Umění v rudolfinské Praze

20. ledna 1612 zemřel na Pražském hradě císař Rudolf II. Uzavřela se tak epocha, během níž  byla Praha po několik desetiletí – naposled ve své historii – sídlem panovníka Svaté říše římské a císařského dvora.

Uměnímilovný císař v Praze shromáždil bohatou kolekci cenných obrazů, soch i dalších vzácných předmětů. Některá z těchto děl vznikla přímo v Praze, kam Rudolf II. zval vynikající umělce z předních evropských uměleckých center, jiná byla pro císařské sbírky zakoupena v zahraničí. Vývoj událostí po Rudolfově smrti způsobil, že se z těchto uměleckých pokladů v Praze dochovala jen malá část, ale i ta nám dokáže zprostředkovat plodnou tvůrčí atmosféru Rudolfova dvora.

Sběratelskou činnost Rudolfa II. si připomeneme v expozici Staří mistři, kterou Národní galerie v Praze umístila do krásných prostor Schwarzenberského paláce. Můžeme zde obdivovat renesanční nástěnné malby, vynikající obrazy umělců, kteří tvořili ve službách Rudolfa II., především Bartholomea Sprangera a Hanse von Aachen, ale také jedinečnou Růžencovou slavnost od Albrechta Dürera, která byla do Prahy převezena sto let poté, co ji malíř vytvořil v Benátkách. Uvidíme malby zpodobňující náboženská témata, díla inspirovaná příběhy z antických dob i portréty a krajiny. Výklad přiblíží také některé zajímavosti ze života tehdejších umělců a osudy vystavených děl, v nichž se mnohdy přímo odrážely dramatické dějinné události – náboženské spory, reformy společnosti či měnící se přístupy k umění minulých staletí. Pozornost si zaslouží i životní příběhy bývalých majitelů paláce, které se prolínaly s osudy samotného císaře i s osudy umělců rudolfínské doby. Po komentované prohlídce bude čas na individuální zastavení u jednotlivých uměleckých děl podle Vašeho zájmu.

Pro vstup do sbírkové expozice je třeba uhradit vstupné – základní cena je Kč 220, snížené vstupné Kč 120 platí např. pro seniory 65+, Pro návštěvníky mladší 26 let je vstup zdarma.

Důležité informace

Sejdeme se

u pokladen v Schwarzenberském  paláci

Hradčanské náměstí, Praha 1

Délka

přibližně 2 h

Ukončení vycházky

ve sbírkové expozici, kterou si pak můžete dále prohlížet vlastním tempem

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.