Prahou s očima dokořán

Josef Mánes: člověk – umělec – legenda

Vycházka je komentovanou prohlídkou výstavy zahrnující více než 400 exponátů z 25 veřejných institucí a soukromých sbírek. Cílem je představit v celé šíři dílo jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 19. století. Tvorba Josefa Mánesa zahrnuje bohatou škálu námětů i výtvarných technik – reprezentativní portréty i malby intimního charakteru, návrhy časopiseckých ilustrací i drobné kresby. Uvidíme zde i nejslavnější Mánesova díla – kalendářní desku pro orloj na Staroměstské radnici nebo obraz známý pod jménem Josefina, označovaný někdy jako „česká Mona Lisa“.

Při pohledu na Mánesova vlastní díla i ukázky z tvorby jeho současníků si přiblížíme pohnuté životní osudy toto umělce, jemuž mnohokrát nepříznivé vnější okolnosti nebo jeho vlastní složitá povaha a později i nemoc zabránily v plném uplatnění jeho mistrovského talentu. I přesto nám ale zanechal dílo, které dokáže oslovit i dnešního diváka.

V závěrečné části výstavy si připomeneme, jak byla Mánesova tvorba vnímána v letech po jeho smrti, kdy se stal ikonou tzv. generace Národního divadla, v období první Československé republiky i v desetiletích poznamenaných komunistickou ideologií.

Po skončení komentované prohlídky budete mít čas k individuálnímu zastavení u děl, která vás zvláště zaujmou.

Pro vstup do výstavních prostor je třeba uhradit vstupné – základní cena je Kč 270, snížené vstupné Kč 170 platí pro seniory 65+ a studenty.


Kde se sejdeme?

u poklady ve Valdštejnské jízdárně; Valdštejnská 3, Praha 1


Ukončení vycházky

v expozici výstavy


Délka vycházky

1,5 h (1 km)

Cena vstupenky:

200


Zvýhodněné vstupné

Zvýhodněné vstupné 150 Kč pro návštěvníky 65+ a studující. Děti do 15 let zdarma.


Platba u průvodce v hotovosti možná do naplnění vycházky za příplatek 50 Kč. Ke každé transakci účtuje GoOut servisní poplatek 15 Kč.