Klášter sv. Anežky České a mistrovská díla středověkého umění

Počátkem 30. let 13. století dospěla královská dcera Anežka Přemyslovna k rozhodnutí, že odmítne možnosti sňatku s předními evropskými vladaři, které se jí nabízely, a stane se řeholnicí v klášteře, který sama založí. Pod výrazným vlivem učení sv. Františka z Assisi, za jehož žačku se označila, a s podporou členů své rodiny – matky Konstancie Uherské, bratra Václava I. a posléze i synovce Přemysla Otakara II. – vybudovala Anežka během několika desetiletí komplex klášterních budov, který se stal jednou z nejcennějších staveb období rané gotiky v českých zemích. V pozdějších, pro klášter méně příznivých časech zde bylo sice mnohé zničeno, ale i díky zdařilým rekonstrukcím si můžeme i dnes představit, jak v těchto místech žila jedna z nejvýznamnějších ženských osobností českého středověku. První část vycházky ukáže prostory, kde Anežka psala listy sv. Kláře, duchovní souputnici sv. Františka, papežům i dalším významným osobnostem, kde promlouvala k sestrám, kde sestry pracovaly i kde se konaly bohoslužby, a také výklenek, v němž byla Anežka původně pohřbena. Připomeneme si, co je a co není známo o dalších osudech jejích ostatků, jak probíhaly snahy o Anežčinu kanonizaci a jaký význam pro náš národ mělo vyvrcholení těchto snah v roce 1989, kdy Anežku prohlásil za svatou papež Jan Pavel II.

Dnes o klášter pečuje Národní galerie v Praze, která zde vystavuje skutečné skvosty středověkého výtvarného umění spjaté s Čechami a střední Evropou. V následující části vycházky se tedy posuneme v čase do období vlády Lucemburků v českých zemích a do let po něm následujících a zastavíme se u některých z nejcennějších malířských a sochařských děl tehdejších mistrů. U většiny z nich neznáme jejich jména ani jejich životní příběhy; promlouvají k nám tedy „jen“ jejich obrazy a sochy. V rámci jedné vycházky nelze postihnout celou šíři expozice; ve vánočním období se proto budeme věnovat především dílům tématicky spojeným s vánočními svátky. Například na obrazech Mistra Vyšebrodského cyklu si přiblížíme příběh o narození Ježíše Krista a v mnoha provedeních budeme moci obdivovat krásu Madon – vyobrazení Panny Marie s Ježíškem v náručí; právě tento námět zobrazovali středověcí umělci mimořádně často a mimořádně mistrovsky.

Pro vstup do sbírkové expozice je třeba uhradit vstupné – základní cena je 220 Kč, snížené vstupné 120 Kč platí pro seniory 65+, pro návštěvníky mladší 26 let je vstup zdarma.

Důležité informace

Sejdeme se

u pokladny Anežského kláštera

Délka

přibližně 2 h

Ukončení vycházky

ve sbírkové expozici, kterou si pak můžete doprojít vlastním tempem

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • NNa místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.