Příběh Pražského hradu

Příběh Pražského hradu

Ve 2. polovině 13. století začaly na Pražském hradě první stavební úpravy v gotickém slohu, za vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. se pak Hrad proměnil v reprezentativní gotickou panovnickou rezidenci. Tato vycházka nás zavede do někdy neprávem opomíjených prostor gotického podlaží Starého královského paláce pocházejících právě z tohoto období, v nichž je umístěna výstava věnovaná dějinám Pražského hradu.

Hlavní linie nás povede chronologicky od stop nejstaršího osídlení po změny, které Hrad prodělal v nedávné minulosti poté, co se stal sídlem prezidenta republiky. Na této cestě občas odbočíme k jednotlivým speciálním oddílům, které mapují vybrané oblasti z dějin Pražského hradu a osudy jeho obyvatel napříč staletími: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh korunovací, Příběh pohřbívání, Příběh stolování a další.

Uvidíme cenné předměty z hradních sbírek, jako jsou pohřební insignie a pohřební oděvy českých panovníků či sklo a porcelán, které zdobily stoly při hostinách. Výstava nám přiblíží i některé nerealizované návrhy přestaveb hradních budov a nabídne alespoň prostřednictvím fotografií i pohled vzhůru na místa, kam návštěvník ze země nedohlédne, například k vnějšímu triforiu svatovítské katedrály.

Pro vstup do expozice je třeba uhradit vstupné: dospělí 150,- Kč; studenti SŠ a VŠ do 26 let a senioři 65-70 let 80,- Kč; senioři nad 70 let zdarma

Důležité informace

Datum a čas

26.2.2023 ve 14:00

Sejdeme se

u vchodu do Starého královského paláce na III. nádvoří Hradu

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Po skončení komentované prohlídky budete moci zůstat v expozici a podrobněji si prohlédnout exponáty, které vám zaujmou. Při individuální prohlídce můžete využít audioprůvodce (v ceně vstupenky).

Průvodce

Alexandra Brabcová

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • výhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Na hradby za panoramaty

Na hradby za panoramaty

Chcete mít Prahu jako na dlani? Pojďte na vycházku po obrysech barokních hradeb a shlédněte pražské panoráma z letenského hřbetu.

Naše kroky povedou po Mariánských hradbách, kde objevíme kapli, která jim dala jméno, okolo bývalých bašt i kolem jedinečně zachované brány. Čeká nás vůbec nejryzejší renesanční skvost mimo území Itálie, Letohrádek královny Anny, a z jeho terasy pohled na stavby Pražského hradu, Jelení příkop, Oranžerii nebo Richterovu vilu na Opyši.

Krátkou cestou po vrstevnici dojdeme do míst, odkud na Prahu útočila nepřátelská vojska. Toho se bát naštěstí nemusíme a můžeme tu nerušeně vychutnávat další výhled po pražské kotlině. I tady nás čekají zajímavé stavby – vila prvního československého premiéra nebo první pražská litinová stavba, do které byste to navíc vůbec nikdy neřekli.

Důležité informace

Datum a čas

25.2. 2023 ve 14:00

Sejdeme se

za zastávkou tramvaje „Královský letohrádek“ na parkovišti (označeném značkou č. P6-1187)

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Hanavský pavilon

Průvodce

Martin Dědek

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Kostel Krista Spasitele na Barrandově

Kostel Krista Spasitele na Barrandově

Nejnovější pražský kostel byl vysvěcen v listopadu roku 2020 a v roce 2021 byl vyhlášen Stavbou roku. Patří k němu i komunitní centrum a kavárna Kristian. Exteriér upoutá klidem a interiér určitě nadchne čistotou tvarů a světlem. Realizace od architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause se právem řadí mezi nejkvalitnější současné sakrální stavby. Během prohlídky se také budeme věnovat II. vatikánskému koncilu, a to jaké změny přinesl v církevní architektuře.

V druhé části vycházky se porozhlédneme po okolí. Centrální část sídliště Barrandov s promenádní cestou a sochařskou výzdobou, ale i tramvajová trať s nevšedními zastávkami, která je částečně vedená po estakádě, patří k zajímavým koutům moderní Prahy.

Na místě se platí vstupné do kostela ve výši 40 Kč.

Důležité informace

Datum a čas

25.02. 2023 v 11:00

Sejdeme se


před vchodem do kostela Krista Spasitele, Grussova 1274/6 (nejbližší tramvajová zastávka Poliklinika Barrandov, je odtud asi 7 minut)


Délka

Chaplinovo náměstí

Ukončení vycházky


na Jungmannově náměstí


Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.


Betlémská kaple

Betlémská kaple

Betlém, „Dům chleba“, máme spjatý s narozením Spasitele. Malá nevýrazná vesnička, ve které tiše došlo ke změně světa. Naše pražská Betlémská kaple je vlastně také takovým místem, kde se utvářely dějiny Českého království. Kaple Neviňátek je spojená s působením Mistra Jana Husa, Jakoubka ze Stříbra či Tomáše Müntzera. V první části vycházky si projdeme interiéry kaple i Domu kazatelů. Čekají nás nástěnné malby inspirované Velislavovou biblí či Jenským kodexem, ukážeme si kazatelnu, ze které dštil Mistr oheň na odpustky (pouze kopie), nebo třeba studnu, která je starší než samotná kaple a byl pro ní zbudován speciální vchod, aby měšťané mohli i nadále chodit pro vodu.

Během prohlídky také navštívíme běžně nepřístupná sklepení, kde uvidíme gotické základy či kostru muže z 15.st. Prohlídka bude zakončena v Domě kazatele, kde navštívíme Husův pokoj a expozici věnovanou jeho osobě.

Na místě je třeba zaplatit vstupné do Betlémské kaple: plné 90 Kč/senioři a studenti 60 Kč (z toho 30 Kč je za extra vstup do sklepení)

Důležité informace

Datum a čas

19.2. 2023 ve 14:00

Sejdeme se
před vstupem do pokladny, kde si zakoupíme vstupenky a poté se od 15h bude začínat před kaplí na náměstí u světelné instalace na fasádě kaple.Délka

přibližně 1,5 hodiny

Ukončení vycházky

v Betlémské kapli

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • výhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.


Petrská čtvrť

Petrská čtvrť

Petrská čtvrť leží mezi pravým břehem Vltavy a ulicemi Hybernskou, Revoluční a Těšnovem. Co nás upoutá na první pohled? Určitě podivná kombinace klikatých uliček vedle cest širokých a rovných.

Setkáme se u kostela  sv. Josefa na Náměstí Republiky a vydáme se po pomyslné čáře rozdělující Staré a Nové Město. Tady stávaly městské brány lemované širokými příkopy, tudy vedly obchodní cesty. Dozvíme se kdy, jak a proč byla vlastně Petrská čtvrť založena, jak ji ovlivňovala blízkost řečiště nebo kdo byli její obyvatelé. Pokračovat budeme k vltavskému břehu do míst, ze kterých bývalo vidět pět ostrovů, mlýny a které dodnes zdobí vodárenská věž ze 16. století. Zastavíme se u kostela sv. Klimenta, který se zakládací listinou z roku 993 patří mezi vůbec nejstarší kostely v Praze, a přes Petrské náměstí se dostaneme až k srdci této čtvrti, po kterém dostala své jméno, ke kostelu sv. Petra.  Málokdo ví, že původně románskou baziliku založili němečtí kupci a že ke zvonici chodíval romantický básník Karel Hynek Mácha.

Důležité informace

Datum a čas

18.2. 2023 v 15:00

Sejdeme se

před kostelem sv. Josefa na Náměstí Republiky (vedle Palladia)

Délka

přibližně 2 hodiny (3 km)

Ukončení vycházky

Těšnov

Průvodce

Miroslav Křižan

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.
Další informace
Vycházka se koná za každého počasí.


Počet osob na vycházce omezen, doporučujeme zakoupit vstupenku dopředu.


Za kouzlem pražských pasáží – II. část

Za kouzlem pražských pasáží – II. část

Fenomén pasáží, jak název napovídá, byl zrozen ve Francii a libozvučně označuje krytý průchod. Jejich kouzlo přišlo do Prahy na sklonku 19. století. Od samého začátku představovaly nejen místo, kde je možné se ukrýt před nevlídným počasím, či spojnici pro zkrácení cesty. Pasáže byly prostorem pro obchod, setkávání, bloumání a diskuse, tedy plnily funkci společenských a kulturních center. Najít v nich bylo možné restaurace, kavárny, divadla, kabarety nebo kina. Na jejich výstavbě se podíleli soudobí přední architekti  ( Pavel Janák, Josef Zasche, Ludvík Kysela, Oldřich Tyl a další), kteří se umně snažili spojit originalitu s praktickými  ohledy.

Při druhé vycházce vyrazíme do ulic Nového Města kolem Václavského náměstí. Ověříme si, jaká bludiště mohou pasáže mezi bloky domů tvořit. Prohlédneme si díla předních architektů – Ludvíka Kysely, Emila Králíčka, Eugena Rosenberga, Josef Gočára a řady dalších. Ale také si třeba řekneme, kdo byl Jindřich Vaňha a kde byla jeho proslulá restaurace. A opět si neopomeneme připomenout i ostatní významné budovy z 1. pol. 20. století, kolem nichž budeme procházet.

Důležité informace

Datum a čas

12.02. 2023 ve 14:00

Sejdeme se


před pomníkem na Jungmannově náměstí


Délka

přibližně 2 hodiny (až 2 km)

Ukončení vycházky


v Jindřišské ulici /v ulici V Cípu/


Průvodce

Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.


Lobkowiczký palác na Pražském hradě

Lobkowiczký palác na Pražském hradě

Členové významných českých šlechtických rodů se do dějin zapsali nejen jako držitelé významných úřadů a účastníci mocenských zápasů, ale také jako mecenáši a sběratelé umění. K nejaktivnějším podporovatelům umělecké tvorby patřili Lobkowiczové. V průběhu staletí tento rod shromáždil mimořádně cenné sbírky.

V rodinné portrétní galerii si připomeneme nejvýznamnější osobnosti rodu Lobkowiczů i s nimi spřízněných šlechtických rodin, především Pernštejnů a Rožmberků, i panovníky z habsburské dynastie, za jejichž vlády tito šlechtici působili. Uvidíme kopii slavné sošky Pražského Jezulátka, kterou do Prahy přivezla Marie Manrique de Lara, matka Polyxeny z Lobkowicz. Prohlédneme si vzácné jídelní servisy, výběr cenných předmětů z lobkowiczké klenotnice i část lobkowiczké sbírky historických zbraní. V nedávné době byla rozšířena hudební expozice. Díky sběratelské aktivitě Lobkowiczů dnes v jejich pražském paláci můžeme obdivovat také díla mistrů evropského malířství – Lucase Cranacha staršího, Pietera Bruegela staršího, Diega Velázqueze či Canaletta. Prohlídka zahrnuje i historické sály a kapli s barokní výzdobou; z palácové terasy se otvírá jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu.

Na místě se platí vstupné do objektu. Standardní cena činí 290 Kč, nám však byla nabídnuta speciální cena 120 Kč na osobu.

