Rothmayerova vila

Vycházky

Otto Rothmayer byl spolupracovník a blízký přítel geniálního Josipa Plečnika. Říká se, že Pražský hrad by nebyl dotažen do takových detailů, nebýt právě Otty Rothmayera. Bohatá korespondence a časté návštěvy svědčí o hlubokém přátelství. Právě při jedné takové návštěvě Lublaně se Otto setkává s plány pro vilu Stadion, které ho zaujmou a nakonec si je od Plečnika i vyžádá. Musíme říci, že i samotného Plečnika překvapilo, do jaké míry je zde jeho dílo „zkopírováno“. Čeká nás povídání o obou stavbách, jejich autorech, o tom, co mají domy společné a v čem se liší.

Společně si projdeme všechna 4 podlaží: od suterénu přes zvýšené podlaží s kuchyní a pokojem Boženy Rothmayerové, poté nás schodiště vyvede do pokoje profesora a jeho syna Jana. Prohlídku interiéru zakončíme pohledem z terasy. V samém závěru náš čeká „zahrada pana Kouzelníka“, která je tak známá z magických fotografií Josefa Sudka, který zde byl častým návštěvníkem.

Na místě se platí vstupné do objektu: plné 250 Kč Kč/ snížené 180 Kč / studenti architektury a uměleckých škol 80 Kč.

Důležité informace

Sejdeme se

před vchodem do Rothmayerovy vily, U páté baterie 896/50

Délka

přibližně 1 hodina a 15 minut

Ukončení vycházky

v zahradě vily

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky

Od barokních zahrad k „pražskému Manchesteru“ – Smíchov v proměnách času – I. část

Vycházky

rovinaté oblasti dnešního Smíchova vznikla ve středověku dvě dobře patrná sídelní ohniska. Na severu osada Újezd, jejíž jižní část s původně románským kostelem sv. Jakuba, zůstala po vybudování nového opevnění Karlem IV. v letech 1360-1362 před branami Malé Strany. Na jihu osada, která vznikla v roce 1386 rozparcelováním části pozemků kartuziánského kláštera Zahrada Panny Marie. První kartouza v Čechách byla založena v roce 1342 Janem Lucemburským a až do roku 1419 byla významným kulturním centrem. Ve středověku zemědělsky využívaná krajina se od konce 16. století stala velmi oblíbeným místem zakládání okrasných zahrad. I další vývoj je zajímavý.

Krásu letohrádků vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny manufaktur a továren, aby na jeho konci ustoupily blokové zástavbě přepychových nájemních domů. My se tentokrát projdeme Kinského třídou /Štefánikova/ a jejím okolím. Řekneme si také, kdo byl Antonín Pařík a kdo vyjel Škodou – Popular na Sněžku.

Důležité informace

Sejdeme se

před vchodem do zahrady Kinských, zastávka MHD Švandovo divadlo

Délka

přibližně 2 hodiny (cca 1,5km)

Ukončení vycházky

Drtinova ulice 324/9

Průvodce

Mgr. Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky

Hledáme letní byt. Zn. Letovisko v údolí Zátišského potoka

Vycházky

Na vycházce z Lhotky do Hodkoviček nejdříve navštívíme kostel Panny Marie Královny míru. Byl postaven ve 30. letech 20. století jako jeden z dvanácti kostelů v připojených částech Velké Prahy, které měly připomínat stržení mariánského sloupu v listopadu 1918. Od poloviny 70. let 20. století je v kostele unikátní křížová cesta od akademického sochaře Karla Stádníka.

Pak se vydáme do údolí a projdeme nevelkým, ale půvabným letoviskem, které začalo vznikat na sklonku 19. století. Mezi vilami najdeme i tu se zajímavým jménem Lalotta, kam za Přemyslem Šámalem zajel na návštěvu T. G. Masaryk. Uvidíme, kde bývávaly Rücklovy léčivé sluneční lázně, ve kterých se natáčel jeden z dílů seriálu režiséra Jiřího Sequense Hříšní lidé města pražského. Téměř na konci naší vycházky se zastavíme u vily Antonína Hořovského, kde spojili své umění architekt Pavel Janák a malířFrantišek Kysela, aby vznikla dokonalá ukázka národního dekorativismu (rondokubismu).

Důležité informace

Sejdeme se

před kostelem Panny Marie Královny míru na Lhotce, Ve Lhotce 330/36

Délka

přibližně 2,5 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.

Královská zahrada na Pražském hradě

Vycházky

Vznik Královské zahrady výrazně přispěl k přerodu Pražského hradu ze středověkého hradního komplexu v renesanční sídlo členů panovnické rodiny. Vycházku zahájíme u Královského letohrádku, nejpůsobivější pražské renesanční stavby, kde si připomeneme dobu vlády zakladatele zahrady Ferdinanda I. Habsburského a jeho šťastné manželství s Annou Jagellonskou, jejíž jméno se s letohrádkem rovněž spojuje. Při procházce zahradou a zastavení u další půvabné renesanční budovy – Míčovny – se vrátíme do doby pořádání zahradních slavností a her, jejichž organizaci se osobně věnoval syn Ferdinanda I. a Anny, arcivévoda Ferdinand, který v Čechách dvacet let zastupoval zájmy habsburského rodu. Zahradu ale navštěvovali členové panovnických rodin i v nedávné minulosti, kdy do Prahy přijížděli jako hosté prezidenta Václava Havla. Půjdeme tedy i po stopách dnešního britského krále Karla III., který si zahradu prohlédl ještě jako princ z Walesu, či bývalého španělského krále Juana Carlose a královny Sofie.

Do dějin zahrady se zapsali i českoslovenští komunističtí prezidenti, kteří obývali prezidentský byt v další z budov, které v zahradě vznikly – v té době byla ovšem zahrada pro návštěvníky zpravidla uzavřena. Do programu vycházky proto zahrneme i zmínku o bydlení prezidentů v hradním areálu.

Neopomeneme ani skleníky, v nichž se dodnes pěstují překrásné květiny pro výzdobu hradních prostor.

Přes Jelení příkop se otvírá výhled na severní opevnění hradu a tamní věže, které v minulosti sloužily i jako vězení. Vzpomínku proto věnujeme i několika osobnostem, které byly v této části Hradu internovány – nebyl to jen rytíř Dalibor, kterého prý „nouze naučila housti“.

Důležité informace

Sejdeme se

u vchodu do zahrady u Královského letohrádku

Délka

přibližně 1,5 hodiny (1 až 1,5 km)

Ukončení vycházky

v Královské zahradě

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.

Na svazích Smíchova – od Malvazinek na Santošku za usedlostmi a vilami – II. část

Vycházky

Na stráních nad Smíchovem bývávaly od středověku vinice. Na nich v 16. století vznikaly jednoduché stavby pro ochranu viničních lisů, ze kterých se postupně přestavbami vyvinuly usedlosti. Ty sloužily nejdříve skutečně ke kontrole a ochraně vinice, ale brzy se některé z nich začaly proměňovat v letní obydlí. Třicetiletá válka v 17. století a následně v 18. století války o dědictví rakouské a sedmiletá válka vinice a viniční usedlosti velmi poškodily a v některých případech přímo zlikvidovaly. U zbývajících se během 18. a 1. poloviny 19. st. změnilo zaměření, přibyly hospodářské budovy, některé začaly sloužit jako hostince a jiné jako cihelny. Dneska už jich můžeme najít jen zlomek. Přelom 19. a 20. století znamenal parcelaci bývalých viničních pozemků a usedlosti vystřídaly luxusní vily. To se následně ještě zvýraznilo v období po 1. světové válce.

My na vycházce uvidíme přestavěné usedlosti Malvazinku a Santošku, vily od Františka Zelenky, Otakara Chodounského a Josefa Karla Říhy, ale i ukázku malebného zahradního města pro nižší střední vrstvu.

