Prahou s očima dokořán

Bubeneč I. část: Od Pelléovy vily k Místodržitelskému letohrádku

Praha není jen historický střed města, za jeho hranicemi najdeme velice zajímavé lokality. Tentokrát na vycházce Bubenčí projdeme jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme vily od Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Otakara Novotného, Maxe Spielmanna, Josefa Zascheho i řady dalších. Řekneme si něco také o bohaté a rozvětvené rodině Petschků. U Místodržitelského letohrádku si připomeneme slávu Stromovky.

Bubeneč je dnes tvořen několika architektonickými celky. Takzvaný starý Bubeneč najdeme v blízkosti kostela sv. Gotharda, u hostince Na Slamníku, u Bubenečského nádraží a také ve středu čtvrti na západním okraji Stromovky.  Jižně odtud leží vilová oblast, které výstavba byla zahájena již ve druhé polovině 19. století a kde najdeme vilu Lannovu, Petschkovu nebo Suchardovu. Část na jihozápadě a západě čtvrti je tvořena bytovými domy  postavenými podle urbanistického plánu A. Engela, jejichž výstavba začala ve dvacátých letech 20. století.  V severní části najdeme pozůstatky někdejší průmyslové výstavy – renesančního Císařského mlýny, papírem a čističky vod. V bubenečských vilách se dnes nachází celá řada zastupitelských úřadů.


Kde se sejdeme?

před Pelléovou vilou,; Pelléova 91/10, Praha 6 - Bubeneč


Ukončení vycházky

u Místodržitelského letohrádku


Délka vycházky

přibližně 2 hodiny (1,5km)

Cena vstupenky:

200


Zvýhodněné vstupné

Zvýhodněné vstupné 150 Kč pro návštěvníky 65+ a studující. Děti do 15 let zdarma.


Platba u průvodce v hotovosti možná do naplnění vycházky za příplatek 50 Kč. Ke každé transakci účtuje GoOut servisní poplatek 15 Kč.