Dům U Kamenného zvonu

Jedna z dominant Staroměstského náměstí a skvost české gotické architektury byl objeven teprve až v 60. letech 20. století, kdy vyvolal úžas nejen mezi odbornou veřejností. Můžeme ho řadit k nejvýznamnějším pražským objevům minulého století. Už při odkrývání neobarokní fasády bylo badatelům jasné, že se jedná o naprosto výjimečnou stavbu se složitou sochařskou výzdobou rovnající se pařížským vzorům své doby. Bylo tedy jasné, že obyvatelé nemohou být běžní měšťané, ale někdo z okruhu pražského dvora. Fragmenty krále a královny sedící v majestátu a domovní znamení zvonu pak historiky přivedli k manželskému páru Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Obývala královská dvojice tento dům, a je to rodiště budoucího císaře Karla IV.?

Společně si projdeme všechna 3 podlaží gotického paláce. Uvidíme trůnní sál, kde panovníkům města a šlechta přísahala lenní věrnost, soukromou oratoř, kde snad královna uchovávala ostatky sv. Ludmily a ohromí nás přízemní kaple s dochovanými středověkými malbami plných utrpení, bolesti , tragédie a nebudou chybět ani podivná/nestvůrná monstra.

Na této vycházce se na místě platí vstupné do objektu: dospělí 150 Kč/senioři 20 Kč/studenti 60 Kč.

Důležité informace

Sejdeme se

u pokladny galerie, kde si zakoupíte vstupenku s nahlášením, že jste účastníci komentované prohlídky

Délka

přibližně 1 hodina

Ukončení vycházky

v II. velkém sále, kde si dáme rozchod a budete si moci projít výstavu

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky