Na svazích Smíchova - od Malvazinek na Santošku za usedlostmi a vilami - I. část

Vycházky

Na stráních nad Smíchovem bývávaly od středověku vinice. Na nich v 16. století vznikaly jednoduché stavby pro ochranu viničních lisů, ze kterých se postupně přestavbami vyvinuly usedlosti. Ty sloužily nejdříve skutečně ke kontrole a ochraně vinice, ale brzy se některé z nich začaly proměňovat v letní obydlí. Třicetiletá válka v 17. století a následně v 18. století války o dědictví rakouské a sedmiletá válka vinice a viniční usedlosti velmi poškodily a v některých případech přímo zlikvidovaly. U zbývajících se během 18. a 1. poloviny 19. st. změnilo zaměření, přibyly hospodářské budovy, některé začaly sloužit jako hostince a jiné jako cihelny. Dneska už jich můžeme najít jen zlomek. Přelom 19. a 20. století znamenal parcelaci bývalých viničních pozemků a usedlosti vystřídaly luxusní vily. To se následně ještě zvýraznilo v období po 1. světové válce. My na vycházce uvidíme přestavěnou usedlost Cihlářku a Nikolajku, ale především vily od Jana Gillara, Františka Zelenky, Ernsta Wiesnera a Winternitzovu vilu od Adolfa Loose.

Důležité informace

Sejdeme se

na zastávce autobusu 137 Malvazinky (jede od stanice metra B - Anděl, výstup směrem Na Knížecí)

Délka

přibližně 2 hodiny (2 až 2,5 km)

Ukončení vycházky

na zastávce autobusu 137 Santoška

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky

Ve Strašnicích nestraší - kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Vycházky

Ve Strašnicích skutečně žádná strašidla nepotkáme a výklad jména obce je velmi nejistý. Až do 1. poloviny 20. století byly zemědělskou oblastí, kde se pěstovala řada plodin, známé a velice žádané bylo zelí. Základem zástavby byly hlavně statky. Od počátku 20. století se na části jejich rozparcelovaných pozemcích začaly objevovat první vily a v meziválečném období pak přibyly soubory rodinných domů. Ty nám dnes mohou podat nejstarší svědectví, protože původní statkářská zástavba ve 2. polovině 20. století nenávratně zmizela.

My se na vycházce nejdříve podíváme do moderního kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, jedinečný tvar mu dal architekt Jindřich Synek v letech 1992-1994. Pak se vydáme prozkoumat, jak bydlely za první republiky střední vrstvy. Na příkladu Masarykovy kolonie, která je jediným společným projektem Josefa Gočára a Pavla Janáka, Kolonie svobody od Františka Alberta Libry a kolonie Strojvůdce od architektů Václava Gaila a Aloise Šťastného si připomeneme oblibu zahradních měst.

Důležité informace

Sejdeme se

před vchodem do kostela (Ke Strašnické 10/1000)

Délka

přibližně 2 hodiny (2km až 2,5 km)

Ukončení vycházky

v dosahu stanic MHD Na Hroudě a Průběžná

Průvodce

Mgr. Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky

Hledáme letní byt. Zn. Dobřichovice

Vycházky

V poslední čtvrtině 19. st. začala v dosahu Prahy vznikat letoviska, tedy vilové osady sloužící k odpočinku rodin převážně vyšší střední vrstvy. Vliv na to měl nejen překotný průběh industrializace, který působil na zhoršování podmínek života v samotném městě, ale také emancipace a vzrůstající sebevědomí právě střední vrstvy. Předpokladem pro vznik letoviska byla dopravní dostupnost. Tu zajistil rozvoj železniční sítě, která sehrála výraznou roli právě jihozápadně od Prahy v oblasti dolní Berounky. Zde ve Všenorech vzniklo druhé nejstarší letovisko v blízkosti hlavního města. Zakrátko se připojily Dobřichovice.

Nad nádražím na pravém břehu řeky v lokalitě zvané Brunšov začaly letní vily vznikat v 80. letech 19. století. Zajímavostí je, že od počátku byly budovány podle přísného regulačního plánu z roku 1888. Na půdorysu je to dodnes dobře patrné. Pro život vilařů bylo důležité založení okrašlovacích spolků, které dohlížely na stavební činnost, rozhodovaly o tom, kdo a kde může vilu stavět. Dbaly na úpravu cest a okolí, organizovaly společenskou zábavu, často provozovaly sportoviště. V Dobřichovicích byl spolek založen roku 1895.

My si na vycházce projdeme nejstarší část letoviska. Uvidíme díla Osvalda Polívky, Kamila Hilberta i řady dalších, dnes již méně známých stavitelů. Zjistíme, že mezi obyvatele vil patřil např. Maurice Pellé, Hynek Puc, F. X. Šalda.

Důležité informace

Sejdeme se

před nádražím Dobřichovice

Vlaky jedou z Praha - hl. nádraží a z Praha - Smíchov. Až do Radotína platí Lítačka. Vždy je nutné si ověřit na Českých drahách, zda není nějaká výluka!

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 až 2km)

Ukončení vycházky

na nádraží Dobřichovice

Průvodce

Mgr. Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky

Jaro v Loretě

Vycházky

Jedním z nejpůvabnějších míst v Praze, které zvou k návštěvě, je pražská Loreta – poutní místo prodchnuté především úctou k Panně Marii. Jeho historii a výzdobě bude věnována vycházka konaná den po svátku Vtělení Páně, kdy si křesťané připomínají biblický příběh o Zvěstování.

Barokní areál vybudovaný během přibližně sta let vznikal postupně kolem ústřední stavby – kopie tzv. Svaté chýše, domku z Nazaretu uctívaného jako místo, kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že právě ona byla vybrána, aby počala a porodila Božího syna, a v němž po nějakou dobu žila Svatá rodina.

Vycházku zahájíme poslechem mariánské písně, kterou každou hodinu hraje slavná loretánská zvonohra. Podíváme se na kopii nedochované sochy Panny Marie Loretánské a u barokních reliéfů si připomeneme klíčové okamžiky ze života Panny Marie. Projdeme se ambitem s kaplemi a navštívíme kostel Narození Páně, na jehož stavbě pracovali dva z nejvýznamnějších pražských barokních architektů, otec a syn Dientzenhoferové. Navštívíme klenotnici, v níž je vystavena slavná Diamantová monstrance a další cennosti z loretánského pokladu – jednoho ze dvou nejvýznamnějších chrámových pokladů v českých zemích. Trojrozměrný model nám ukáže jedinečné nástěnné malby objevené nedávno v loretánské kryptě.

Program zakončíme hudebním zážitkem – poslechem koncertu loretánské zvonohry, jejíž zvuk zní z nádvoří areálu působivěji než při poslechu zvenčí.

Pro vstup do areálu je třeba uhradit vstupné – dospělí Kč 180,-, senioři 70+ Kč 140,-, studenti s průkazem Kč 120,-.

Důležité informace

Sejdeme se

před vstupem do Lorety

Délka

přibližně 1,5 hodiny (1 km)

Ukončení vycházky

na nádvoří areálu

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.

Kde bývaly Staré Dejvice?

Vycházky

Dokážete si představit okolí Evropské ulice jako pražskou periferii téměř bez zástavby? Není to tak dávno. V roce 1922, kdy došlo k připojení dnešních Starých Dejvic k Praze, byly osadou s několika domy. Vzpomínek na tuto dobu nezůstalo mnoho, jednou z nich je Proboštský dvůr. Velkorysá koncepce výstavby Dejvic, jak je známe dnes, vznikla až v meziválečném období podle plánů architekta Antonína Engela.

Na vycházku vyrazíme ze zastávky MHD Na Pískách. Ulicí U Dejvického rybníčku sejdeme do bývalého údolí potoka k Proboštskému dvoru. Zde mezi Bořislavkou a Vítězným náměstím byla vystavěna čtvrť vil a řadových domů. Uvidíme díla Josefa Gočára, Magdy Jansové, Bohumíra Kozáka a dalších architektů.

Zjistíme, že v parku Hadovka můžeme najít moderní sochy Malého Marťana od Jaroslava Róny a Vzduchoplavce od Františka Skály. Obejdeme Státní reálné gymnázium od Evžena Linharta a skončíme v místech, kde stávala bývalá automatická telefonní ústředna Dejvice.

Důležité informace

Sejdeme se

na zastávce MHD Na Pískách

Délka

přibližně 2 hodiny (2 až 2,5 km)

Ukončení vycházky

v dosahu zastávky MHD Dejvická

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.

Spoutaná řeka – Mezi mosty – 1. část

Vycházky

Řeka Vltava byla vždy přirozená, přesto velmi proměnlivá součást města. Nezřetelná hranice břehu podléhala především přírodní síle toku. Na starých kresbách vidíme čilý ruch – povozy tažené dobytkem, těžbu písku a v zimě ledu, splavování dřeva, chytání ryb, soustavy mlýnských kol, vodárenské věže rozvádějící vltavskou vodu do kašen i domácností. Změna nastala v polovině 19. století, kdy byla řeka regulována. Dostala pevné koryto, byla zúžena, a na místě pozvolného břehu vznikl prostor pro celou novou ulici – cestu a blok luxusních činžovních domů.

