Novoměstské zvonice

Zvony tvarem lahodí oku a jejich odbíjení nesoucí se městem má dodnes zvláštní kouzlo. Pro naše předky však znamenali daleko více – tlukot zvonu svolával věřící ke mši, oznamoval mimořádné společenské události i varoval před katastrofami.

Putování po novoměstských zvonicích zahájíme u kostela sv. Štěpána. Prohlédneme si místo s neuvěřitelnou historií sahající až do 10. století. Představíme si rotundu sv. Longina, dozvíme se o hřbitově poutníků a uvidíme naši první zvonici.

Poté navštívíme místo bývalé kaple Božího Těla na Karlově náměstí, kdysi hlavního poutního místa Prahy, kam každoročně druhý pátek po Neděli velikonoční putovali desetitisíce věřících, aby mohli spatřit svatováclavskou korunu, poklonit se ostatkům svatých a řadě relikvií horlivě shromažďovaných Karlem IV.

Nakonec se přesuneme ke kostelu sv. Vojtěcha, kde nahlédneme do interiéru zvonice, dozvíme se o zde udržovaných tradicích a budeme mít výjimečnou možnost fyzického dotyku zvonů.

Důležité informace

Sejdeme se

před kostelem sv. Štěpána, Štěpánská ulice, Praha 2

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

před kostelem sv. Vojtěcha, Vojtěšská ulice, Praha 1

Průvodce

Miroslav Křižan

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Novoměstské zvonice So 07.03.2020, 14:00

Ceník vycházky

150,- Kč
  • Vstupné je možné uhradit i na místě u průvodce, s příplatkem 50,-Kč.