Praha – sídlo diplomatů II.: paláce a zahrady na Malé Straně

Druhou vycházku z cyklu věnovaného místům, kde působili a působí diplomaté, zahájíme na Velkopřevorském náměstí, kde sídlí diplomatická zastoupení Francouzské republiky (v Buquoyském paláci) a Suverénního řádu Maltézských rytířů. Na tomto místě si připomeneme zajímavé kapitoly z dějin česko-francouzských vztahů v dávné i nedávné době a historii působení Maltézských rytířů v českých zemích; objasníme si také specifické postavení řádu v diplomatických vztazích.

Na Maltézském náměstí uvidíme budovy velvyslanectví Japonska a Dánského království – i ve vztazích s oběma těmito zeměmi najdeme stopy významných historických osobností.

Projdeme i kolem Valdštejnského paláce. Mezi dřívějšími majiteli této působivé palácové stavby byli také významní diplomaté a v mezinárodních vztazích se výrazně angažují i někteří členové Senátu Parlamentu České republiky, který v paláci působí dnes.

Valdštejnská ulice nás dovede do blízkosti Fürstenberského paláce, který je dnes sídlem velvyslanectví Polské republiky, a budovyvelvyslanectví Belgického království. Tyto stavby uvidíme nejen z ulice, ale i z výšky, až vstoupíme do komplexu palácových zahradna svahu pod Pražským hradem – Kolowratské, Malé Fürstenberské, Velké a Malé Pálffyovské a Ledebourské. Tady se výklad bude věnovat jak historii a výzdobě zahrad, tak šlechtickým rodům, které je budovaly a obohatily tak Prahu o několik překrásných míst. Vycházku zakončíme právě v zahradách, kde se pak budete moci zdržet a pokochat se jedinečnými výhledy. 

Vstup do zahrad je zpoplatněn – vstupné činí 130 Kč pro dospělé a 100 Kč pro seniory ve věku nad 65 let a studenty ve věku 18 – 24 let. 

Důležité informace

Sejdeme se

na Velkopřevorském náměstí před Buquoyským palácem

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v zahradách, kde můžete zůstat dle Vašich časových možností

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.