Císařské Vánoce Karla IV.

Císařské Vánoce Karla IV.

Přenesme se do středověké Prahy  a nechme se překvapit, jak „náš“ císař slaví Vánoce. Výjimečná vycházka o Karlu IV. s tématikou adventu a oslav Vánoc.

Praha byla v té době centrem křesťanského světa a kronikáři ji nazývali staveništěm Evropy. Řada staveb, přes mnohé úpravy, přetrvala dodnes. Na vycházce nás čekají takové dominanty jako je kostel Panny Marie Sněžné, Karolinum či Týnský chrám.  Nahlédneme i do krkolomných uliček a míst, o kterých možná ani nevíte, že jsou se jménem císaře Karla spojeny.  Uvidíme, kde se možná narodil, kam chodíval na pivo nebo kde hodoval po své korunovaci.

Důležité informace

Datum a čas

28.12. 2022 ve 14:00

Sejdeme se

na Jungmannově náměstí u kubistické lampy, za hospodou u Pinkasů před domem č. 14

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

na Staroměstském náměstí u domu U Kamenného zvonu

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba v hotovosti, na místě u průvodce, je možná do naplnění kapacity vycházky. Příplatek za platbu v hotovosti 50,- Kč.


Filmová klapka se svařákem

Filmová klapka se svařákem

Máte svoje oblíbené filmové hlášky? Zajímá Vás, která místa vytvořila kulisy slavných českých filmů? Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte „ANO“, je vycházka „Filmová klapka“ právě pro Vás, protože Praha je hotový filmařský ráj! 

Na vycházce se vydáte do míst známých i těch docela nenápadných, která znáte právě pouze z filmového plátna, a budeme porovnat filmové záběry s dnešní realitou. Čeká nás  „Hotel modrá hvězda“, „Vyprávěj“, „Jára Cimrman ležící, spící“, „Třicet případů majora Zemana“, „Vrchní, prchni“, „Kulový blesk“,  „Dobrý voják Švejk“ či seriál „Hříšní lidé pražského“. Zavzpomínáme  na zlaté období českého filmu s herci Josefem Abrahámem, Jiřím Sovákem, Jaroslavem Marvanem, Josefem Vinklářem, Jiřím Sovákem, Oldřichem Novým, či Květou Fialovou.

Důležité informace

Datum a čas

27.12. 2022 ve 14:00

Sejdeme se

na rohu ulice Purkyňova a Vladislavova za Quadriem

Délka

přibližně 2 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

na Malém náměstí

Průvodce

Miroslav Křižan

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Klášter sv. Anežky České – Vánoční motivy ve středověkém umění

Klášter sv. Anežky České – Vánoční motivy ve středověkém umění

Tato vánoční vycházka nás zavede do expozice středověkého výtvarného umění v klášteře sv. Anežky České. Národní galerie v Praze zde vystavuje skutečné poklady z období vlády Lucemburků v českých zemích, především z doby Karla IV. a Václava IV., i z následujících desetiletí 15. a počátku 16. století.

V rámci jedné vycházky nelze postihnout celou šíři expozice; ve vánočním období se proto budeme věnovat především dílům tématicky spojeným s vánočními svátky. Přiblížíme si biblický příběh o Zvěstování Panně Marii, Navštívení Panny Marie, Narození Páně a Klanění tří králů a ukážeme si, jak slova evangelií i apokryfních textů ovlivnila způsob zobrazení těchto výjevů u mistrů činných v období vrcholné gotiky – například na deskových obrazech z jedinečného Vyšebrodského cyklu – s vrcholnými díly malířů a řezbářů z doby jagellonské, jako je Svatojiřský oltář nebo Archa z Velhartic. V mnoha provedeních budeme moci obdivovat krásu Madon – vyobrazení Panny Marie s Ježíškem v náruči; právě tento námět zobrazovali středověcí umělci mimořádně často a mimořádně mistrovsky.