Důležité informace

Sejdeme se

na zastávce autobusu 137 Urbanova (jede od stanice metra B – Anděl, výstup směrem Na Knížecí)

Délka

přibližně 2 hodiny (2 až 2,5 km)

Ukončení vycházky

na zastávce autobusu 137 Santoška

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky

Na svazích Smíchova - od Malvazinek na Santošku za usedlostmi a vilami - I. část

Vycházky

Na stráních nad Smíchovem bývávaly od středověku vinice. Na nich v 16. století vznikaly jednoduché stavby pro ochranu viničních lisů, ze kterých se postupně přestavbami vyvinuly usedlosti. Ty sloužily nejdříve skutečně ke kontrole a ochraně vinice, ale brzy se některé z nich začaly proměňovat v letní obydlí. Třicetiletá válka v 17. století a následně v 18. století války o dědictví rakouské a sedmiletá válka vinice a viniční usedlosti velmi poškodily a v některých případech přímo zlikvidovaly. U zbývajících se během 18. a 1. poloviny 19. st. změnilo zaměření, přibyly hospodářské budovy, některé začaly sloužit jako hostince a jiné jako cihelny. Dneska už jich můžeme najít jen zlomek. Přelom 19. a 20. století znamenal parcelaci bývalých viničních pozemků a usedlosti vystřídaly luxusní vily. To se následně ještě zvýraznilo v období po 1. světové válce. My na vycházce uvidíme přestavěnou usedlost Cihlářku a Nikolajku, ale především vily od Jana Gillara, Františka Zelenky, Ernsta Wiesnera a Winternitzovu vilu od Adolfa Loose.

Důležité informace

Sejdeme se

na zastávce autobusu 137 Malvazinky (jede od stanice metra B - Anděl, výstup směrem Na Knížecí)

Délka

přibližně 2 hodiny (2 až 2,5 km)

Ukončení vycházky

na zastávce autobusu 137 Santoška

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky

Ve Strašnicích nestraší - kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Vycházky

Ve Strašnicích skutečně žádná strašidla nepotkáme a výklad jména obce je velmi nejistý. Až do 1. poloviny 20. století byly zemědělskou oblastí, kde se pěstovala řada plodin, známé a velice žádané bylo zelí. Základem zástavby byly hlavně statky. Od počátku 20. století se na části jejich rozparcelovaných pozemcích začaly objevovat první vily a v meziválečném období pak přibyly soubory rodinných domů. Ty nám dnes mohou podat nejstarší svědectví, protože původní statkářská zástavba ve 2. polovině 20. století nenávratně zmizela.

My se na vycházce nejdříve podíváme do moderního kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, jedinečný tvar mu dal architekt Jindřich Synek v letech 1992-1994. Pak se vydáme prozkoumat, jak bydlely za první republiky střední vrstvy. Na příkladu Masarykovy kolonie, která je jediným společným projektem Josefa Gočára a Pavla Janáka, Kolonie svobody od Františka Alberta Libry a kolonie Strojvůdce od architektů Václava Gaila a Aloise Šťastného si připomeneme oblibu zahradních měst.

Důležité informace

Sejdeme se

před vchodem do kostela (Ke Strašnické 10/1000)

Délka

přibližně 2 hodiny (2km až 2,5 km)

Ukončení vycházky

v dosahu stanic MHD Na Hroudě a Průběžná

Průvodce

Mgr. Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky

Hledáme letní byt. Zn. Dobřichovice

Vycházky

V poslední čtvrtině 19. st. začala v dosahu Prahy vznikat letoviska, tedy vilové osady sloužící k odpočinku rodin převážně vyšší střední vrstvy. Vliv na to měl nejen překotný průběh industrializace, který působil na zhoršování podmínek života v samotném městě, ale také emancipace a vzrůstající sebevědomí právě střední vrstvy. Předpokladem pro vznik letoviska byla dopravní dostupnost. Tu zajistil rozvoj železniční sítě, která sehrála výraznou roli právě jihozápadně od Prahy v oblasti dolní Berounky. Zde ve Všenorech vzniklo druhé nejstarší letovisko v blízkosti hlavního města. Zakrátko se připojily Dobřichovice.

Nad nádražím na pravém břehu řeky v lokalitě zvané Brunšov začaly letní vily vznikat v 80. letech 19. století. Zajímavostí je, že od počátku byly budovány podle přísného regulačního plánu z roku 1888. Na půdorysu je to dodnes dobře patrné. Pro život vilařů bylo důležité založení okrašlovacích spolků, které dohlížely na stavební činnost, rozhodovaly o tom, kdo a kde může vilu stavět. Dbaly na úpravu cest a okolí, organizovaly společenskou zábavu, často provozovaly sportoviště. V Dobřichovicích byl spolek založen roku 1895.

