Nebeský Jeruzalém

Vycházka vede po stopách Nebeského Jeruzaléma v Praze.

Plány Karla IV.  na povznesení Prahy nezahrnovaly pouze hradby, tržiště nebo univerzitu, ale v nejvyšší úrovni zbožný císař do plánu města zakomponoval křesťanskou symboliku. Šestice kostelů je rozmístěna tak, že jejich spojením vzdušnou čarou vzniká pomyslný kříž.  Pojďme se po tomto magickém znaku projít s architektem, milovníkem gotiky, a povšimnout si při tom kouzla často opomíjené čtvrti Karlova.

Komentovaná vycházka nás zavede i do interiéru dvou z těchto Karlem IV.  založených kostelů. Navštívíme kostel sv. Karla Velikého a Panny Marie, kde nově nahledneme k varhanům a povíme si něco o jejich fungování, dále do Betlémské jeskyně, klenotu barokní architektury.

V kostele sv. Karla Velikého se platí dobrovolné vstupné – ideálně 30-50 Kč.

Důležité informace

Datum a čas

26.12. 2020 ve 14:00

Sejdeme se

na rohu ulic Kateřinská a Ke Karlovu

Délka

přibližně 2,5 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

u kláštera Na Slovanech

Průvodce

Miroslav Křižan

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (senioři a studující): 150Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Platba v hotovosti na místě.
  • V kostele Karla Velikého se platí dobrovolné vstupné - ideálně 50 Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.