Důležité informace

Datum a čas

11.2.2023 v 15:00

Sejdeme se

na nádvoří Lobkowiczského paláce, Jiřská 3 v areálu Pražského hradu: nezaměňujte s malostranským Lobkowiczkým palácem, který je sídlem Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Po skončení komentované prohlídky budete moci zůstat v expozici a podrobněji si prohlédnout exponáty, které vám zaujmou. Při individuální prohlídce můžete využít audioprůvodce (v ceně vstupenky).

Průvodce

Alexandra Brabcová

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • výhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Slovanské Emauzy

Slovanské Emauzy

Karel IV. založil klášter benediktinů slovanské liturgie, odtud název „Na Slovanech“, z úcty ke svým přemyslovským předkům.  Přikládal mu mimořádný význam v rámci celé Svaté říše římské a na jeho výzdobě si nechal obzvlášť záležet. O tom dodnes svědčí nástěnné malby, které přežily útrapy staletí a dokonce i výbuch spojenecké bomby na konci 2. světové války.

Pojďme společně navštívit prostory středověkého kláštera v Emauzích – křížovou chodbu, císařskou kapli, barokní refektář,  kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Mimořádně  pro nás bude zpřístupněna i střecha s dech beroucím výhledem.  Dozvíme se také, jak vypadal život středověkého mnicha, jak často jedl, kolik hodin spal a jaké měl denní povinnosti.

Autorem fotografií v tomto příspěvku je pan Miroslav Anderle, účastník našich vycházek.

Cena vstupenky na vycházku nezahrnuje cenu vstupu do objektů: Dospělí 60,- Kč; Studenti a senioři 40,- Kč; Rodinné vstupné 120,- Kč ; Děti do 6 let, handikepovaní a pedagogický dozor mají vstup zdarma.

Důležité informace

Datum a čas

11.2. 2023 ve 13:00

Sejdeme se
u pokladny klášteraDélka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

na pokladně kláštera

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné

 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.


Kolem nádraží

Kolem nádraží

Víte co znamenalo na dražín ? Z tohoto slovního spojení vzniklo to naše „nádraží“. Vycházka nás zavede do samého středu Prahy, kde se setkává hned několik dopravních uzlů a mísí se mezi sebou tramvaje, chodci, dunící magistrála a v neposlední řadě nádražní provoz. Dnes ale nikam nespěcháme….

Masarykovo nádraží drží řadu nej….Zde byly NEJprve probořeny barokní hradby, aby tudy byla přivedena železniční doprava do Prahy, dnes je NEJstarším koncovým nádražím v Evropě. Povíme si o vlečce, která vedla skoro až na Náměstí Republiky, čekají nás místa, která se v průběhu času významně proměnila. Bývalá kolejiště i budovy Denisova nádraží umístěného u městské Poříčské brány, místa známá jako Na Blátě, V Dolíku nebo Vendelínu, U Bílého chrta či Čapkova zahrada

Připomeneme si osudný den 8.5.1945, historii i zvláštní název křižovatky U Bulhara, podíváme se na místa zvaná Hrabovka, usedlost Krenovka, ale také Komotovka, Šibeniční vrh nebo dům Martina Nedobyla. Projdeme se po bývalých spojovacích tratích mezi Hlavním a Masarykovým nádražím a následně se ocitneme u nového podchodu na Hlavní nádraží. Cestou se zastavíme u několika domů s překrásnou secesní architekturou a ve Vrchlického sadech, kde byla překrásná grota s jezírkem a vodopádem.

Důležité informace

Datum a čas

5.2. 2023 ve 14:00

Sejdeme se

na tramvajové zastávce Těšnov

Délka

přibližně 2 hodiny

Ukončení vycházky

Vrchlického sady

Průvodce

Miroslav Křižan

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné

 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
 • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.


Tajemství Vyšehradu

Tajemství Vyšehradu

Na této vycházce budeme zkoumat četná tajemství Vyšehradu doby knížecí a královské.  Měly se zde odehrát zásadní okamžiky úsvitu našich národních dějin, ale je to možné nebo snad i pravděpodobné? