Ve Strašnicích nestraší – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Ve Strašnicích skutečně žádná strašidla nepotkáme a výklad jména obce je velmi nejistý. Až do 1. poloviny 20. století byly zemědělskou oblastí, kde se pěstovala řada plodin, známé a velice žádané bylo zelí. Základem zástavby byly hlavně statky. Od počátku 20. století se na části jejich rozparcelovaných pozemcích začaly objevovat první vily a v meziválečném období pak přibyly soubory rodinných domů. Ty nám dnes mohou podat nejstarší svědectví, protože původní statkářská zástavba ve 2. polovině 20. století nenávratně zmizela.

My se na vycházce nejdříve podíváme do moderního kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, jedinečný tvar mu dal architekt Jindřich Synek v letech 1992-1994. Pak se vydáme prozkoumat, jak bydlely za první republiky střední vrstvy. Na příkladu Masarykovy kolonie, která je jediným společným projektem Josefa Gočára a Pavla Janáka, Kolonie svobody od Františka Alberta Libry a kolonie Strojvůdce od architektů Václava Gaila a Aloise Šťastného si připomeneme oblibu zahradních měst.

Důležité informace

Sejdeme se

před vchodem do kostela (Ke Strašnické 10/1000)

Délka

přibližně 2 hodiny (2km až 2,5 km)

Ukončení vycházky

v dosahu stanic MHD Na Hroudě a Průběžná

Průvodce

Mgr. Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
  • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky