Židovské město

Vycházky

Pojďme se projít místem, kde nezůstal stát kámen na kameni. Dnešní čtvrť plná luxusních činžovních domů bývala chudinským ghettem s tajemnými průchody a stísněnými uličkami lemovanými změtí na sebe nalepených domků. Genius loci středověkého města však zcela nezmizel, dýchne na nás u synagog, živoucích strážců tisícileté historie, nebo u vysoké zdi starého židovského hřbitova.

Na vycházce se zaměříme na to, co z židovského města zůstalo – synagogy Pinkasovu, Klausovu, Staronovou, Vysokou, Maiselovu a Španělskou, Obřadní síň, Radnici, židovský hřbitov. Dozvíme se, jak správně uctít mrtvé při návštěvě židovských hřbitovů, kdo skutečně byl tajemný rabín Löw, stvořitel Golema, a také co všechno je košer a že radniční hodiny mohou jít pozpátku, a není to chyba.

A víte vůbec, v jakém roce vlastně žijeme? Doporučená příprava: Císařův Pekař a Pekařův císař 🙂 Na vycházce nevstupujeme do interiérů ani jiných zpoplatněných prostor.

Důležité informace

Datum a čas

30.04. 2023 ve 14:30

Sejdeme se

u sochy Franze Kafky před Španělskou synagogou

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Pinkasova synagoga

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.

Hledáme letní byt. Zn. Dobřichovice

Vycházky

V poslední čtvrtině 19. st. začala v dosahu Prahy vznikat letoviska, tedy vilové osady sloužící k odpočinku rodin převážně vyšší střední vrstvy. Vliv na to měl nejen překotný průběh industrializace, který působil na zhoršování podmínek života v samotném městě, ale také emancipace a vzrůstající sebevědomí právě střední vrstvy. Předpokladem pro vznik letoviska byla dopravní dostupnost. Tu zajistil rozvoj železniční sítě, která sehrála výraznou roli právě jihozápadně od Prahy v oblasti dolní Berounky. Zde ve Všenorech vzniklo druhé nejstarší letovisko v blízkosti hlavního města. Zakrátko se připojily Dobřichovice.

Nad nádražím na pravém břehu řeky v lokalitě zvané Brunšov začaly letní vily vznikat v 80. letech 19. století. Zajímavostí je, že od počátku byly budovány podle přísného regulačního plánu z roku 1888. Na půdorysu je to dodnes dobře patrné. Pro život vilařů bylo důležité založení okrašlovacích spolků, které dohlížely na stavební činnost, rozhodovaly o tom, kdo a kde může vilu stavět. Dbaly na úpravu cest a okolí, organizovaly společenskou zábavu, často provozovaly sportoviště. V Dobřichovicích byl spolek založen roku 1895.

My si na vycházce projdeme nejstarší část letoviska. Uvidíme díla Osvalda Polívky, Kamila Hilberta i řady dalších, dnes již méně známých stavitelů. Zjistíme, že mezi obyvatele vil patřil např. Maurice Pellé, Hynek Puc, F. X. Šalda.

Důležité informace

Datum a čas

29.04. 2023 ve 14:00

Sejdeme se

před nádražím Dobřichovice

Vlaky jedou z Praha - hl. nádraží a z Praha - Smíchov. Až do Radotína platí Lítačka. Vždy je nutné si ověřit na Českých drahách, zda není nějaká výluka!

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 až 2 km)

Ukončení vycházky

na nádraží Dobřichovice

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.

Z Petřína na Malou Stranu

Vycházky

Pojďte s námi objevovat tichá zákoutí jen krůček od turistického ruchu! Na vycházce z Petřína na Malou Stranu vyjdeme z Pohořelce, projdeme Strahovský klášter a po petřínské stráni půjdeme na Malou Stranu. Navštívíme romantické a trochu ztracené ulice – Vlašskou a Jánskou, Jánský vršek, ulici Břetislavovu a Tržiště, kde vycházku ukončíme.

Co uvidíme? Výstavní paláce Lobkoviců, Šporků, působiště slavných stavitelů, malířů, nádherně zdobený Kremlovský dům, nemocnici Pod Petřínem nebo třeba sochu, která dříve zdobila Karlův most. Co uslyšíme? Příběhy o divoké italské povaze, trzích, přepychových palácích nebo o touze po svobodě.

Důležité informace

Datum a čas

29.04. 2023 ve 14:00

Sejdeme se

Pohořelec, zastávka tram, u sousoší Johanna Keplera a Tychona de Brahe

Délka

přibližně 2 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

v ulici Tržiště

Průvodce

Eva Losenická

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Malostranská vycházka

Vycházky

Malá Strana byla tradičním nedělním výletním místem obyvatel Starého Města. Přitahovalo je tam totéž co nás – trochu staromilská malebnost Rynku, dnešního Malostranského náměstí. Podvečerní vycházka zde má  i dnes zvláštní atmosféru.

Tudy procházely okázalé královské korunovačních průvody, ale také tu šlechtici domlouvali komplot proti panovníkovi. Rynek rabovala cizí vojska a neušel ani rozsáhlým požárům. Přesto dokázali jeho obyvatelé vybudovat na starých základech nové a možná ještě krásnější domy. Proto pod klasicistními či renesančními fasádami najdeme gotická sklepení.

Pestré osudy měli pochopitelně i místní obyvatelé.  Najdeme mezi nimi postavu podobnou Donu Quichotovi,  rozhazovačného šlechtice, příslovečného „Poturčence horšího Turka“,  i Napoleonem oslněnou operní děvu.

Důležité informace

Datum a čas

27.04.2023 v 18:00

Sejdeme se

u zastávky tram Malostranské náměstí směr Smíchov

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

Valdštejnské náměstí

Průvodce

Lenka Kliková

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Na svazích Smíchova - od Malvazinek na Santošku za usedlostmi a vilami - I. část

Vycházky

Na stráních nad Smíchovem bývávaly od středověku vinice. Na nich v 16. století vznikaly jednoduché stavby pro ochranu viničních lisů, ze kterých se postupně přestavbami vyvinuly usedlosti. Ty sloužily nejdříve skutečně ke kontrole a ochraně vinice, ale brzy se některé z nich začaly proměňovat v letní obydlí. Třicetiletá válka v 17. století a následně v 18. století války o dědictví rakouské a sedmiletá válka vinice a viniční usedlosti velmi poškodily a v některých případech přímo zlikvidovaly. U zbývajících se během 18. a 1. poloviny 19. st. změnilo zaměření, přibyly hospodářské budovy, některé začaly sloužit jako hostince a jiné jako cihelny. Dneska už jich můžeme najít jen zlomek. Přelom 19. a 20. století znamenal parcelaci bývalých viničních pozemků a usedlosti vystřídaly luxusní vily. To se následně ještě zvýraznilo v období po 1. světové válce. My na vycházce uvidíme přestavěnou usedlost Cihlářku a Nikolajku, ale především vily od Jana Gillara, Františka Zelenky, Ernsta Wiesnera a Winternitzovu vilu od Adolfa Loose.

Důležité informace

Datum a čas

23.04. 2023 ve 14:00

Sejdeme se

na zastávce autobusu 137 Malvazinky (jede od stanice metra B - Anděl, výstup směrem Na Knížecí)

Délka

přibližně 2 hodiny (2 až 2,5 km)

Ukončení vycházky

na zastávce autobusu 137 Santoška

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.

Od špitálu k nemocnici

Vycházky

Hodně zdraví! přejeme si navzájem a není to jenom fráze. Co ale dělat, když se zdraví pokazí? Dnes jdeme k lékaři, do nemocnice, ale jak to bylo dříve? Projdeme místy vzniku špitálů, chudobinců a nalezinců, budovy porodnictví, pitevny, blázince i dětské nemocnice. Bude nás zajímat budování základů nemocniční sítě v 18. a 19. století, rozvoj za období národního obrození, rozdělení nemocnic na české a německé i zajímavosti z architektury.

Vycházku zahájíme na klidném místě Karlova náměstí  u sochy významného cestovatele a botanika Benedikta Roezla a postupně navštívíme několik areálů na Karlově. I přes docela vážné téma je vycházka veselá.

Navštívíme oblast areálů :

Hlavní budova VFN na Karlově, Zemská porodnice u svatého Apolináře, Ústav pro duševně choré s areálem Kateřinské zahrady a chrámu sv. Kateřiny, budova urologie jako ukázka pražského brutalismu, budova adiktologie – protialkoholická klinika, dětská nemocnice, Hlavův ústav, Klášter na Karlově.

Důležité informace

Datum a čas

22.04. 2023 v 15:00

Sejdeme se

u sochy významného cestovatele a botanika Benedikta Roezla na Karlově náměstí

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v ulici Na Bojišti u stanice I.P.Pavlova

Průvodce

Miroslav Křižan

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.

Ve Strašnicích nestraší - kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Vycházky

Ve Strašnicích skutečně žádná strašidla nepotkáme a výklad jména obce je velmi nejistý. Až do 1. poloviny 20. století byly zemědělskou oblastí, kde se pěstovala řada plodin, známé a velice žádané bylo zelí. Základem zástavby byly hlavně statky. Od počátku 20. století se na části jejich rozparcelovaných pozemcích začaly objevovat první vily a v meziválečném období pak přibyly soubory rodinných domů. Ty nám dnes mohou podat nejstarší svědectví, protože původní statkářská zástavba ve 2. polovině 20. století nenávratně zmizela.

My se na vycházce nejdříve podíváme do moderního kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, jedinečný tvar mu dal architekt Jindřich Synek v letech 1992-1994. Pak se vydáme prozkoumat, jak bydlely za první republiky střední vrstvy. Na příkladu Masarykovy kolonie, která je jediným společným projektem Josefa Gočára a Pavla Janáka, Kolonie svobody od Františka Alberta Libry a kolonie Strojvůdce od architektů Václava Gaila a Aloise Šťastného si připomeneme oblibu zahradních měst.

Důležité informace

Datum a čas

16.04. 2023 ve 14:00

Sejdeme se

před vchodem do kostela (Ke Strašnické 10/1000)

Délka

přibližně 2 hodiny (2km až 2,5 km)

Ukončení vycházky

v dosahu stanic MHD Na Hroudě a Průběžná

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.

Polední zvonění naživo

Vycházky

Zvony svým tvarem lahodí oku a jejich odbíjení nesoucí se městem má dodnes zvláštní kouzlo. Pro naše předky však znamenali daleko více – tlukot zvonu svolával věřící ke mši, oznamoval mimořádné společenské události i varoval před katastrofami.

Putování po novoměstských zvonicích zahájíme u kostela sv. Štěpána, místa s neuvěřitelnou historií sahající až do 10. století. Představíme si rotundu sv. Longina, dozvíme se o hřbitově poutníků a nahlédneme i do Štěpánské zvonice, která má zvon umístěn obráceně (jako v Kouřimi).

Poté navštívíme místo bývalé kaple Božího Těla na Karlově náměstí, kdysi hlavního poutního místa Prahy. Každoročně druhý pátek po Neděli velikonoční sem putovali desetitisíce věřících, aby mohli spatřit svatováclavskou korunu, poklonit se ostatkům svatých a řadě relikvií shromažďovaných Karlem IV.

Nakonec se přesuneme ke kostelu sv. Vojtěcha, kde nahlédneme do interiéru zvonice, dozvíme se o zde udržovaných tradicích, zažijeme zvonění a budeme mít výjimečnou možnost fyzického dotyku zvonů.

Důležité informace

Datum a čas

16.04. 2023 v 10:30

Sejdeme se

před kostelem sv. Štěpána, Štěpánská ulice

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

před kostelem sv. Vojtěcha

Průvodce

Miroslav Křižan

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Příběh Pražského hradu

Vycházky

Ve 2. polovině 13. století začaly na Pražském hradě první stavební úpravy v gotickém slohu, za vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. se pak Hrad proměnil v reprezentativní gotickou panovnickou rezidenci. Tato vycházka nás zavede do někdy neprávem opomíjených prostor gotického podlaží Starého královského paláce pocházejících právě z tohoto období, v nichž je umístěna výstava věnovaná dějinám Pražského hradu.

