Podskalí

Podskalí

Vycházka po pravém břehu Vltavy do rázovité pražské čtvrti Podskalí a na Zderaz.

Podskalí bývala osada starší než Nové Město založené Karlem IV. Svoji podobu – dvě dlouhé ulice rovnoběžné s řekou a na ně kolmé krátké uličky  – si udržela až do regulace vltavských břehů. S tou zmizela Kočičí nebo Psí ulička, královská solnice, podolská radnice nebo ratejna…. místa, která dříve Pražané důvěrně znali. Obživa Podskaláků byla tradičně spjata s prací na Vltavě – byli mistry plavení dřeva, ledovali, pískařili a rybařili. Specifické tvrdé řemeslo, mísení jazyků i nářečí, to vše dalo vzniknout slangovému vorařskému jazyku. Některým výrazům nemáme dnes šanci porozumět, například „abrkšvint“ (podskalská přezdívka pro plavce z německého „ale rychle“) nebo „táhnout lantem“ (vracet se pěšky domů po práci). Jiné ale zlidověly a používají se běžně: počítání „raz dva“ nebo výraz pro propusť na řece „šlajsna“.

Osada Zderaz se rozkládala okolo Břežské skály, dnes neexistujícího útesu mezi Karlovým náměstím a Jiráskovým nábřežím. Místo má dnes trochu tajemnou atmosféru, nenajdeme tam skálu ani hrádek, a osadu připomíná pouze název ulice „Na Zderaze“. Překvapivě i tady ale můžeme nalézt zbytky původního osídlení.

Nakonec připojuji přání šťastné cesty v podskalském slangu: Na vlčí mhu! Je podobné jako „Zlom vaz!“, tedy vlastně pověrečné přání opaku.

Důležité informace

Sejdeme se

před Podskalskou celnicí na Výtoni

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

u kostela sv. Václava

Průvodce

Miroslav Křižan

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kč
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Možnost koupit lístek v prodejně Freshlabels Store na adrese:
 • Panská 9, Praha 1
 • Po - Ne 10:00 - 20:00
 • Na místě u průvodce je platba možná v hotovosti, s příplatkem 50,- Kč.


Královskou cestou I.

Královskou cestou I.

Není známější pražská cesta než ta, po které chodili čeští králové před svojí korunovací.   V první části projdeme od Prašné brány přes Staroměstské a Malé náměstí, Karlovou ulicí až ke Karlovu mostu.

Zastavovat se budeme každou chvilku, protože budeme procházet jedním z nejatraktivnějších center Evropy. Na tomto místě se prolíná život středověkého člověka, jedinečná kombinace architektury několika století, velké evropské dějiny  i docela malé lidské příběhy. Setkáme s domácí dynastii Přemyslovců, s Lucemburky pozvedajícími Prahu do centra evropské politiky, s Habsburky, se kterými naše země prožily více jak tři staletí, i s událostmi nedávnými, které si možná někteří z nás i pamatují.

Důležité informace

Sejdeme se

před Prašnou bránou

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

Křížovnické náměstí

Průvodce

Eva Losenická (Brízová)

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 100,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Možnost koupit lístek v prodejně Freshlabels Store na adrese:
 • Panská 9, Praha 1
 • Po - Ne 10:00 - 20:00
 • Na místě u průvodce je platba možná v hotovosti, s příplatkem 50,- Kč.


Strahovské knihovny

Strahovské knihovny

Strahovský klášter patří k nejstarším klášterům vzniklých na našem území a v době svých počátků patřil k největším klášterním komplexům Evropy. Olomoucký biskup Jindřich Zdík se po návratu z pouti do Svaté země inspiruje tamními řády a zve premonstráty z porýnského Steinfeldu. I dnes na nás občas vykoukne románské kvádříkové zdivo z pod barokního hávu.

Vycházka nás provede historií kláštera, kabinetem kuriozit a oběma knihovními sály, jejichž interiéry si společně projdeme. Teologický sál ze 17.st. nás ohromí nádhernou barokní klenbou bohatě zdobenou štuky a nástropními malbami. O století mladší Filosofický sál patří k nejkrásnějším knihovním sálům vůbec. Klasicistní ořechové police působí klidným, vážným dojmem, který je umocněn monumentální nástropní malbou „Duchovní vývoj lidstva od vídeňského malíře Antona Maulbertsche.

Cena vstupenky nezahrnuje vstup do objektu. Na místě se v hotovosti doplácí 400 Kč na osobu.

Důležité informace

Sejdeme se

před vstupem do knihovny

Délka

přibližně  1 h

Ukončení vycházky

u vstupu do knihoven

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Možnost koupit lístek v prodejně Freshlabels Store na adrese:
 • Panská 9, Praha 1
 • Po - Ne 10:00 - 20:00
 • Na místě u průvodce je platba možná v hotovosti, s příplatkem 50,- Kč.


Vodárenské věže

Vodárenské věže

Měli pražané ve středověku čistou vodu? A jak se voda dostávala z Vltavy do kašen na náměstí? Proč mohly vodárenské věže přímo nad Vltavou vyhořet? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte na vycházce o zásobování Prahy vodou.

