Baba – výstavní kolonie vzorového bydlení

Druhá výstava Werkbundu ve Stuttgartu v roce 1927 předvedením ukázkové kolonie na vrchu Weissenhof odstartovala přehlídku obdobných osad v Evropě. My se na vycházce seznámíme s unikátně zachovalým komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, na jejichž výstavbě se podíleli přední architekti tří generací, např. Josef Gočár, Oldřich Starý, Ladislav Žák, Evžen Linhart, František Zelenka a další. Autorem regulačního plánu byl Pavel Janák, jehož 140. výročí narození jsme si letos v březnu připomenuli. Řekneme si také, kdo byli stavebníci a jaké byly jejich životní osudy.

Důležité informace

Sejdeme se

na zastávce autobusu 131 U Matěje

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

u stanice autobusu 131 U Matěje

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.