My si na vycházce projdeme nejstarší část letoviska. Uvidíme díla Osvalda Polívky, Kamila Hilberta i řady dalších, dnes již méně známých stavitelů. Zjistíme, že mezi obyvatele vil patřil např. Maurice Pellé, Hynek Puc, F. X. Šalda.

Důležité informace

Sejdeme se

před nádražím Dobřichovice

Vlaky jedou z Praha - hl. nádraží a z Praha - Smíchov. Až do Radotína platí Lítačka. Vždy je nutné si ověřit na Českých drahách, zda není nějaká výluka!

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 až 2km)

Ukončení vycházky

na nádraží Dobřichovice

Průvodce

Mgr. Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
 • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky

Jaro v Loretě

Vycházky

Jedním z nejpůvabnějších míst v Praze, které zvou k návštěvě, je pražská Loreta – poutní místo prodchnuté především úctou k Panně Marii. Jeho historii a výzdobě bude věnována vycházka konaná den po svátku Vtělení Páně, kdy si křesťané připomínají biblický příběh o Zvěstování.

Barokní areál vybudovaný během přibližně sta let vznikal postupně kolem ústřední stavby – kopie tzv. Svaté chýše, domku z Nazaretu uctívaného jako místo, kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že právě ona byla vybrána, aby počala a porodila Božího syna, a v němž po nějakou dobu žila Svatá rodina.

Vycházku zahájíme poslechem mariánské písně, kterou každou hodinu hraje slavná loretánská zvonohra. Podíváme se na kopii nedochované sochy Panny Marie Loretánské a u barokních reliéfů si připomeneme klíčové okamžiky ze života Panny Marie. Projdeme se ambitem s kaplemi a navštívíme kostel Narození Páně, na jehož stavbě pracovali dva z nejvýznamnějších pražských barokních architektů, otec a syn Dientzenhoferové. Navštívíme klenotnici, v níž je vystavena slavná Diamantová monstrance a další cennosti z loretánského pokladu – jednoho ze dvou nejvýznamnějších chrámových pokladů v českých zemích. Trojrozměrný model nám ukáže jedinečné nástěnné malby objevené nedávno v loretánské kryptě.

Program zakončíme hudebním zážitkem – poslechem koncertu loretánské zvonohry, jejíž zvuk zní z nádvoří areálu působivěji než při poslechu zvenčí.

Pro vstup do areálu je třeba uhradit vstupné – dospělí Kč 180,-, senioři 70+ Kč 140,-, studenti s průkazem Kč 120,-.

Důležité informace

Sejdeme se

před vstupem do Lorety

Délka

přibližně 1,5 hodiny (1 km)

Ukončení vycházky

na nádvoří areálu

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.

Kde bývaly Staré Dejvice?

Vycházky

Dokážete si představit okolí Evropské ulice jako pražskou periferii téměř bez zástavby? Není to tak dávno. V roce 1922, kdy došlo k připojení dnešních Starých Dejvic k Praze, byly osadou s několika domy. Vzpomínek na tuto dobu nezůstalo mnoho, jednou z nich je Proboštský dvůr. Velkorysá koncepce výstavby Dejvic, jak je známe dnes, vznikla až v meziválečném období podle plánů architekta Antonína Engela.

Na vycházku vyrazíme ze zastávky MHD Na Pískách. Ulicí U Dejvického rybníčku sejdeme do bývalého údolí potoka k Proboštskému dvoru. Zde mezi Bořislavkou a Vítězným náměstím byla vystavěna čtvrť vil a řadových domů. Uvidíme díla Josefa Gočára, Magdy Jansové, Bohumíra Kozáka a dalších architektů.

Zjistíme, že v parku Hadovka můžeme najít moderní sochy Malého Marťana od Jaroslava Róny a Vzduchoplavce od Františka Skály. Obejdeme Státní reálné gymnázium od Evžena Linharta a skončíme v místech, kde stávala bývalá automatická telefonní ústředna Dejvice.

Důležité informace

Sejdeme se

na zastávce MHD Na Pískách

Délka

přibližně 2 hodiny (2 až 2,5 km)

Ukončení vycházky

v dosahu zastávky MHD Dejvická

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.