První vycházka z vltavského cyklu vede od mostu Legií k mostu Palackého. Půjdeme okolo Národního divadla, ostrova Žofín se stejnojmenným palácem, výstavní síní Mánes a Šítkovskou věží.  Budova Hlahol nám připomene slavný pěvecký sbor, u ikonického Tančícího domu vzpomeneme rodinu pana prezidenta Havla. Zajímat nás budou samozřejmě mosty: Most Legií a jeho předchůdce řetězový most, který nesl jméno císaře Františka I. Most Jiráskův postavený pro rozvíjející se průmyslový Smíchov a Palackého most, po Juditině a Karlově třetí nejstarší kamenný v Praze.

Důležité informace

Sejdeme se

před palácem Žofín

Délka

přibližně 2 hodiny (1 až 1,5 km)

Ukončení vycházky

na Palackého náměstí

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.

Umění portrétu: Osobnosti s paletou a osobnosti na plátně

Vycházky

Tato vycházka do Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí, v níž Národní galerie v Praze vystavuje první část své stálé expozice Staří mistři, bude věnována portrétní tvorbě renesančních a barokních malířů.

Při pohledu na malířská díla, na nichž umělci zobrazili významné osobnosti své doby – členy panovnických, šlechtických a měšťanských rodin, své kolegy-umělce i sebe samotné – si připomeneme nejen vývoj portrétního umění, ale i zajímavé životní příběhy malířů i jejich modelů. Nahlédneme do renesančních Benátek a Florencie, na pražský dvůr císaře Rudolfa II., do dílen holandských mistrů 17. století i do barokní Prahy. Provázet nás prostřednictvím svých obrazů budou například Angolo Bronzino, Hans von Aachen, Bartholomeus Spranger, Frans Hals, Karel Škréta, Petr Brandl a Jan Kupecký. Uvidíme i takové skvosty jako jsou Růžencová slavnost od Albrechta Dürera, Rembrandtův Učenec ve studovně nebo jeden z mnoha portrétů vytvořených Franciscem Goyou – vystavená díla Rembrandta van Rijn a Francisca Goyi jsou jedinými obrazy od těchto umělců, které se nacházejí v České republice.

Po komentované prohlídce bude čas na individuální zastavení u jednotlivých uměleckých děl podle Vašeho zájmu.

Pro vstup do sbírkové expozice je třeba uhradit vstupné – základní cena je Kč 250, snížené vstupné Kč 140 platí pro seniory 65+, návštěvníky ve věku 16 – 26 let a studenty se studentským průkazem. Pro návštěvníky mladší 16 let a členy Klubu přátel Národní galerie v Praze je vstup zdarma.

Důležité informace

Sejdeme se

u pokladen v Schwarzenberském  paláci

Hradčanské náměstí, Praha 1

Délka

přibližně 2 h

Ukončení vycházky

ve sbírkové expozici, kterou si pak můžete dále prohlížet vlastním tempem

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • výhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.

Vládci na Pražském hradě

Vycházky

S volbou nového pana prezidenta se Pražský hrad – sídlo hlavy státu, dostal znovu do popředí zájmu. Připravili jsme pro Vás speciální vycházku zaměřenou na hradní vládce – krále, císaře i prezidenty. Pojďme se podívat na hrad z jejich perspektivy, vždyť každý z nich vtiskl svému úřadu zcela osobitý charakter.

Již před více než tisícem let se Pražský hrad stal panovnickou rezidencí první vládnoucí dynastie v českém prostoru – Přemyslovců. K vrcholnému rozkvětu došlo v období panování Karla IV., Vladislava Jagellonského i habsburských monarchů Ferdinanda I., Rudolfa II. , Marie Terezie či Ferdinanda V.

Po vzniku československého státu se Hrad měl stát symbolem nového státního zřízení – demokratické republiky. Toto období je spojeno s T. G. Masarykem a Edvardem Benešem. Byť složité, přesto nadějné budování samostatného státu bylo násilně přerušeno – nejprve Hitlerovským Německem a světovou válkou,  po roce 1948 budováním socialismu. Tehdy se funkce prezidenta stala formální a omezila se na nezbytnou reprezentaci státu.

Jeden z vrcholů změny režimu započaté v roce 1989 představuje právě euforie provázející volbu nového prezidenta, do té doby pronásledovaného Václava Havla. Pro další prezidenty – Václava Klause i Miloše Zemana pak hradní působení představovalo vyvrcholení předchozího vládního působení.

