Předvánoční vycházka za Pražským Jezulátkem

Legenda vypráví, že sošku dítěte Ježíše ze dřeva a vosku vytvořil  ve Španělsku druhé poloviny 16. století mnich na základě svého vidění.  Do Prahy jej přivezla Marie Manrique de Lara y Mendoza, dvorní dáma Marie Španělské.  Protože Jezulátko přecházelo v rodině jako svatební dar z matky na dceru,  věnovala jen Marie své dceři Polyxeně. Polyxena, která vlastní dceru neměla, věnovala sošku bosým karmelitánům při kostele Panny Marie Vítězné, kde Jezulátko za čtyři století zažilo slávu i plenění, ztráty i znovunalezení. Malý Ježíšek začal žehnat místním lidem, Praze a dokonce i návštěvníkům z celého světa. Pražské Milostné Jezulátko, Gesú Bambino di Praga, Bambinello di Praga, Infant Jesus of Prague plné lásky a naděje se stalo asi nejznámějším pražským vyslancem. Hezkým dokladem úcty a poděkování jsou překrásné šatečky, z nichž nejzajímavější můžeme vidět v rámci vycházky v muzeu.

Důležité informace

Datum a čas

11.12. 2022 ve 13:30

Sejdeme se

před kostelem Panny Marie Vítězné a Antonína Paduánského v Karmelitské ulici

Délka

přibližně 1,5h

Ukončení vycházky

v kostele Panny Marie Vítězné

Průvodce

Eva Losenická

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.