Ořechovka – úspěšný pokus o zahradní město

Ořechovka – úspěšný pokus o zahradní město

Praha není jen historický střed města, za jeho hranicemi najdeme velice zajímavé lokality. V zahradních čtvrtích zanechali svá díla i vynikající architekti 20. století.

Záliba v zahradních koloniích (městech) přetrvala z období monarchie i do samostatné republiky. Hned v roce 1919 byla vypsaná soutěž na výstavbu rodinných domů a bytů pro Družstvo státních a jiných veřejných zaměstnanců, do které bylo přihlášeno 38 projektů. Vítězný vzešel z atelieru Jaroslava Vondráka a Jana Šenkýře. 

Prohlédneme si nejen řadové domky připomínající anglické a holandské maloměsto, ale i vily pro Václava Špálu, Otakara Španiela, Emila Fillu a další umělce. Uvidíme, že i v tak krásné lokalitě najdeme místa se smutnou historií válečné tragédie.

Důležité informace

Sejdeme se

na tramvajové zastávce Ořechovka

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

u zastávky MHD Vozovna Střešovice

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Kostel sv. Apolináře

Kostel sv. Apolináře

Jednolodní gotický kostel „strohého monastického typu“ má výjimečného zakladatele, stejně jako čtveřice dalších sakrálních staveb na Novém Městě. Císař Karel IV. tvoří pomyslný kříž, který má chránit nově vzniklé město a má být jakýmsi pomyslným Nebeským Jeruzalémem, tedy rájem. Pojďte s námi do jednoho z těchto kostelů nahlédnout.

Sice nemáme dochované původní krovy či sanktusník, ale v interiérech se dochovaly velice cenné nástěnné malby z doby kolem roku 1390 a za jejich tvůrčí silu se považuje osobnost pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Čeká nás bližší seznámení s Ježíšovými apoštoly, i když některé obličeje se na nás netváří zrovna vlídně. Z protější stěny na nás shlíží Panna Marie Ochranitelka obklopena sborem světic, které stojí na svých mužských protějšcích. Že by za tím byla skryta už tehdá nějaká feministická myšlenka? Na závěr nás čeká i návštěva varhanní kruchty.

Na místě je třeba zaplatit vstupné: plné 60 Kč/snížené 30 Kč.

Důležité informace

Sejdeme se

před hlavním vchodem do kostela (středový portál)

Délka

přibližně 1 hodina

Ukončení vycházky

před kostelem

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Baba – výstavní kolonie vzorového bydlení

Baba – výstavní kolonie vzorového bydlení

Druhá výstava Werkbundu ve Stuttgartu v roce 1927 předvedením ukázkové kolonie na vrchu Weissenhof odstartovala přehlídku obdobných osad v Evropě. My se na vycházce seznámíme s unikátně zachovalým komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, na jejichž výstavbě se podíleli přední architekti tří generací, např. Josef Gočár, Oldřich Starý, Ladislav Žák, Evžen Linhart, František Zelenka a další. Autorem regulačního plánu byl Pavel Janák, jehož 140. výročí narození jsme si letos v březnu připomenuli. Řekneme si také, kdo byli stavebníci a jaké byly jejich životní osudy.

Důležité informace

Sejdeme se

na zastávce autobusu 131 U Matěje

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

u stanice autobusu 131 U Matěje

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Hanspaulka – Čtvrť v zahradách III. část

Hanspaulka – Čtvrť v zahradách III. část

Praha není jen historický střed města, za jeho hranicemi najdeme velice zajímavé lokality. V zahradních čtvrtích se skrývají nejen viniční usedlosti, ale zanechali zde svá díla i vynikající architekti 20. století.

Závěrečná část vycházek po Hanspaulce nás zavede na východní stráň. Opět uvidíme několik usedlostí s vinařskou minulostí, ale i obnovenou přítomností – Kotlářku, Hercovku, Hadovku, Strakovku.Podíváme se, kde žila malířská rodina Blažíčků, kde si postavil vilu Antonín Engel, architekt a urbanista, autor regulačního plánu zástavby dejvické kotliny. Zastavíme se i u vily Vlasty Buriana.

Důležité informace

Sejdeme se

na zastávce aut. 131 Hanspaulka ve směru na Bořislavku /jede od metra A Hradčanská a Bořislavka/

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

u zastávky MHD Hadovka

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Hanspaulka – Čtvrť v zahradách II. část

Hanspaulka – Čtvrť v zahradách II. část

Praha není jen historický střed města, za jeho hranicemi najdeme velice zajímavé lokality. V zahradních čtvrtích se skrývají nejen viniční usedlosti, ale zanechali zde svá díla i vynikající architekti 20. století.

Tentokrát se podíváme, jak vznikalo na Hanspaulce „zahradní město podle regulačního plánu Matěje Schneiberga. Prohlédneme si funkcionalistické vily od předních architektů – Oldřicha Starého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších.

Řekneme si, kde v Praze byl „Šipkapas“ a co znamená „Houtyš“. Zastavíme se u usedlostí Perníkářka a Beránka.

Důležité informace

Sejdeme se

Sraz na zastávce autobusu 131 Dyrinka

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

stanice metra A Bořislavka

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Hanspaulka – Čtvrť v zahradách I. část

Hanspaulka – Čtvrť v zahradách I. část

Praha není jen historický střed města, za jeho hranicemi najdeme velice zajímavé lokality. V zahradních čtvrtích se skrývají nejen viniční usedlosti, ale zanechali zde svá díla i vynikající architekti 20. století.

Na vycházce si prohlédneme usedlosti Fišerka, Špitálka a Hanspaulka, zastavíme se u staveb od Karla Štipla, Františka Maria Černého a dalších. Podíváme se, kde si nechal od Ladislava Žáka postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou i kam vedla první trolejbusová linka v Praze. Uvidíme, kde bydlel generál Alois Eliáš, popravený premiér protektorátní vlády, i Jiří Rathouský, typograf, grafik a vynikající autor filmových plakátů.

Důležité informace

Sejdeme se

na zastávce autobusu 131 U Matěje

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

u stanice autobusu 131 Dyrinka

Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Filmová klapka 2

Filmová klapka 2

Tentokrát budeme pokračovat po Starém Městě Prahy, kde zhlédneme místa filmů, seriálů české klasiky. Společně objevíme místa, kde bydlel Evžen Huml než se odstěhoval do Třešňové v seriálu Chalupáři, kde se pracovalo a odehrávalo dění v bytě kuplířky J. Šejbalové ve filmu Světáci. A k tomu přidáme místa slavných scén Osvobození Prahy, seriálu Náhrdelník nebo Atentát. Zvučné filmy Zlatí úhoři, Adéla ještě nevečeřela, Zítra vstanu a opařím se čajem, Jak básnící přicházení o iluze, Slaměný klobouk, Inženýrská odysea, Podezření, a další filmové záběry. Vše doplněné o fotodokumentaci míst z natáčení.

Důležité informace

Sejdeme se

na Malém náměstí před Hard Rock Cafe (bývalé Ottovo železářství)

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

u hotelu Paříž (Náměstí Republiky)

Průvodce

Miroslav Křižan

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Bubeneč - II. část: Od Skleněného paláce k vile Otto Petschka

Bubeneč – II. část: Od Skleněného paláce k vile Otto Petschka

Praha není jen historický střed města, za jeho hranicemi najdeme velice zajímavé lokality, kde zanechali svá díla vynikající architekti 20. století.

Projdeme oblastí Bubenče, tentokrát od krásné funkcionalistické stavby Richarda F. Podzemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára i od dvojice pražských německých architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora Fürtha. Připomeneme rodinu Petschků. Řekneme si, kdo byl Vojtěch Lanna i co byla slavná krejčovská slavnost „Slamník“.

Důležité informace

Sejdeme se

před Skleněným palácem, nám. Svobody 1: ze stanice metra A Dejvická asi 10 min

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

před vchodem do areálu vily Otto Petschka /rezidence velvyslance USA/ na rohu ulic Bubenečská a Ronalda Reagana

Průvodce

Mgr. Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Sv. Anežka Česká a její klášter

Sv. Anežka Česká a její klášter

Počátkem 30. let 13. století dospěla královská dcera Anežka Přemyslovna k rozhodnutí, že odmítne nabízené možnosti sňatku s předními evropskými vladaři a stane se řeholnicí. Pod výrazným vlivem učení sv. Františka z Assisi a s podporou členů své rodiny včetně dvou českých králů, Václava I. a jeho nástupce Přemysla Otakara II., vybudovala Anežka během několika desetiletí komplex klášterních budov, který se stal jednou z nejcennějších staveb období rané gotiky v českých zemích. V pozdějších, pro klášter méně příznivých časech zde bylo sice mnohé zničeno, ale i díky zdařilým rekonstrukcím si můžeme i dnes představit, jak v těchto místech žila jedna z nejvýznamnějších ženských osobností českého středověku. Během vycházky projdeme prostory, kde Anežka psala listy předním osobnostem své doby, kde promlouvala k sestrám, kde sestry pracovaly i kde se konaly bohoslužby, a také výklenek, v němž byla Anežka původně pohřbena. Připomeneme si, co je a co není známo o dalších osudech jejích ostatků, jak probíhaly snahy o Anežčinu kanonizaci a jaký význam pro náš národ mělo vyvrcholení těchto snah v roce 1989, kdy Anežku prohlásil za svatou papež Jan Pavel II.

Přiblížíme si také historii tohoto jedinečného klášterního areálu v průběhu staletí a projdeme se i klášterními zahradami, kde dnes tvoří sochařská díla z nedávné doby působivý kontrast k raně gotické architektuře.   

V současnosti o klášter pečuje Národní galerie v Praze, která zde vystavuje skutečné skvosty středověkého výtvarného umění spjaté s Čechami a střední Evropou. Jednotlivé části této rozsáhlé expozice v 1. poschodí nabídneme v rámci samostatných tematických vycházek – tentokrát zůstaneme v přízemních prostorách.  

Důležité informace

Sejdeme se

na pokladně kláštera

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v klášterních zahradách

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Praha – sídlo diplomatů II.: paláce a zahrady na Malé Straně

Praha – sídlo diplomatů II.: paláce a zahrady na Malé Straně

Druhou vycházku z cyklu věnovaného místům, kde působili a působí diplomaté, zahájíme na Velkopřevorském náměstí, kde sídlí diplomatická zastoupení Francouzské republiky (v Buquoyském paláci) a Suverénního řádu Maltézských rytířů. Na tomto místě si připomeneme zajímavé kapitoly z dějin česko-francouzských vztahů v dávné i nedávné době a historii působení Maltézských rytířů v českých zemích; objasníme si také specifické postavení řádu v diplomatických vztazích.

Na Maltézském náměstí uvidíme budovy velvyslanectví Japonska a Dánského království – i ve vztazích s oběma těmito zeměmi najdeme stopy významných historických osobností.

Projdeme i kolem Valdštejnského paláce. Mezi dřívějšími majiteli této působivé palácové stavby byli také významní diplomaté a v mezinárodních vztazích se výrazně angažují i někteří členové Senátu Parlamentu České republiky, který v paláci působí dnes.

Valdštejnská ulice nás dovede do blízkosti Fürstenberského paláce, který je dnes sídlem velvyslanectví Polské republiky, a budovyvelvyslanectví Belgického království. Tyto stavby uvidíme nejen z ulice, ale i z výšky, až vstoupíme do komplexu palácových zahradna svahu pod Pražským hradem – Kolowratské, Malé Fürstenberské, Velké a Malé Pálffyovské a Ledebourské. Tady se výklad bude věnovat jak historii a výzdobě zahrad, tak šlechtickým rodům, které je budovaly a obohatily tak Prahu o několik překrásných míst. Vycházku zakončíme právě v zahradách, kde se pak budete moci zdržet a pokochat se jedinečnými výhledy. 

Vstup do zahrad je zpoplatněn – vstupné činí 130 Kč pro dospělé a 100 Kč pro seniory ve věku nad 65 let a studenty ve věku 18 – 24 let. 

Důležité informace

Sejdeme se
na Velkopřevorském náměstí před Buquoyským palácem


Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v zahradách, kde můžete zůstat dle Vašich časových možností

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.