Přes všechny turbulentní změny ve společnosti i různosti ve vykonávání úřadu prezidenta republiky se u nás prezidentský úřad těší vážnosti, úctě a respektu. O jeho významu konečně svědčí i vysoká účast při nedávných prezidentských volbách.

Důležité informace

Sejdeme se

před pomníkem T.G.  Masaryka na Hradčanském náměstí

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

vyhlídka u Černé věže

Průvodce

Eva Losenická

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.

Žižkovské usedlosti

Vycházky

Žižkovské usedlosti je vycházka za někdejší pražské hradby, do někdejší obce zvané Viničná Hora nebo v německé variantě Weinberge, do míst, která od roku 1877 známe jako Žižkov. Čekají nás někdejší usedlosti, hostince, vinice a kapličky, často připomínané pouze místním názvem, občas zbytky staveb rozličným způsobem obstavěné mnohem pozdější zástavbou. Připomeneme si dobu, kdy byl na místě pulzujícího města malebný venkov.

Žižkovem projdeme typicky – cikcak nahoru a dolů. Vyjdeme z Olšanského náměstí, připomeneme si někdejší slavný hostinec Bezovka s rybníčkem a zahradou, přes Havlíčkovo náměstí s centrální radnicí k památníku básníka a nobelisty Jaroslava Seiferta. Ten se v dnešní Bořivojově, tehdy Riegrově, ulici narodil a zdejší chudé prostředí formovalo jeho vztah ke světu. Cestou od novogotického kostela sv. Prokopa si připomeneme někdejší usedlost Reissmanku, poté Dolní Sklenářku a kapli Panny Marie v místech dnešní divadla Járy Cimrmana.

V dolní a nejstarší části Žižkova nás čeká usedlost Šubrtka, továrna Husníka  a Häusler, místa posledních vinic a usedlost Velká Proutková spojená s výstavbou městských lázní. V místě Velké Hrabovky bývala továrna na výrobu papírenského zboží, ve vedlejší usedlosti a poplužním dvoře Miranka uvidíme stavbu továrny na výrobu kovového zboží, dnes sídlo divadla Ponec. Se svými osudy nás čekají ještě usedlosti Červený lis, Hrabovka, Křenovka, Komotovka, Šubertka a Dirixka. Vycházku ukončíme na náměstí Winstona Churchilla.

Důležité informace

Sejdeme se

na Olšanském náměstí před hotelem Olšanka

Délka

přibližně 2 hodiny (cca 2,5 km)

Ukončení vycházky

Náměstí Radosti

Průvodce

Miroslav Křižan

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.

Příběh Pražského hradu

Vycházky

Ve 2. polovině 13. století začaly na Pražském hradě první stavební úpravy v gotickém slohu; za vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. se pak Hrad proměnil v reprezentativní gotickou panovnickou rezidenci. Tato vycházka nás zavede do někdy neprávem opomíjených prostor gotického podlaží Starého královského paláce pocházejících právě z tohoto období, v nichž je umístěna výstava věnovaná dějinám Pražského hradu.

Hlavní linie nás povede chronologicky od stop nejstaršího osídlení po změny, které Hrad prodělal v nedávné minulosti poté, co se stal sídlem prezidenta republiky. Na této cestě občas odbočíme k jednotlivým specielním oddílům, které mapují vybrané oblasti z dějin Pražského hradu a osudy jeho obyvatel napříč staletími: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh korunovací, Příběh pohřbívání, Příběh stolování a další.

Uvidíme cenné předměty z hradních sbírek, jako jsou pohřební insignie a pohřební oděvy českých panovníků či sklo a porcelán, které zdobily stoly při hostinách. Výstava nám přiblíží i některé nerealizované návrhy přestaveb hradních budov a nabídne alespoň prostřednictvím fotografií i pohled vzhůru na místa, kam návštěvník ze země nedohlédne, například k vnějšímu triforiu svatovítské katedrály.

Pro vstup do expozice je třeba uhradit vstupné: dospělí 150,- Kč; studenti SŠ a VŠ do 26 let a senioři 65-70 let 80,- Kč; senioři nad 70 let zdarma

Důležité informace

Sejdeme se

u vchodu do Starého královského paláce na III. nádvoří Hradu

Délka

přibližně 2 h

Ukončení vycházky

ve sbírkové expozici, kterou si pak můžete doprojít vlastním tempem

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Příběh Pražského hradu So 15.04.2023, 14:00
Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.