Filmová klapka

Filmová klapka

Máte svoje oblíbené filmové hlášky? Zajímá Vás, která místa vytvořila kulisy slavných českých filmů? Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte „ANO“, je vycházka „Filmová klapka“ právě pro Vás, protože Praha je hotový filmařský ráj! 

Na vycházce se vydáte do míst známých i těch docela nenápadných, která znáte právě pouze z filmového plátna, a budeme porovnat filmové záběry s dnešní realitou. Čeká nás  „Hotel modrá hvězda“, „Vyprávěj“, „Jára Cimrman ležící, spící“, „Třicet případů majora Zemana“, „Vrchní, prchni“, „Kulový blesk“,  „Dobrý voják Švejk“ či seriál „Hříšní lidé pražského“. Zavzpomínáme  na zlaté období českého filmu s herci Josefem Abrahámem, Jiřím Sovákem, Jaroslavem Marvanem, Josefem Vinklářem, Jiřím Sovákem, Oldřichem Novým, či Květou Fialovou.

Důležité informace

Sejdeme se

roh ulice Purkyňova a Vladislavova za Quadriem

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

na Malém náměstí

Průvodce

Miroslav Křižan

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Filmová klapka Ne 17.07.2022, 14:00

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Prohlídka historického podzemí

Prohlídka historického podzemí

Prohlídka nás provede uličkami Starého Města, kde se skrytu lidskému oku nachází poklady románské a gotické doby. Výjimečně strávíme většinu času pod povrchem zemským, kde si společně projdeme hned 3 sklepení prostory.

Zhlédnete románské podzemí ukrytého paláce z 12. století, kde bydlel sám český král Jiří z Poděbrad a také uvidíte např. gotickésklepy ze 14. století. Jak se město měnilo ve středověku a jaké různé katastrofy jej tehdá potkávaly? Kdo všechno ze známých českých patronů, světců a ochránců byl zavražděn či bohužel jinak špatně skončil? A jaké zajímavé rodinné vazby tehdá vznikaly?

Na místě se doplácí vstupné do objektů 120 Kč/osoba. Tato prohlídka není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Důležité informace

Sejdeme se

na rohu ulic Husova a Řetězová

Délka

přibližně 100 až 120 minut

Ukončení vycházky

ulice Dlouhá na rohu Rámové

Průvodce

Ivan Galik

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Bílá Hora

Bílá Hora

Kdysi nejvýše položené místo v Praze, v zimě zasněžené vždy o něco dříve i o něco déle než zbytek města. Místo rozhodující bitvy, která na dlouho určila náboženské i společenské poměry v zemích českých, symbol národního neštěstí, ale také poutní místo, obydlí sester benediktinek s cestou k usmíření. To všechno je Bílá hora. Na vycházce si prohlédneme areál poutního místa i jeho moderní okolí.

Poutní místo na Bílé hoře vzniká krátce po bitvě ke skromnému uctění padlých. V dnešní době představuje zachovalý barokní areál s centrálním kostelem vystaveným na půdorysu kříže a s kopulemi nad jeho rameny, s ochozem a domem správce. Bitva je zobrazena na několika místech: ve vstupu do původní mariánské kaple vidíme nástupující vojska, na nástropní fresce od Václava Vavřince Reinera v jižní kopuli, kde je vyobrazen pro katolíky zásadní okamžik – modlitba karmelitána pátera Dominika před bitvou.

V areálu kláštera benediktinek s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé hoře je vhodné zanechat dobrovolný příspěvek na provoz tohoto veřejnosti nedávno zpřístupněného poutního místa. Doporučená výše činí 50 – 100,- Kč na osobu.

Důležité informace

Sejdeme se

před pomníkem Josefa Líkaře a Václava Řeháka v parčíku u tramvajové smyčky Bílá Hora

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

poblíž tramvajové smyčky Bílá Hora

Průvodce

Martin Dědek

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Atomový kryt Bezovka

Atomový kryt Bezovka

Obava z války včetně té jaderné se vrací…. Pojďte se podívat do prostor protiatomového krytu z 50. let 20. století, který měl umožnit přežití jaderného výbuchu. Prohlídka zahrnuje názornou ukázku některých součástí výzbroje a výstroje Československé lidové armády a předměty dobového vybavení civilní obrany. V krytu je umístěna také expozice dějin Československa a studené války, včetně raritního modelu pomníku Stalina na Letné.