Naše cesta povede po pravém břehu Vltavy – od Šítkovské vodárenské věže sousedící dnes s Výstavní síní Mánes, po Masarykově a Smetanově nábřeží, uličkami okolo staroměstských kašen až k Novomlýnské vodárenské věži. Povíme si o důležitých pražských pramenech, o prvních vodovodech a především o výstavbě vodárenských věží k čerpání vody pohonem mlýnského kola. Uslyšíme i polozapomenuté příběhy o nadpřirozených bytostech,  protože ty u vody, mlýnů a kašen rozhodně nemohou chybět.

Důležité informace

Sejdeme se

před před Šítkovskou vodárenskou věží (Masarykovo nábř. 250/1, Praha 1)

Délka

přibližně 2 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

Novomlýnská vodárenská věž

Průvodce

Eva Losenická (Brízová)

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (senioři a studující): 150Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Součástí ceny za komentovanou vycházku není vstupné do Novomlýnské vodárenské věže.
 • Platba v hotovosti, na místě u průvodce, je možná do naplnění kapacity vycházky. Příplatek za platbu v hotovosti 50,- Kč.


Večerní Jeruzalém

Večerní Jeruzalém

Večerní vycházka vede po plánech na Nebeský Jeruzalém v Praze.

Plány Karla IV. na povznesení Prahy nezahrnovaly pouze hradby, tržiště nebo univerzitu, ale v nejvyšší úrovni zbožný císař do plánu města zakomponoval křesťanskou symboliku. Šestice kostelů je rozmístěna tak, že jejich spojením vzdušnou čarou vzniká pomyslný kříž.  Pojďme se po tomto magickém znaku projít s architektem, milovníkem gotiky, a povšimnout si při tom kouzla často opomíjené čtvrti Karlova. Navštívíme interiéry kostela sv. Karla Velikého a Nanebevzetí Panny Marie, které nebývají běžně přístupné.

V kostele sv. Karla Velikého se platí dobrovolné vstupné – ideálně 30-50 Kč.

Důležité informace

Sejdeme se

na rohu ulic Kateřinská a Ke Karlovu

Délka

přibližně 2,5 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

u kláštera Na Slovanech

Průvodce

arch. Miroslav Křižan

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Možnost koupit lístek v prodejně Freshlabels Store na adrese:
 • Panská 9, Praha 1
 • Po - Ne 10:00 - 20:00
 • Na místě u průvodce je platba možná v hotovosti, s příplatkem 50,- Kč.


Na hradby za panorámaty

Na hradby za panorámaty

Chcete mít Prahu jako na dlani? Pojďte na vycházku po obrysech barokních hradeb a shlédněte pražské panoráma z letenského hřbetu.

Naše kroky povedou po Mariánských hradbách, kde objevíme kapli, která jim dala jméno, okolo bývalých bašt i kolem jedinečně zachované brány. Čeká nás vůbec nejryzejší renesanční skvost mimo území Itálie, Letohrádek královny Anny, a z jeho terasy pohled na stavby Pražského hradu, Jelení příkop, Oranžerii nebo Richterovu vilu na Opyši.

Krátkou cestou po vrstevnici dojdeme do míst, odkud na Prahu útočila nepřátelská vojska. Toho se bát naštěstí nemusíme a můžeme tu nerušeně vychutnávat další výhled po pražské kotlině. I tady nás čekají zajímavé stavby – vila prvního československého premiéra nebo první pražská litinová stavba, do které byste to navíc vůbec nikdy neřekli.

Důležité informace

Sejdeme se

za zastávkou tramvaje „Královský letohrádek“ na parkovišti (označeném značkou č. P6-1187)

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Hanavský pavilon

Průvodce

Martin Dědek

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kč
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Možnost koupit lístek v prodejně Freshlabels Store na adrese:
 • Panská 9, Praha 1
 • Po - Ne 10:00 - 20:00
 • Na místě u průvodce je platba možná v hotovosti, s příplatkem 50,- Kč.


Petrská čtvrť

Petrská čtvrť

Petrská čtvrť leží mezi pravým břehem Vltavy a ulicemi Hybernskou, Revoluční a Těšnovem. Co nás upoutá na první pohled? Určitě podivná kombinace klikatých uliček vedle cest širokých a rovných.

Setkáme se u kostela  sv. Josefa na Náměstí Republiky a vydáme se po pomyslné čáře rozdělující Staré a Nové Město. Tady stávaly městské brány lemované širokými příkopy, tudy vedly obchodní cesty. Dozvíme se kdy, jak a proč byla vlastně Petrská čtvrť založena, jak ji ovlivňovala blízkost řečiště nebo kdo byli její obyvatelé. Pokračovat budeme k vltavskému břehu do míst, ze kterých bývalo vidět pět ostrovů, mlýny a které dodnes zdobí vodárenská věž ze 16. století. Zastavíme se u kostela sv. Klimenta, který se zakládací listinou z roku 993 patří mezi vůbec nejstarší kostely v Praze, a přes Petrské náměstí se dostaneme až k srdci této čtvrti, po kterém dostala své jméno, ke kostelu sv. Petra.  Málokdo ví, že původně románskou baziliku založili němečtí kupci a že ke zvonici chodíval romantický básník Karel Hynek Mácha.

Důležité informace

Sejdeme se

před kostelem sv. Josefa na Náměstí Republiky (vedle Palladia)

Délka

přibližně 2 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

Těšnov

Průvodce

ing. arch. Miroslav Křižan

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Možnost koupit lístek v prodejně Freshlabels Store na adrese:
 • Panská 9, Praha 1
 • Po - Ne 10:00 - 20:00
 • Na místě u průvodce je platba možná v hotovosti, s příplatkem 50,- Kč.


Prohlídka Pražské křižovatky

Prohlídka Pražské křižovatky

Čekají nás hraví gotičtí andílci, Panna Marie s Ježíškem a spanilý Filip. Výjimečně pro nás bude zpřístupněna hlavní loď kostela Anenského kláštera. Historie místa se datuje do časů dávných, kdy dle legendy byla rotunda sv. Vavřince založena samotným sv. Václavem. Od 13. století se nám zde vystřídali templáři, johanité a ženská větev dominikánského řádu. Kostel také sloužil jako místo posledního rozloučení s Václavem Havlem.

Dnes nás interiéry lákají zajímavou kombinací gotiky, baroka a architektury Evy Jiřičné. Středověké fresky se nám prolínají s díly Bořka Šípka a Olbrama Zoubka.

Důležité informace

Sejdeme se

vstup do Pražské křižovatky ze Zlaté uličky

Délka

přibližně 1 hodina

Ukončení vycházky

v Pražské křižovatce

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kč
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Možnost koupit lístek v prodejně Freshlabels Store na adrese:
 • Panská 9, Praha 1
 • Po - Ne 10:00 - 20:00
 • Na místě u průvodce je platba možná v hotovosti, s příplatkem 50,- Kč.


Židovské město

Židovské město

Pojďme se projít místem, kde nezůstal stát kámen na kameni. Dnešní čtvrť plná luxusních činžovních domů bývala chudinským ghettem s tajemnými průchody a stísněnými uličkami lemovanými změtí na sebe nalepených domků. Genius loci středověkého města však zcela nezmizel, dýchne na nás u synagog, živoucích strážců tisícileté historie, nebo u vysoké zdi starého židovského hřbitova.

Na vycházce se zaměříme na to, co z židovského města zůstalo – synagogy Pinkasovu, Klausovu, Staronovou, Vysokou, Maiselovu a Španělskou, Obřadní síň, Radnici, židovský hřbitov. Dozvíme se, jak správně uctít mrtvé při návštěvě židovských hřbitovů, kdo skutečně byl tajemný rabín Löw, stvořitel Golema, a také co všechno je košer a že radniční hodiny mohou jít pozpátku, a není to chyba.

A víte vůbec, v jakém roce vlastně žijeme? Doporučená příprava: Císařův Pekař a Pekařův císař :-). Na vycházce nevstupujeme do interiérů ani jiných zpoplatněných prostor.

Důležité informace

Sejdeme se

u sochy Franze Kafky před Španělskou synagogou

Délka

přibližně 1,5 h

Ukončení vycházky

Pinkasova synagoga

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Možnost koupit lístek v prodejně Freshlabels Store na adrese:
 • Panská 9, Praha 1
 • Po - Ne 10:00 - 20:00
 • Na místě u průvodce je platba možná v hotovosti, s příplatkem 50,- Kč.


Polední zvonění naživo

Polední zvonění naživo

Zvony svým tvarem lahodí oku a jejich odbíjení nesoucí se městem má dodnes zvláštní kouzlo. Pro naše předky však znamenali daleko více – tlukot zvonu svolával věřící ke mši, oznamoval mimořádné společenské události i varoval před katastrofami.

Putování po novoměstských zvonicích zahájíme u kostela sv. Vojtěcha, kde nahlédneme do interiéru zvonice, dozvíme se o zde udržovaných tradicích a budeme mít výjimečnou možnost zažít zvonění a  fyzicky se dotknout zvonu.

Poté navštívíme místo bývalé kaple Božího Těla na Karlově náměstí, kdysi hlavního poutního místa Prahy. Každoročně druhý pátek po Neděli velikonoční sem putovali desetitisíce věřících, aby mohli spatřit svatováclavskou korunu, poklonit se ostatkům svatých a řadě relikvií horlivě shromažďovaných Karlem IV.

Nakonec se přesuneme ke sv. Štěpánu, do místa s neuvěřitelnou historií sahající až do 10. století. Představíme si rotundu sv. Longina, dozvíme se o hřbitově poutníků.

Důležité informace

Sejdeme se

před budovou Mánesa na Masarykově nábřeží

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

před kostelem sv. Štěpána

Průvodce

Miroslav Křižan

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kč
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Možnost koupit lístek v prodejně Freshlabels Store na adrese:
 • Panská 9, Praha 1
 • Po - Ne 10:00 - 20:00
 • Na místě u průvodce je platba možná v hotovosti, s příplatkem 50,- Kč.