Vycházka pro benátecké varhany

Mimopražská vycházka s podporou skvělého projektu. Průvodce Martin Dědek se rozhodl podpořit charitativní projekt „Běh pro benátecké varhany“ a pro neběžce připravil komentovanou prohlídku historického centra svého rodného města – Benátek na Jizerou. Provede Vás za dobrovolné vstupné, jehož výtěžek věnujeme za náš průvodcovský projekt „Prahou s očima dokořán“ na opravu varhan v místním děkanském farním kostele sv. Maří Magdalény. 

Varhanní stroj byl zakoupen v roce 1892 z pražského kostela sv. Václava a od té doby nebyl nikdy významněji renovován. Blíže se o projektu můžete dočíst na www.benateckevarhany.cz , kde máte také možnost si adoptovat jednotlivé varhanní píšťaly. 

Důležité informace

Datum a čas

12.10. 2019 ve 13:00

Sejdeme se

v Benátkách nad Jizerou - v průčelí hlavního vchodu do kostela sv. Máří Magdalény

Délka

přibližně 1,5 hodiny (2 km)

Ukončení vycházky

v Benátkách nad Jizerou u kostela sv. Máří Magdalény

Průvodce

Martin Dědek

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Ceník vycházky

Vstupné dobrovolné
  • Platba na místě u průvodce.