Umění v rudolfinské Praze

20. ledna 1612 zemřel na Pražském hradě císař Rudolf II. Uzavřela se tak epocha, během níž  byla Praha po několik desetiletí – naposled ve své historii – sídlem panovníka Svaté říše římské a císařského dvora.

Uměnímilovný císař v Praze shromáždil bohatou kolekci cenných obrazů, soch i dalších vzácných předmětů. Některá z těchto děl vznikla přímo v Praze, kam Rudolf II. zval vynikající umělce z předních evropských uměleckých center, jiná byla pro císařské sbírky zakoupena v zahraničí. Vývoj událostí po Rudolfově smrti způsobil, že se z těchto uměleckých pokladů v Praze dochovala jen malá část, ale i ta nám dokáže zprostředkovat plodnou tvůrčí atmosféru Rudolfova dvora.

Sběratelskou činnost Rudolfa II. si připomeneme v expozici Staří mistři, kterou Národní galerie v Praze umístila do krásných prostor Schwarzenberského paláce. Můžeme zde obdivovat renesanční nástěnné malby, vynikající obrazy umělců, kteří tvořili ve službách Rudolfa II., především Bartholomea Sprangera a Hanse von Aachen, ale také jedinečnou Růžencovou slavnost od Albrechta Dürera, která byla do Prahy převezena sto let poté, co ji malíř vytvořil v Benátkách. Uvidíme malby zpodobňující náboženská témata, díla inspirovaná příběhy z antických dob i portréty a krajiny. Výklad přiblíží také některé zajímavosti ze života tehdejších umělců a osudy vystavených děl, v nichž se mnohdy přímo odrážely dramatické dějinné události – náboženské spory, reformy společnosti či měnící se přístupy k umění minulých staletí. Pozornost si zaslouží i životní příběhy bývalých majitelů paláce, které se prolínaly s osudy samotného císaře i s osudy umělců rudolfínské doby. Po komentované prohlídce bude čas na individuální zastavení u jednotlivých uměleckých děl podle Vašeho zájmu.

Pro vstup do sbírkové expozice je třeba uhradit vstupné – základní cena je Kč 220, snížené vstupné Kč 120 platí např. pro seniory 65+, Pro návštěvníky mladší 26 let je vstup zdarma.

Důležité informace

Sejdeme se

u pokladen v Schwarzenberském  paláci

Hradčanské náměstí, Praha 1

Délka

přibližně 2 h

Ukončení vycházky

ve sbírkové expozici, kterou si pak můžete dále prohlížet vlastním tempem

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.