Po stopách pražského biskupa Jana IV. z Dražic

Pojďme se projít z Benátek nad Jizerou do jejich nedaleké městské části Dražic a zároveň podpořme skvělý projekt! Veškerý výtěžek z této akce bude věnován na opravu benátského varhanního stroje v kostele sv. Máří Magdalény z roku 1892. Blíže se o projektu můžete dočíst na www.benateckevarhany.cz , kde máte také možnost si adoptovat jednotlivé varhanní píšťaly. 

Náš průvodce Martin Dědek Vás za dobrovolné vstupné tentokrát provede po stopách pražského biskupa Jana IV. z Dražic. Vydáme se z historického centra Benátek, od fary přes novější část města se hřbitovem, kde se nachází novorenesanční kaple sv. Martina. Dále půjdeme po cyklostezce do Dražic, kde se nachází zřícenina stejnojmenného hradu a nad ním zbarokizovaný kostel sv. Martina postavený roku 1337 biskupem Janem IV. z Dražic. Původně gotický kostelík byl zasvěcený sv. Ludmile, babičce sv. Václava, což byl vůbec první kostel tohoto zasvěcení v tehdejším Českém království. Nachází se v něm vzácné gotické fresky z doby panování Karla IV., které si budeme moci zblízka prohlédnout.

Možný společný pěší návrat na faru v Benátkách nad Jizerou, kde bude probíhat večerní program u táboráku s hudební skupinou Trampskej děs.

Důležité informace

Sejdeme se

před farou vedle kostela sv. Maří Magdalény v ul. Ladislava Vágnera čp. 70

Délka

přibližně 2 hodiny (3km)

Ukončení vycházky

u kostela sv. Martina v Dražicích nad Jizerou

Průvodce

Martin Dědek

Další informace

V případě nepříznivého počasí se uskuteční náhradní program - komentovaná prohlídka interiéru bývalého děkanského nyní farního kostela sv. Maří Magdalény

Termíny vycházek

Ceník vycházky

Vstupné dobrovolné
  • Platba na místě u průvodce.