Prohlídka historického podzemí

Prohlídka nás provede uličkami Starého Města, kde se skrytu lidskému oku nachází poklady románské a gotické doby. Výjimečně strávíme většinu času pod povrchem zemským, kde si společně projdeme hned 3 sklepení prostory.

Zhlédnete románské podzemí ukrytého paláce z 12. století, kde bydlel sám český král Jiří z Poděbrad a také uvidíte např. gotickésklepy ze 14. století. Jak se město měnilo ve středověku a jaké různé katastrofy jej tehdá potkávaly? Kdo všechno ze známých českých patronů, světců a ochránců byl zavražděn či bohužel jinak špatně skončil? A jaké zajímavé rodinné vazby tehdá vznikaly?

Na místě se doplácí vstupné do objektů 120 Kč/osoba. Tato prohlídka není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Důležité informace

Sejdeme se

na rohu ulic Husova a Řetězová

Délka

přibližně 100 až 120 minut

Ukončení vycházky

ulice Dlouhá na rohu Rámové

Průvodce

Ivan Galik

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.