Pro vstup do sbírkové expozice je třeba uhradit vstupné – základní cena je Kč 220, snížené vstupné Kč 120 platí např. pro seniory 65+. Pro návštěvníky mladší 26 let je vstup zdarma.

Důležité informace

Datum a čas

25.12.2022 ve 14:30

Sejdeme se

u pokladny kláštera

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v expozici, kterou si pak budete moci projít vlastním tempem

Průvodce

Alexandra Brabcová

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace
Vycházka se koná za každého počasí.Advent v Loretě

Advent v Loretě

Jedním z nejpůvabnějších míst v Praze, které zvou k návštěvě v období Adventu a Vánoc, je pražská Loreta – poutní místo prodchnuté především úctou k Panně Marii. Jeho historii a výzdobě bude věnována vycházka o 4. adventní neděli.

Barokní areál vybudovaný během přibližně sta let vznikal postupně kolem ústřední stavby – kopie tzv. Svaté chýše, domku z Nazaretu uctívaného jako místo, kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že právě ona byla vybrána, aby počala a porodila Božího syna, a v němž po nějakou dobu žila Svatá rodina.

Vycházku zahájíme poslechem mariánské písně Tisíckrát pozdravujeme tebe, kterou v tomto období každou hodinu hraje slavná loretánská zvonohra. Podíváme se na kopii nedochované sochy Panny Marie Loretánské a u barokních reliéfů si připomeneme klíčové okamžiky ze života Panny Marie. Projdeme se ambitem s kaplemi a navštívíme kostel Narození Páně, na jehož stavbě pracovali dva z nejvýznamnějších pražských barokních architektů, otec a syn Dientzenhoferové. Navštívíme klenotnici, v níž jsou vystaveny cennosti z loretánského pokladu – jednoho ze dvou nejvýznamnějších chrámových pokladů v českých zemích. Kromě slavné Diamantové monstrance uvidíme například i oltářík zdobený stříbrnou figurální skupinou představující narození Ježíška. Trojrozměrný model nám ukáže nástěnné malby objevené nedávno v loretánské kryptě.

Program zakončíme hudebním zážitkem – poslechem koncertu loretánské zvonohry, jejíž zvuk zní z nádvoří areálu působivěji než při poslechu zvenčí.

Pro vstup do areálu je třeba uhradit vstupné – dospělí Kč 180,-, senioři 70+ Kč 140,-, studenti s průkazem Kč 120,-.

Důležité informace

Datum a čas

18.12.2022 ve 14:00

Sejdeme se

před vstupem do Lorety

Délka

přibližně 1,5 hodiny

Ukončení vycházky

v areálu Lorety

Průvodce

Alexandra Brabcová

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace
Vycházka se koná za každého počasí.Polední zvonění naživo se svařákem

Polední zvonění naživo se svařákem

Zvony svým tvarem lahodí oku a jejich odbíjení nesoucí se městem má dodnes zvláštní kouzlo. Pro naše předky však znamenali daleko více – tlukot zvonu svolával věřící ke mši, oznamoval mimořádné společenské události i varoval před katastrofami.

Putování po novoměstských zvonicích zahájíme u kostela sv. Štěpána, místa s neuvěřitelnou historií sahající až do 10. století. Představíme si rotundu sv. Longina, dozvíme se o hřbitově poutníků a nahlédneme i do Štěpánské zvonice, která má zvon umístěn obráceně (jako v Kouřimi).

Poté navštívíme místo bývalé kaple Božího Těla na Karlově náměstí, kdysi hlavního poutního místa Prahy. Každoročně druhý pátek po Neděli velikonoční sem putovali desetitisíce věřících, aby mohli spatřit svatováclavskou korunu, poklonit se ostatkům svatých a řadě relikvií shromažďovaných Karlem IV.

Nakonec se přesuneme ke kostelu sv. Vojtěcha, kde nahlédneme do interiéru zvonice, dozvíme se o zde udržovaných tradicích, zažijeme zvonění a budeme mít výjimečnou možnost fyzického dotyku zvonů.

Na vycházce nebude chybět Mirkův pověstný svařák 🙂

Důležité informace

Datum a čas

18.12. 2022 v 10:30

Sejdeme se

před kostelem sv. Štěpána, Štěpánská ulice

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

před kostelem sv. Vojtěcha

Průvodce

Miroslav Křižan

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Vánoční Jeruzalém se svařákem

Vánoční Jeruzalém se svařákem

Vycházka vede po stopách Nebeského Jeruzaléma v Praze.

Plány Karla IV.  na povznesení Prahy nezahrnovaly pouze hradby, tržiště nebo univerzitu, ale v nejvyšší úrovni zbožný císař do plánu města zakomponoval křesťanskou symboliku. Pětice kostelů je rozmístěna tak, že jejich spojením vzdušnou čarou vzniká pomyslný kříž.  Pojďme se po tomto magickém znaku projít s architektem, milovníkem gotiky, a povšimnout si při tom kouzla často opomíjené čtvrti Karlova.

Komentovaná vycházka nás zavede i do interiéru těchto Karlem IV.  založených kostelů. Navštívíme kostel sv. Karla Velikého a Panny Marie, kde si prohlédneme na kruchtě varhany a povíme si něco o jejich fungování. Dále nás čeká  zvonice či Betlémská jeskyně, klenot barokní architektury. Nahlédneme i pod střechu, kde jsou k vidění dřevěné trámy z barokní úpravy, či se nám nabídne úchvatný průhled otvorem ve stropě do presbytáře kostela.

Na vycházce nebude chybět Mirkův pověstný svařák 🙂

V kostele sv. Karla Velikého se platí dobrovolné vstupné – ideálně 30-50 Kč.

Důležité informace

Datum a čas

17.12. 2022 ve 14:00

Sejdeme se

na rohu ulic Kateřinská a Ke Karlovu

Délka

přibližně 2,5 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

u kláštera Na Slovanech

Průvodce

Miroslav Křižan

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Předvánoční vycházka za Pražským Jezulátkem

Předvánoční vycházka za Pražským Jezulátkem

Legenda vypráví, že sošku dítěte Ježíše ze dřeva a vosku vytvořil  ve Španělsku druhé poloviny 16. století mnich na základě svého vidění.  Do Prahy jej přivezla Marie Manrique de Lara y Mendoza, dvorní dáma Marie Španělské.  Protože Jezulátko přecházelo v rodině jako svatební dar z matky na dceru,  věnovala jen Marie své dceři Polyxeně. Polyxena, která vlastní dceru neměla, věnovala sošku bosým karmelitánům při kostele Panny Marie Vítězné, kde Jezulátko za čtyři století zažilo slávu i plenění, ztráty i znovunalezení. Malý Ježíšek začal žehnat místním lidem, Praze a dokonce i návštěvníkům z celého světa. Pražské Milostné Jezulátko, Gesú Bambino di Praga, Bambinello di Praga, Infant Jesus of Prague plné lásky a naděje se stalo asi nejznámějším pražským vyslancem. Hezkým dokladem úcty a poděkování jsou překrásné šatečky, z nichž nejzajímavější můžeme vidět v rámci vycházky v muzeu.

Důležité informace

Datum a čas

11.12. 2022 ve 13:30

Sejdeme se

před kostelem Panny Marie Vítězné a Antonína Paduánského v Karmelitské ulici

Délka

přibližně 1,5h

Ukončení vycházky

v kostele Panny Marie Vítězné

Průvodce

Eva Losenická

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.


Ořechovka – úspěšný pokus o zahradní město

Ořechovka – úspěšný pokus o zahradní město

Praha není jen historický střed města, za jeho hranicemi najdemevelice zajímavé lokality. V zahradních čtvrtích zanechali svá díla i vynikající architekti 20. století.

