Strahovský klášter

Strahovský klášter patří k nejstarším klášterům vzniklých na našem území a v době svého vzniku patřil k největším klášterním komplexům střední Evropy. Olomoucký biskup Jindřich Zdík se po návratu z pouti do Svaté země inspiruje tamními řády a zve premonstráty z porýnského Steinfeldu. I dnes na nás občas vykoukne románské kvádříkové zdivo z pod barokního hávu.

Společně si projdeme přízemní prostory bývalého konventu. Z ambitu, který nese stopy všech architektonických slohů, nakoukneme do kapitulní síně i do ještě románských sklepů. Zde náš čeká cyklus 10 obrazů od Jana Jiřího Heringa věnovaných zakladateli tohoto řádu, sv. Norbertovi, jehož život si přiblížíme. Cestou nás bude na stropech i stěnách doprovázet Siard Nosecký, zdejší kanovník, který v barokní době malířsky vyzdobil části konventu, Teologického sálu a také nádherný letní refektář. Na tamějším stropu Kristus hostí hostinu spravedlivých za přítomnosti významných členů řádu, mezi nimiž musíme zmínit opaty Jana Lohela a Kašpara Questenberga.

Závěr prohlídky je věnovaný Strahovské obrazárně založené v roce 1834 uměnímilovným opatem Jeronýmem II. Zeidlerem. Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 2017. Dnes čítá na 1500 deskových obrazů, zahrnuje cennou sbírku liturgických předmětů (kalichy, monstrance, relikviáře) od dob středověkých až do počátku 20.století. Mezi nejvzácnější klenoty pokladnice řadíme sochu Ukřižovaného z Jihlavy ze 30. let 14.st., Strahovskou madonu či sv. Barboru od Mistra Vyšebrodské madony. Z doby renesanční sbírku ozdobila zvučná jména Mistra IW, Barthlolomea Sprangera, z doby barokní pak Karel Škréta, Petr Brandl či František Xaver Palko. S touto obrazárnou je také spojen u nás snad nejznámější obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost.

Na místě se platí vstupné do objektu: dospělí 150 Kč/ snížené 80 Kč.

Důležité informace

Datum a čas

27.8. 2022 ve 14:00

Sejdeme se

u pokladny Obrazárny kláštera, která je oddělená od vstupu do knihovny: nachází se na vnitřním nádvoří


Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v expozici Obrazárny, kdy po komentované prohlídce bude čas na individuální zastavení u jednotlivých uměleckých děl podle Vašeho zájmu

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.