Strahovský klášter

Strahovský klášter

Strahovský klášter patří k nejstarším klášterům vzniklých na našem území a v době svého vzniku patřil k největším klášterním komplexům střední Evropy. Olomoucký biskup Jindřich Zdík se po návratu z pouti do Svaté země inspiruje tamními řády a zve premonstráty z porýnského Steinfeldu. I dnes na nás občas vykoukne románské kvádříkové zdivo z pod barokního hávu.

Společně si projdeme přízemní prostory bývalého konventu. Z ambitu, který nese stopy všech architektonických slohů, nakoukneme do kapitulní síně i do ještě románských sklepů. Zde náš čeká cyklus 10 obrazů od Jana Jiřího Heringa věnovaných zakladateli tohoto řádu, sv. Norbertovi, jehož život si přiblížíme. Cestou nás bude na stropech i stěnách doprovázet Siard Nosecký, zdejší kanovník, který v barokní době malířsky vyzdobil části konventu, Teologického sálu a také nádherný letní refektář. Na tamějším stropu Kristus hostí hostinu spravedlivých za přítomnosti významných členů řádu, mezi nimiž musíme zmínit opaty Jana Lohela a Kašpara Questenberga.

Závěr prohlídky je věnovaný Strahovské obrazárně založené v roce 1834 uměnímilovným opatem Jeronýmem II. Zeidlerem. Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 2017. Dnes čítá na 1500 deskových obrazů, zahrnuje cennou sbírku liturgických předmětů (kalichy, monstrance, relikviáře) od dob středověkých až do počátku 20.století. My si však představíme pouze několik stěžejních děl evropského významu. Snad nejznámějším obrazem je Růžencová slavnost od Albrechta Dürera.

Na místě se platí vstupné do objektu: dospělí 150 Kč/ snížené 80 Kč. Snížené vstupné platí jen pro děti do 6 let a studenty do 27 let.

Důležité informace

Datum a čas

30.10. 2022 ve 14:00

Sejdeme se
u pokladny Obrazárny kláštera, která je oddělená od vstupu do knihovny: nachází se na vnitřním nádvoříDélka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v expozici Obrazárny, kdy po komentované prohlídce bude čas na individuální zastavení u jednotlivých uměleckých děl podle Vašeho zájmu

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.


Praha – sídlo diplomatů II.: paláce a zahrady na Malé Straně

Praha – sídlo diplomatů II.: paláce a zahrady na Malé Straně

Druhou vycházku z cyklu věnovaného místům, kde působili a působí diplomaté, zahájíme na Velkopřevorském náměstí, kde sídlí diplomatická zastoupení Francouzské republiky (v Buquoyském paláci) a Suverénního řádu Maltézských rytířů. Na tomto místě si připomeneme zajímavé kapitoly z dějin česko-francouzských vztahů v dávné i nedávné době a historii působení Maltézských rytířů v českých zemích; objasníme si také specifické postavení řádu v diplomatických vztazích.

Na Maltézském náměstí uvidíme budovy velvyslanectví Japonska a Dánského království – i ve vztazích s oběma těmito zeměmi najdeme stopy významných historických osobností.

Projdeme i kolem Valdštejnského paláce. Mezi dřívějšími majiteli této působivé palácové stavby byli také významní diplomaté a v mezinárodních vztazích se výrazně angažují i někteří členové Senátu Parlamentu České republiky, který v paláci působí dnes.

Valdštejnská ulice nás dovede do blízkosti Fürstenberského paláce, který je dnes sídlem velvyslanectví Polské republiky, a budovyvelvyslanectví Belgického království. Tyto stavby uvidíme nejen z ulice, ale i z výšky, až vstoupíme do komplexu palácových zahradna svahu pod Pražským hradem – Kolowratské, Malé Fürstenberské, Velké a Malé Pálffyovské a Ledebourské. Tady se výklad bude věnovat jak historii a výzdobě zahrad, tak šlechtickým rodům, které je budovaly a obohatily tak Prahu o několik překrásných míst. Vycházku zakončíme právě v zahradách, kde se pak budete moci zdržet a pokochat se jedinečnými výhledy. 

Vstup do zahrad je zpoplatněn – vstupné činí 130 Kč pro dospělé a 100 Kč pro seniory ve věku nad 65 let a studenty ve věku 18 – 24 let. 

Důležité informace

Datum a čas

29.10.2022 ve 14:30

Sejdeme se

na Velkopřevorském náměstí před Buquoyským palácem

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

v zahradách, kde můžete zůstat dle Vašich časových možností

Průvodce

Alexandra Brabcová

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Z Petřína na Malou Stranu

Z Petřína na Malou Stranu

Pojďte s námi objevovat tichá zákoutí jen krůček od turistického ruchu! Na vycházce z Petřína na Malou Stranu vyjdeme z Pohořelce, projdeme Strahovský klášter a po petřínské stráni půjdeme na Malou Stranu. Navštívíme romantické a trochu ztracené ulice – Vlašskou a Jánskou, Jánský vršek, ulici Břetislavovu a Tržiště, kde vycházku ukončíme.

Co uvidíme? Výstavní paláce Lobkoviců, Šporků, působiště slavných stavitelů, malířů, nádherně zdobený Kremlovský dům, nemocnici Pod Petřínem nebo třeba sochu, která dříve zdobila Karlův most. Co uslyšíme? Příběhy o divoké italské povaze, trzích, přepychových palácích nebo o touze po svobodě.

Důležité informace

Datum a čas

28.10. 2022 ve 14:00

Sejdeme se

Pohořelec, zastávka tram, u sousoší Johanna Keplera a Tychona de Brahe

Délka

přibližně 2 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

v ulici Tržiště

Průvodce

Eva Losenická

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Dům U Kamenného zvonu

Dům U Kamenného zvonu

Jedna z dominant Staroměstského náměstí a skvost české gotické architektury byl objeven teprve až v 60. letech 20. století, kdy vyvolal úžas nejen mezi odbornou veřejností. Můžeme ho řadit k nejvýznamnějším pražským objevům minulého století. Už při odkrývání neobarokní fasády bylo badatelům jasné, že se jedná o naprosto výjimečnou stavbu se složitou sochařskou výzdobou rovnající se pařížským vzorům své doby. Bylo tedy jasné, že obyvatelé nemohou být běžní měšťané, ale někdo z okruhu pražského dvora. Fragmenty krále a královny sedící v majestátu a domovní znamení zvonu pak historiky přivedli k manželskému páru Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Obývala královská dvojice tento dům, a je to rodiště budoucího císaře Karla IV.?

Společně si projdeme všechna 3 podlaží gotického paláce. Uvidíme trůnní sál, kde panovníkům města a šlechta přísahala lenní věrnost, soukromou oratoř, kde snad královna uchovávala ostatky sv. Ludmily a ohromí nás přízemní kaple s dochovanými středověkými malbami plných utrpení, bolesti , tragédie a nebudou chybět ani podivná/nestvůrná monstra.

Na této vycházce se na místě platí vstupné do objektu: dospělí 150 Kč/senioři 20 Kč/studenti 60 Kč.

Důležité informace

Datum a čas

25.10.2022 v 18:00

Sejdeme se
u pokladny galerie, kde si zakoupíte vstupenku s nahlášením, že jste účastníci komentované prohlídkyDélka

přibližně 1 hodina a 30 min

Ukončení vycházky

v II. velkém sále, kde si dáme rozchod a budete si moci projít výstavu

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.


Lobkowiczký palác na Pražském hradě

Lobkowiczký palác na Pražském hradě

Členové významných českých šlechtických rodů se do dějin zapsali nejen jako držitelé významných úřadů a účastníci mocenských zápasů, ale také jako mecenáši a sběratelé umění. K nejaktivnějším podporovatelům umělecké tvorby patřili Lobkowiczové. V průběhu staletí tento rod shromáždil mimořádně cenné sbírky.

V rodinné portrétní galerii si připomeneme nejvýznamnější osobnosti rodu Lobkowiczů i s nimi spřízněných šlechtických rodin, především Pernštejnů a Rožmberků, i panovníky z habsburské dynastie, za jejichž vlády tito šlechtici působili. Uvidíme kopii slavné sošky Pražského Jezulátka, kterou do Prahy přivezla Marie Manrique de Lara, matka Polyxeny z Lobkowicz. Prohlédneme si vzácné jídelní servisy, výběr cenných předmětů z lobkowiczké klenotnice i část lobkowiczké sbírky historických zbraní. V nedávné době byla rozšířena hudební expozice. Díky sběratelské aktivitě Lobkowiczů dnes v jejich pražském paláci můžeme obdivovat také díla mistrů evropského malířství – Lucase Cranacha staršího, Pietera Bruegela staršího, Diega Velázqueze či Canaletta. Prohlídka zahrnuje i historické sály a kapli s barokní výzdobou; z palácové terasy se otvírá jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu.

Na místě se platí vstupné do objektu. Standardní cena činí 290 Kč, nám však byla nabídnuta speciální cena 120 Kč na osobu.

Důležité informace

Datum a čas

23.10.2022 v 15:00

Sejdeme se

na nádvoří Lobkowiczského paláce, Jiřská 3 v areálu Pražského hradu: nezaměňujte s malostranským Lobkowiczkým palácem, který je sídlem Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Po skončení komentované prohlídky budete moci zůstat v expozici a podrobněji si prohlédnout exponáty, které vám zaujmou. Při individuální prohlídce můžete využít audioprůvodce (v ceně vstupenky).

Průvodce

Alexandra Brabcová

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Od Štěpána k Jindřichovi

Od Štěpána k Jindřichovi

Některé ulice bývaly a jsou obchodními tepnami, jiné se postupně staly ulicemi vedlejšími nebo přímo zapadlými. Projděme se po jedné z ze středověkých novoměstských tepen, dnešní poklidné Štěpánské ulici – od kostela sv. Štěpána ke kostelu sv. Jindřicha.

Začneme u kostela sv. Štěpána, který míval výjimečné postavení na zemské cestě, pražské poutní trase a zároveň hlavní obchodní tepně Nového Města.  Nahlédneme dovnitř a prohlédneme si malby ze života českých světců i regotizační úpravy. Pokračovat budeme Štěpánskou, kde nás bude zajímat Habichův obchodní domů, pivovar u Primasů, hotel Acron ve stylu art-Deco nebo restaurace a automat Excelsior. Na Václavském náměstí si ukážeme, kde stávala socha sv. Václava, tradiční středobod shromažďování Pražanů a zajímat se budeme i o budovy na rozhraní Vodičkové a Jindřišské ulice. V Jindřišské ulici nás čeká Harrachův palác, prozatímní sídlo vlády po vzniku Československé republiky, nebo budova hlavní pošty, zřízené na místě první botanické zahrady ve střední Evropě. Vycházku ukončíme u druhého farního kostela Nového Města, u sv. Jindřicha.

Důležité informace

Datum a čas

23.10. 2022 v 10:30

Sejdeme se

před kostelem sv. Štěpána

Délka

přibližně 2 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

u kostela sv. Jindřicha a Kunhuty

Průvodce

Miroslav Křižan

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace
Vycházka se koná za každého počasí.Filmová klapka 2

Filmová klapka 2

Tentokrát budeme pokračovat po Starém Městě Prahy, kde zhlédneme místa filmů, seriálů české klasiky. Společně objevíme místa, kde bydlel Evžen Huml než se odstěhoval do Třešňové v seriálu Chalupáři, kde se pracovalo a odehrávalo dění v bytě kuplířky J. Šejbalové ve filmu Světáci. A k tomu přidáme místa slavných scén Osvobození Prahy, seriálu Náhrdelník nebo Atentát. Zvučné filmy Zlatí úhoři, Adéla ještě nevečeřela, Zítra vstanu a opařím se čajem, Jak básnící přicházení o iluze, Slaměný klobouk, Inženýrská odysea, Podezření, a další filmové záběry. Vše doplněné o fotodokumentaci míst z natáčení.

Důležité informace

Datum a čas

22.10.2022 ve 14:00

Sejdeme se

na Malém náměstí před Hard Rock Cafe (bývalé Ottovo železářství)

Délka

přibližně 2 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

u hotelu Paříž (Náměstí Republiky)

Průvodce

Miroslav Křižan

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Soumrak na Pražském hradě

Soumrak na Pražském hradě

Říkáte si někdy, jak by bylo hezké užít si Prahu bez davu turistů? My také! Proto zahajujeme novou sérii vycházek. V méně obvyklých časech budeme nejlépe vychutnávat genia loci.

Pražský hrad za plných jedenáct století, po která se vypíná nad řekou Vltavou, zažil doby slávy a rozkvětu, neodbytně pronásledovaná obdobími strádání a neštěstí. Na vycházce Pražský hrad za soumraku projdeme všechna nádvoří i uličky hradního komplexu od Čestného dvora až k vyhlídce u Černé věže. Tématem není jen historie chrámů a paláců, ale jsou jím také drobnější architektonické detaily, pozůstatky staveb dávno zaniklých nebo příběhy lidí s Hradem spojených.

Důležité informace

Datum a čas

20.10.2022 v 18:00

Sejdeme se

u pomníku T.G. Masaryka na Hradčanském náměstí

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

na vyhlídce u Černé věže

Průvodce

Eva Losenická

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.


Hrátky s architekturou I. - Plácky Starého Města

Hrátky s architekturou I. – Plácky Starého Města

Zaujal vás někdy dům či stavba a přemýšleli jste v jakém slohu je postaven? Gotika, renesance, baroko? Cílem této vycházky je naučit se dívat. Plácky Starého Města zahajují sérii vycházek pod společným názvem Hrátky s architekturou. Tato vycházka je určena nejen začátečníkům, ale všem, kdo se chtějí jednotlivé slohy naučit rozeznávat.

Na pláccích Starého Město navštívíme místa tisíckrát proběhlá ve shonu každodenního života, tentokrát ale s očima dokořán. Budeme si všímat schovaných detailů, které přežily minulá století. Od nejstarší raně gotické klenby až k nenápadnému renesačnímu portálku. Vycházku po tržišti oživí povídání o první telefonní ústředně, o ledním medvědovi nebo o travičském pokusu na Vladislava Jagellonského.

Budeme se pohybovat především na Malém a Staroměstském náměstí s návštěvou několika málo interiérů. Zaměříme se na sloh gotický, renesanční a barokní.

Důležité informace

Datum a čas

18.10. 2022 v 17:30

Sejdeme se

u kašny na Malém náměstí

Délka

přibližně 1,5 hodiny (2 km)

Ukončení vycházky

na Staroměstském náměstí

Průvodce

Lenka Kliková

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Polední zvonění naživo

Polední zvonění naživo

Zvony svým tvarem lahodí oku a jejich odbíjení nesoucí se městem má dodnes zvláštní kouzlo. Pro naše předky však znamenali daleko více – tlukot zvonu svolával věřící ke mši, oznamoval mimořádné společenské události i varoval před katastrofami.

Putování po novoměstských zvonicích zahájíme u kostela sv. Štěpána, místa s neuvěřitelnou historií sahající až do 10. století. Představíme si rotundu sv. Longina, dozvíme se o hřbitově poutníků a nahlédneme i do Štěpánské zvonice, která má zvon umístěn obráceně (jako v Kouřimi).

Poté navštívíme místo bývalé kaple Božího Těla na Karlově náměstí, kdysi hlavního poutního místa Prahy. Každoročně druhý pátek po Neděli velikonoční sem putovali desetitisíce věřících, aby mohli spatřit svatováclavskou korunu, poklonit se ostatkům svatých a řadě relikvií shromažďovaných Karlem IV.

Nakonec se přesuneme ke kostelu sv. Vojtěcha, kde nahlédneme do interiéru zvonice, dozvíme se o zde udržovaných tradicích, zažijeme zvonění a budeme mít výjimečnou možnost fyzického dotyku zvonů.

Důležité informace

Datum a čas

16.10. 2022 v 10:30

Sejdeme se

před kostelem sv. Štěpána, Štěpánská ulice

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

před kostelem sv. Vojtěcha

Průvodce

Miroslav Křižan

Koupit vstupenkuUplatnit voucher ze Slevomatu

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.