Hlavní linie nás povede chronologicky od stop nejstaršího osídlení po změny, které Hrad prodělal v nedávné minulosti poté, co se stal sídlem prezidenta republiky. Na této cestě občas odbočíme k jednotlivým speciálním oddílům, které mapují vybrané oblasti z dějin Pražského hradu a osudy jeho obyvatel napříč staletími: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh korunovací, Příběh pohřbívání, Příběh stolování a další.

Uvidíme cenné předměty z hradních sbírek, jako jsou pohřební insignie a pohřební oděvy českých panovníků či sklo a porcelán, které zdobily stoly při hostinách. Výstava nám přiblíží i některé nerealizované návrhy přestaveb hradních budov a nabídne alespoň prostřednictvím fotografií i pohled vzhůru na místa, kam návštěvník ze země nedohlédne, například k vnějšímu triforiu svatovítské katedrály.

Pro vstup do expozice je třeba uhradit vstupné: dospělí 150,- Kč; studenti SŠ a VŠ do 26 let a senioři 65-70 let 80,- Kč; senioři nad 70 let zdarma

Důležité informace

Datum a čas

15.04.2023 ve 14:00

Sejdeme se

před vchodem do Informačního centra na III. nádvoří

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Po skončení komentované prohlídky budete moci zůstat v expozici a podrobněji si prohlédnout exponáty, které Vás zaujmou.

Průvodce

Alexandra Brabcová

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • výhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Praha – sídlo diplomatů I. Hradčany a Malá Strana

Vycházky

Vycházka nás povede kolem několika historických budov spojených s dějinami diplomacie v českých zemích. Sejdeme se na Loretánském náměstí před impozantní budovou Černínského paláce. Na diplomatickém poli se angažoval už jeho zakladatel Humprecht Jan Czernin (Černín), který po nějakou dobu působil jako císařský vyslanec v Benátkách; projekt stavby paláce byl inspirován italskou barokní architekturou. Za první Československé republiky se palác stal sídlem ministerstva zahraničních věcí; jako ministři zde působili pozdější prezident republiky Edvard Beneš i Jan Masaryk, který právě zde tragicky zahynul. Připomeneme si osudy těchto osobností i některé významné události, které se v paláci v nedávné minulosti odehrály.

Pokračovat budeme k vile v ulici Úvoz, která je sídlem švédského velvyslanectví. Zde věnujeme vzpomínku rodině původních majitelů domu, jejíž členové se stali oběťmi nacistického a později komunistického režimu. Promenáda pojmenovaná po Raoulu Wallenbergovi, Švédovi, který za druhé světové války jako diplomat zachraňoval židovské obyvatelstvo v Maďarsku, nám nabídne jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Z ní sejdeme na Malou Stranu. U budovy malostranského Lobkowiczkého paláce– sídla velvyslanectví Spolkové republiky Německo – budeme obdivovat krásnou barokní architekturu a nahlédneme do zahrady, kde 30. září 1989 vyslechli shromáždění občané komunistického německého státu zprávu, že budou moci vycestovat do západního Německa. Zajímavou historii má i Schönbornský palác, kde dnes sídlí velvyslanectví Spojených států amerických. Rodina Craneů, z níž pocházel první americký velvyslanec v Československu, sehrála významnou roli ve vztazích mezi našimi zeměmi v době vzniku a formování první Československé republiky. V Nerudově ulici se zastavíme u Morzinského paláce, kde dnes sídlí diplomatické zastoupení Rumunska, a u paláce, mezi jehož minulými vlastníky byly rody Kolowratů a Thun-Hohensteinů a kde dnes působí velvyslanectví Italské republiky; obě budovy zdobí díla mistrů barokního sochařství. Procházku zakončíme u sídla britského velvyslanectví v Thunovském paláci, jehož prostory hostily řadu osobností vzdálenější i méně dávné historie.

Důležité informace

Datum a čas

13.04.2023 v 17:30

Sejdeme se

před impozantní budovou Černínského paláce u sochy Edvarda Beneše

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

 u sídla britského velvyslanectví v Thunovském paláci v Thunovské ulici

Průvodce

Alexandra Brabcová

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.