Schwarzenberský palác – baroko

Expozice Staří mistři, kterou umístila Národní galerie v Praze do krásného renesančního Schwarzenberského paláce, zahrnuje četná díla barokních malířů a sochařů, kteří tvořili v českých zemích i v jiných evropských uměleckých centrech v 17. a v první polovině 18. století. Právě tomuto plodnému tvůrčímu období je věnována tato vycházka.

Skutečným klenotem je jediné Rembrandtovo dílo na území České republiky – světoznámý obraz Učenec ve studovně. Nová cenná díla vznikala v období baroka pro výzdobu chrámů a klášterů; v expozici uvidíme oltářní obrazy českých mistrů – například Karla Škréty – a také Umučení sv. Tomáše objednané pro malostranský kostel zasvěcený tomuto světci u Petra Paula Rubense.

V bývalé palácové kapli můžeme obdivovat působivou dřevořezbu zpodobňující ukřižovaného Krista od Matyáše Bernarda Brauna, na niž ze stěny hledí dobové portréty šlechticů i umělců, včetně autoportrétů Petra Brandla, Jana Kupeckého a Václava Vavřince Reinera. Prostřednictvím průhledu je s expozicí propojen mariánský sloup na Hradčanském náměstí. V období baroka se rozvíjela i krajinomalba a tvorba zátiší; i tyto žánry jsou v expozici významně zastoupeny.

Pro vstup do sbírkové expozice je třeba uhradit vstupné – základní cena je Kč 220, snížené vstupné Kč 120 platí např. pro seniory 65+. Pro návštěvníky mladší 26 let je vstup zdarma. 

Důležité informace

Sejdeme se

u pokladny Národní galerie

Délka

přibližně 1,5 hodiny

Ukončení vycházky

v expozici, kdy po komentované prohlídce bude čas na individuální zastavení u jednotlivých uměleckých děl podle Vašeho zájmu.

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.