Klášter sv. Anežky České – Vánoční motivy ve středověkém umění

Tato vánoční vycházka nás zavede do expozice středověkého výtvarného umění v klášteře sv. Anežky České. Národní galerie v Praze zde vystavuje skutečné poklady z období vlády Lucemburků v českých zemích, především z doby Karla IV. a Václava IV., i z následujících desetiletí 15. a počátku 16. století.

V rámci jedné vycházky nelze postihnout celou šíři expozice; ve vánočním období se proto budeme věnovat především dílům tématicky spojeným s vánočními svátky. Přiblížíme si biblický příběh o Zvěstování Panně Marii, Navštívení Panny Marie, Narození Páně a Klanění tří králů a ukážeme si, jak slova evangelií i apokryfních textů ovlivnila způsob zobrazení těchto výjevů u mistrů činných v období vrcholné gotiky – například na deskových obrazech z jedinečného Vyšebrodského cyklu – s vrcholnými díly malířů a řezbářů z doby jagellonské, jako je Svatojiřský oltář nebo Archa z Velhartic. V mnoha provedeních budeme moci obdivovat krásu Madon – vyobrazení Panny Marie s Ježíškem v náruči; právě tento námět zobrazovali středověcí umělci mimořádně často a mimořádně mistrovsky.

Pro vstup do sbírkové expozice je třeba uhradit vstupné – základní cena je Kč 220, snížené vstupné Kč 120 platí např. pro seniory 65+. Pro návštěvníky mladší 26 let je vstup zdarma.

Důležité informace

Datum a čas

25.12.2022 ve 14:30

Sejdeme se

u pokladny kláštera

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v expozici, kterou si pak budete moci projít vlastním tempem

Průvodce

Alexandra Brabcová

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.