Bubeneč umělecká s návštěvou vily Stanislava Suchardy

Kdo by neznal bubenečské vily, tradičně jednu z „nejlepších pražských adres“.  V Bubenči, nedaleko Pražského hradu a přitom jakoby ve vesnickém klidu, v originálních komfortních domech s dostatkem okolní zeleně, tam by zkrátka chtěl žít každý. Však také v osobách majitelů, stavitelů i architektů najdeme podivuhodnou koncentraci známých a slavných jmen.

Vycházka po nejstarší pražské vilové čtvrti je zaměřena na vlastní domy umělců. Nevšední architektonická řešení a výzdoba demonstrovaly jejich vlastní umělecký program a potvrzovaly jejich svébytnost. Zřetelně se tak odlišují od sousedících staveb financovaných podnikateli, právníky nebo vysokými manažery.

Díky vstřícnosti potomků Stanislava Suchardy budeme mít možnost navštívit interiér jeho vily navržené architektem Janem Kotěrou. Jde o jedinou téměř úplně dochovanou vilu od tohoto zakladatele české moderny. Komentovanou prohlídku vily povede kurátor Nadace Muzea Stanislava Suchardy PhDr. Martin Krummholz. Vstupné do vily (100,-Kč, senioři 65+ a studující pak 50,-Kč, není součástí vstupného na vycházku).

Důležité informace

Datum a čas

28.4. 2019 v 14:30

Sejdeme se

na Hradčanské před restaurací Dejvická Sokolovna

Délka

přibližně 2,5 hodiny

Ukončení vycházky

před vilou Stanislava Suchardy v Suchardově ulici

Průvodce

Eva Brízová

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

150,-plné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 100,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Vstup do interiérů Suchardovy vily 100,-Kč, senioři 65+ a studující pak 50,-Kč.
  • Možnost koupit lístek v prodejně Freshlabels Store na adrese:
  • Panská 9, Praha 1
  • Po - Ne 10:00 - 20:00
  • Platba v hotovosti, na místě u průvodce, je možná do naplnění kapacity vycházky. Příplatek za platbu v hotovosti 50,- Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.