Advent v Loretě

Jedním z nejpůvabnějších míst v Praze, které zvou k návštěvě v období Adventu a Vánoc, je pražská Loreta – poutní místo prodchnuté především úctou k Panně Marii. Jeho historii a výzdobě bude věnována vycházka o 4. adventní neděli.

Barokní areál vybudovaný během přibližně sta let vznikal postupně kolem ústřední stavby – kopie tzv. Svaté chýše, domku z Nazaretu uctívaného jako místo, kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že právě ona byla vybrána, aby počala a porodila Božího syna, a v němž po nějakou dobu žila Svatá rodina.

Vycházku zahájíme poslechem mariánské písně Tisíckrát pozdravujeme tebe, kterou v tomto období každou hodinu hraje slavná loretánská zvonohra. Podíváme se na kopii nedochované sochy Panny Marie Loretánské a u barokních reliéfů si připomeneme klíčové okamžiky ze života Panny Marie. Projdeme se ambitem s kaplemi a navštívíme kostel Narození Páně, na jehož stavbě pracovali dva z nejvýznamnějších pražských barokních architektů, otec a syn Dientzenhoferové. Navštívíme klenotnici, v níž jsou vystaveny cennosti z loretánského pokladu – jednoho ze dvou nejvýznamnějších chrámových pokladů v českých zemích. Kromě slavné Diamantové monstrance uvidíme například i oltářík zdobený stříbrnou figurální skupinou představující narození Ježíška. Trojrozměrný model nám ukáže nástěnné malby objevené nedávno v loretánské kryptě.

Program zakončíme hudebním zážitkem – poslechem koncertu loretánské zvonohry, jejíž zvuk zní z nádvoří areálu působivěji než při poslechu zvenčí.

Pro vstup do areálu je třeba uhradit vstupné – dospělí Kč 180,-, senioři 70+ Kč 140,-, studenti s průkazem Kč 120,-.

Důležité informace

Datum a čas

18.12.2022 ve 14:00

Sejdeme se

před vstupem do Lorety

Délka

přibližně 1,5 hodiny

Ukončení vycházky

v areálu Lorety

Průvodce

Alexandra Brabcová

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.