Hledáme letní byt. Zn. Dobřichovice

V poslední čtvrtině 19. st. začala v dosahu Prahy vznikat letoviska, tedy vilové osady sloužící k odpočinku rodin převážně vyšší střední vrstvy. Vliv na to měl nejen překotný průběh industrializace, který působil na zhoršování podmínek života v samotném městě, ale také emancipace a vzrůstající sebevědomí právě střední vrstvy. Předpokladem pro vznik letoviska byla dopravní dostupnost. Tu zajistil rozvoj železniční sítě, která sehrála výraznou roli právě jihozápadně od Prahy v oblasti dolní Berounky. Zde ve Všenorech vzniklo druhé nejstarší letovisko v blízkosti hlavního města. Zakrátko se připojily Dobřichovice.

Nad nádražím na pravém břehu řeky v lokalitě zvané Brunšov začaly letní vily vznikat v 80. letech 19. století. Zajímavostí je, že od počátku byly budovány podle přísného regulačního plánu z roku 1888. Na půdorysu je to dodnes dobře patrné. Pro život vilařů bylo důležité založení okrašlovacích spolků, které dohlížely na stavební činnost, rozhodovaly o tom, kdo a kde může vilu stavět. Dbaly na úpravu cest a okolí, organizovaly společenskou zábavu, často provozovaly sportoviště. V Dobřichovicích byl spolek založen roku 1895.

My si na vycházce projdeme nejstarší část letoviska. Uvidíme díla Osvalda Polívky, Kamila Hilberta i řady dalších, dnes již méně známých stavitelů. Zjistíme, že mezi obyvatele vil patřil např. Maurice Pellé, Hynek Puc, F. X. Šalda.

Důležité informace

Sejdeme se

před nádražím Dobřichovice

Vlaky jedou z Praha - hl. nádraží a z Praha - Smíchov. Až do Radotína platí Lítačka. Vždy je nutné si ověřit na Českých drahách, zda není nějaká výluka!

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 až 2km)

Ukončení vycházky

na nádraží Dobřichovice

Průvodce

Mgr. Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
  • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky