Prahou s očima dokořán

Od barokních zahrad k „pražskému Manchesteru“ – Smíchov v proměnách času – II. část

Smíchov, dnes převážně rezidenční a nákupní čtvrť. Ale jak to bylo dříve? Odpověď najdete na vycházce – k tématu se vracíme ve dvou částech, které můžete absolvovat v libovolném pořadí.

rovinaté oblasti dnešního Smíchova vznikla ve středověku dvě dobře patrná sídelní ohniska. Na severu osada Újezd, jejíž jižní část s původně románským kostelem sv. Jakuba, zůstala po vybudování nového opevnění Karlem IV. v letech 1360-1362 před branami Malé Strany. Na jihu osada, která vznikla v roce 1386 rozparcelováním části pozemků kartuziánského kláštera Zahrada Panny Marie. První kartouza v Čechách byla založena v roce 1342 Janem Lucemburským a až do roku 1419 byla významným kulturním centrem. Ve středověku zemědělsky využívaná krajina se od konce 16. století stala velmi oblíbeným místem zakládání okrasných zahrad. I další vývoj je zajímavý.

Krásu letohrádků vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny manufaktur a továren, aby na jeho konci ustoupily blokové zástavbě přepychových nájemních domů.

My se tentokrát podíváme na letohrádek Portheimka, řekneme si něco o začátcích podnikatelské rodiny Porgesů. Projdeme se parčíkem, kde bývala univerzitní botanické zahrada. Zjistíme, kde skončila cesta Medvědí kašny. Za pomoci historických fotografií porovnáme dřívější a dnešní podobu křižovatky Anděl a ukážeme si, kam vyobrazení anděla zmizelo.


Kde se sejdeme?

před kostelem sv. Václava, nám. 14. října – Štefánikova


Ukončení vycházky

u metra B stanice Anděl (vstup z terminálu autobusů MHD Na Knížecí)


Délka vycházky

přibližně 2h (asi 2 km)

Cena vstupenky:

200


Zvýhodněné vstupné

Zvýhodněné vstupné 150 Kč pro návštěvníky 65+ a studující. Děti do 15 let zdarma.


Platba u průvodce v hotovosti možná do naplnění vycházky za příplatek 50 Kč. Ke každé transakci účtuje GoOut servisní poplatek 15 Kč.