 • Navštívíte protiatomový kryt z 50tých let kde měli lidé přežít jaderný výbuch
 • V rámci kometované prohlídky je také expozice studené války a dějin ČSR
 • Během prohlídky je i názorná ukázka některých součástí výzbroje a výstroje
 • V krytu uvidíte mimo jiné unikátný megavelký model pomníku Stalina na Letné,
 • Expozice předmětů a dobového vybavení např Civilní Obrany, ČSLA a dalších
 • Trvání asi 80 min, není vhodné pro osoby se sníženou možností pohybu (schody)

Na místě se platí vstupné do objektu. Cena za osobu činí 100 Kč a lze platit pouze v hotovosti. Není vhodné pro osoby se sníženou možností pohybu (schody). Omezený počet účastníků (10).

Důležité informace

Sejdeme se

Na Žižkově u schodů vedoucích směrem, na kopec, kde je Most/Lávka přes Prokopovu ulici, viz. jeden z obrázků

Délka

přibližně 80 minut

Ukončení vycházky

venku před krytem

Průvodce

průvodci bunkru Bezovka

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Betlémská kaple a uličky Starého Města

Betlémská kaple a uličky Starého Města

Betlém, „Dům chleba“, máme spjatý s narozením Spasitele. Malá nevýrazná vesnička, ve které tiše došlo ke změně světa. Naše pražská Betlémská kaple je vlastně také takovým místem, kde se utvářely dějiny Českého království. Kaple Neviňátek je spojená s působením Mistra Jana Husa, Jakoubka ze Stříbra či Tomáše Müntzera. V první části vycházky si projdeme interiéry kaple i Domu kazatelů. Čekají nás nástěnné malby inspirované Velislavovou biblí či Jenským kodexem, ukážeme si kazatelnu, ze které dštil Mistr oheň na odpustky (pouze kopie), nebo třeba studnu, která je starší než samotná kaple a byl pro ní zbudován speciální vchod, aby měšťané mohli i nadále chodit pro vodu.

V další části vycházky si obejdeme náměstí a povíme si něco k Vojtovi Náprstkovi a jeho muzeu. Uličky Liliová, Zlatá a Anenská nás obdarují množstvím půvabných domovních znamení: Červená židle, Zlatý zajíc či Kolečková brusle. Tajemné průchody nás zavedou až k samotným templářům, Václavu Havlovi, Evě Jiřičné či k Davidu Černému. Cestou nemineme smějící se patník. V samém závěru vycházky nás čeká třešnička na dortu – návštěva románské perly Prahy, sklepení Domů pánů z Kunštátu a Poděbrad.

Na místě je třeba zaplatit vstupné do Betlémské kaple: plné 60 Kč/senioři a studenti 30 Kč +  v Domě se platí 30 Kč na osobu.

Důležité informace

Sejdeme se

před Betlémskou kaplí na náměstí

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Valdštejnský palác a malostranské barokní zahrady

Valdštejnský palác a malostranské barokní zahrady

Během této vycházky se projdeme dvěma krásnými pražskými zahradami, které nám připomínají stavební rozkvět Prahy v období baroka.

Procházku zahájíme u Valdštejnské jízdárny. Poté nás uvítá Valdštejnská zahrada bohatstvím rostlin a sochařské výzdoby. Původní sochy zhotovené v dílně sochaře Adriaena de Vries sice odvezli z Prahy Švédové na konci třicetileté války, ale při pohledu na jejich kopie i na záhony upravené ve stylu barokních zahrad si můžeme představit, jak zahrada vypadala v době, kdy si ji dal vybudovat Albrecht z Valdštejna, jeden z nejmocnějších mužů Evropy ve 20. a počátkem 30. let 17. století. Při procházce si přiblížíme i osobnost této významné, byť částečně kontroverzní osobnosti evropských dějin. Jistě Vás zaujme umělá grotta a především překrásná salla terrena, kterou ozdobili svými pracemi italští umělci. Dílem italských stavitelů, štukatérů a malířů je i Valdštejnský palác, dnes sídlo Senátu Parlamentu České republiky. Při sobotní vycházce budeme moci nahlédnout do několika reprezentačních místností – Hlavního sálu, Rytířského sálu, Předpokoje, Audienčního sálu a Mytologické chodby. Komentář k výzdobě interiérů paláce Vám bude poskytnut na nádvoří; v nevelkých vnitřních prostorách výklad pro skupiny není možný.

Od Valdštejnského paláce přejdeme přes Malostranské náměstí ke vchodu do Vrtbovské zahrady – skrytému baroknímu klenotu Malé Strany. Ani mnozí Pražané ji neznají – z ulice totiž není vůbec vidět. Terasovitá zahrada vznikla v letech 1715 – 1720 díky spolupráci architekta Františka Maxmiliána Kaňky, sochaře Matyáše Bernarda Brauna a malíře Václava Vavřince Reinera. Od sally terreny zdobené působivými freskami budeme stoupat vzhůru k sochám antických božstev na střední terase a posléze až na samotný vrchol, který nám nabídne jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu. Po skončení vycházky budete moci v zahradě zůstat, pokud si budete chtít překrásnou vyhlídku užívat déle.

Pro vstup do Vrtbovské zahrady je třeba uhradit vstupné – dospělí 120 Kč, důchodci a studenti 95 Kč.

Důležité informace

Sejdeme se

u fontány před Valdštejnskou jízdárnou u stanice metra Malostranská

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Vrtbovská zahrada

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Kolem nádraží

Kolem nádraží

Víte co znamenalo na dražín ? Z tohoto slovního spojení vzniklo to naše „nádraží“. Vycházka nás zavede do samého středu Prahy, kde se setkává hned několik dopravních uzlů a mísí se mezi sebou tramvaje, chodci, dunící magistrála a v neposlední řadě nádražní provoz. Dnes ale nikam nespěcháme….

Masarykovo nádraží drží řadu nej….Zde byly NEJprve probořeny barokní hradby, aby tudy byla přivedena železniční doprava do Prahy, dnes je NEJstarším koncovým nádražím v Evropě. Povíme si o vlečce, která vedla skoro až na Náměstí Republiky, čekají nás místa, která se v průběhu času významně proměnila. Bývalá kolejiště i budovy Denisova nádraží umístěného u městské Poříčské brány, místa známá jako Na Blátě, V Dolíku nebo Vendelínu, U Bílého chrta či Čapkova zahrada

Připomeneme si osudný den 8.5.1945, historii i zvláštní název křižovatky U Bulhara, podíváme se na místa zvaná Hrabovka, usedlost Krenovka, ale také Komotovka, Šibeniční vrh nebo dům Martina Nedobyla. Projdeme se po bývalých spojovacích tratích mezi Hlavním a Masarykovým nádražím a následně se ocitneme u nového podchodu na Hlavní nádraží. Cestou se zastavíme u několika domů s překrásnou secesní architekturou a ve Vrchlického sadech, kde byla překrásná grota s jezírkem a vodopádem.

Důležité informace

Sejdeme se

u tramvajové zastávky Těšnov

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Vrchlického sady

Průvodce

Miroslav Křižan

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Praha – sídlo diplomatů I. Hradčany a Malá Strana

Praha – sídlo diplomatů I. Hradčany a Malá Strana

Vycházka nás povede kolem několika historických budov spojených s dějinami diplomacie v českých zemích. Sejdeme se na Loretánském náměstí před impozantní budovou Černínského paláce. Na diplomatickém poli se angažoval už jeho zakladatel Humprecht Jan Czernin (Černín), který po nějakou dobu působil jako císařský vyslanec v Benátkách; projekt stavby paláce byl inspirován italskou barokní architekturou. Za první Československé republiky se palác stal sídlem ministerstva zahraničních věcí; jako ministři zde působili pozdější prezident republiky Edvard Beneš i Jan Masaryk, který právě zde tragicky zahynul. Připomeneme si osudy těchto osobností i některé významné události, které se v paláci v nedávné minulosti odehrály.

Pokračovat budeme k vile v ulici Úvoz, která je sídlem švédského velvyslanectví. Zde věnujeme vzpomínku rodině původních majitelů domu, jejíž členové se stali oběťmi nacistického a později komunistického režimu. Promenáda pojmenovaná po Raoulu Wallenbergovi, Švédovi, který za druhé světové války jako diplomat zachraňoval židovské obyvatelstvo v Maďarsku, nám nabídne jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Z ní sejdeme na Malou Stranu. U budovy malostranského Lobkowiczkého paláce – sídla velvyslanectví Spolkové republiky Německo – budeme obdivovat krásnou barokní architekturu a nahlédneme do zahrady, kde 30. září 1989 vyslechli shromáždění občané komunistického německého státu zprávu, že budou moci vycestovat do západního Německa. Zajímavou historii má i Schönbornský palác, kde dnes sídlí velvyslanectví Spojených států amerických. Rodina Craneů, z níž pocházel první americký velvyslanec v Československu, sehrála významnou roli ve vztazích mezi našimi zeměmi v době vzniku a formování první Československé republiky. V Nerudově ulici se zastavíme u Morzinského paláce, kde dnes sídlí diplomatické zastoupení Rumunska, a u paláce, mezi jehož minulými vlastníky byly rody Kolowratů a Thun-Hohensteinů a kde dnes působí velvyslanectví Italské republiky; obě budovy zdobí díla mistrů barokního sochařství. Procházku zakončíme u sídla britského velvyslanectví v Thunovském paláci, jehož prostory hostily řadu osobností vzdálenější i méně dávné historie.