Záliba v zahradních koloniích (městech) přetrvala z období monarchie i do samostatné republiky. Hned v roce 1919 byla vypsaná soutěž na výstavbu rodinných domů a bytů pro Družstvo státních a jiných veřejných zaměstnanců, do které bylo přihlášeno 38 projektů. Vítězný vzešel z atelieru Jaroslava Vondráka a Jana Šenkýře. 

Prohlédneme si nejen řadové domky připomínající anglické a holandské maloměsto, ale i vily pro Václava Špálu, Otakara Španiela, Emila Fillu a další umělce. Uvidíme, že i v tak krásné lokalitě najdeme místa se smutnou historií válečné tragédie.

Důležité informace

Datum a čas

10.12. 2022 v 10:00

Sejdeme se


na tramvajové zastávce Ořechovka


Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky


na zastávce MHD Vozovna Střešovice


Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.


Betlémská kaple s výstavou betlémů

Betlémská kaple s výstavou betlémů

Advent a Vánoce máme spjaty s narozením Spasitele v Betlémě, v Domu chleba“. Malá nevýrazná vesnička, ve které tiše došlo ke změně světa. Naše pražská Betlémská kaple je vlastně také takovým místem, kde se měnily dějiny Českého království. Kaple Neviňátek je spojená s působením Mistra Jana Husa či Jakoubka ze Stříbra. V první části vycházky si projdeme interiéry kaple i Domu kazatelů. Čekají nás nástěnné malby inspirované Velislavovou biblí či Jenským kodexem, ukážeme si kazatelnu, ze které dštil Mistr oheň na odpustky (pouze kopie), nebo třeba studnu, která je starší než samotná kaple a byl pro ní zbudován speciální vchod, aby měšťané mohli i nadále chodit pro vodu.

V další části vycházky navštívíme běžně nepřístupné podzemní prostory. Některé jsou starší než samotná kaple a jiné vznikají až po druhé světové válce. Zde Vás čeká výstava betlémů, o jejichž historii a proměnách si také něco povíme.

Na místě je třeba zaplatit vstupné do Betlémské kaple: plné 60 Kč/senioři a studenti 30 Kč + výstava Betlémů má vstup plné 100 Kč/ snížené 50 Kč na osobu v hotovosti

Důležité informace

Datum a čas

3.12. 2022 v 15:00

Sejdeme se
před vstupem do pokladny, kde si zakoupíme vstupenky a poté se od 15h bude začínat před kaplí na náměstí u světelné instalace na fasádě kaple.Délka

přibližně 1,5 hodiny

Ukončení vycházky

v Betlémské kapli

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.


Nový Svět, romantika křivolakých uliček

Nový Svět, romantika křivolakých uliček

Chcete zažít romantickou atmosféru na dohled od Pražského hradu a šlechtických paláců? Pak nejlépe na vycházce Novým Světem s povídáním o životě nejen drobných lidiček a uměleckých bohémů, ale také šlechticů a diplomatů.

Nový Svět vyrostl v údolí potoka Brusnice, při staré pěší cestě z Břevnovského kláštera na Pražský hrad. Domky obývali nejprve lidé na hradě služební, později městská chudina. Osobitý pitoreskní ráz čtvrť získala až  docela nedávno, poté co se zde usídlili umělci a bohémové.

Fotografie jsou z aparátu Miroslava Anderleho.

Důležité informace

Datum a čas

01.12.2022 v 18:00

Sejdeme se

zastávka tram Pohořelec, u sousoší Tychona Brahe a Johanna Keplera

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

Hradčanské náměstí

Průvodce

Eva Losenická

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba v hotovosti, na místě u průvodce, je možná do naplnění kapacity vycházky. Příplatek za platbu v hotovosti 50,- Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.