním tempem

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • NNa místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.