Důležité informace

Sejdeme se

před impozantní budovou Černínského paláce u sochy Edvarda Beneše

Délka

přibližně 1,5 hodiny

Ukončení vycházky

 u sídla britského velvyslanectví v Thunovském paláci v Thunovské ulici

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Strahovský klášter - Obrazárna a konvent

Strahovský klášter – Obrazárna a konvent

Strahovský klášter patří k nejstarším klášterům vzniklých na našem území a v době svého vzniku patřil k největším klášterním komplexům střední Evropy. Olomoucký biskup Jindřich Zdík se po návratu z pouti do Svaté země inspiruje tamními řády a zve premonstráty z porýnského Steinfeldu. I dnes na nás občas vykoukne románské kvádříkové zdivo z pod barokního hávu.

Společně si projdeme přízemní prostory bývalého konventu. Z ambitu, který nese stopy všech architektonických slohů, nakoukneme do kapitulní síně i do ještě románských sklepů. Zde náš čeká cyklus 10 obrazů od Jana Jiřího Heringa věnovaných zakladateli tohoto řádu, sv. Norbertovi, jehož život si přiblížíme. Cestou nás bude na stropech i stěnách doprovázet Siard Nosecký, zdejší kanovník, který v barokní době malířsky vyzdobil části konventu, Teologického sálu a také nádherný letní refektář. Na tamějším stropu Kristus hostí hostinu spravedlivých za přítomnosti významných členů řádu, mezi nimiž musíme zmínit opaty Jana Lohela a Kašpara Questenberga.

Druhá část prohlídky je věnovaná Strahovské obrazárně založené v roce 1834 uměnímilovným opatem Jeronýmem II. Zeidlerem. Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 2017. Dnes čítá na 1500 deskových obrazů, zahrnuje cennou sbírku liturgických předmětů (kalichy, monstrance, relikviáře) od dob středověkých až do počátku 20.století. Mezi nejvzácnější klenoty pokladnice řadíme sochu Ukřižovaného z Jihlavy ze 30. let 14.st., Strahovskou madonu či sv. Barboru od Mistra Vyšebrodského oltáře. Z doby renesanční sbírku ozdobila zvučná jména Mistra IW, Barthlolomea Sprangera, z doby barokní pak Karel Škréta, Petr Brandl či František Xaver Palko. S touto obrazárnou je také spojen u nás snad nejznámější obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost.

Na místě se platí vstupné do objektu: dospělí 150 Kč/ snížené 80 Kč.

Důležité informace

Sejdeme se

u pokladny Obrazárny kláštera, která je jiná než vstup do knihovny

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v expozici Obrazárny, kdy po komentované prohlídce bude čas na individuální zastavení u jednotlivých uměleckých děl podle Vašeho zájmu

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.


Mezi Vinohrady a horním Žižkovem

Mezi Vinohrady a horním Žižkovem

Dnešnímu Pražanovi jsou Vinohrady symbolem noblesy, výstavních činžovních domů, prostorných a světlých bytů. Žižkov kontruje pověstí stísněných poměrů, kulturou hospod, sousedskou vzájemností a společnou hrdostí. To vše přes to, že obě čtvrti kdysi tvořily jednu samostatnou, nezávislou obec. Na vycházce uvidíme, že hranice Žižkova a Vinohrad není nijak ostrá, jak by se mohlo zdát.

Vycházíme z náměstí Jiřího z Poděbrad zvaného „Jiřák“ s dominantou kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Kostel se díky výši své věže uplatňuje i v panoramatu Prahy, podobně jako nedaleká Vinohradská vodárenská věž. Pokračovat budeme k nenáviděné i obdivované Žižkovské televizní věži, přes pozůstatky Starého židovského hřbitova, přes Riegrovy sady, ulicemi lemovanými činžovními domy až k tradičnímu centrum západní části Vinohrad, k Náměstí Míru. Co nás čeká? Povídání o architektuře, známých osobnostech, smělých plánech…

Důležité informace

Sejdeme se

venku u vchodu/východu metra A Jiřího z Poděbrad směr Slavíkova - roh Mánesova a Slavíkova

Délka

přibližně 2 hodiny (1 km)

Ukončení vycházky

na náměstí Míru

Průvodce

Alena Hnutová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.