Strahovský klášter

Strahovský klášter patří k nejstarším klášterům vzniklých na našem území a v době svého vzniku patřil k největším klášterním komplexům střední Evropy. Olomoucký biskup Jindřich Zdík se po návratu z pouti do Svaté země inspiruje tamními řády a zve premonstráty z porýnského Steinfeldu. I dnes na nás občas vykoukne románské kvádříkové zdivo z pod barokního hávu.

Společně si projdeme přízemní prostory bývalého konventu. Z ambitu, který nese stopy všech architektonických slohů, nakoukneme do kapitulní síně i do ještě románských sklepů. Zde nás čeká cyklus 10 obrazů od Jana Jiřího Heringa věnovaných zakladateli tohoto řádu, sv. Norbertovi, jehož život si přiblížíme. Cestou nás bude na stropech i stěnách doprovázet Siard Nosecký, zdejší kanovník, který v barokní době malířsky vyzdobil části konventu, Teologického sálu a také nádherný letní refektář. Na tamějším stropu Kristus hostí hostinu spravedlivých za přítomnosti významných členů řádu, mezi nimiž musíme zmínit opaty Jana Lohela a Kašpara Questenberga.

Závěr prohlídky je věnovaný Strahovské obrazárně založené v roce 1834 uměnímilovným opatem Jeronýmem II. Zeidlerem. Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 2017. Dnes čítá na 1500 deskových obrazů, zahrnuje cennou sbírku liturgických předmětů (kalichy, monstrance, relikviáře) od dob středověkých až do počátku 20.století. My si však představíme pouze několik stěžejních děl evropského významu. Snad nejznámějším obrazem je Růžencová slavnost od Albrechta Dürera.

Na místě se platí vstupné do objektu: dospělí 150 Kč/ snížené 80 Kč. Snížené vstupné platí jen pro děti do 6 let a studenty do 27 let.

Důležité informace

Sejdeme se

u pokladny Obrazárny kláštera, která je jiná než vstup do knihovny

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v expozici Obrazárny, kdy po komentované prohlídce bude čas na individuální zastavení u jednotlivých uměleckých děl podle Vašeho zájmu

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.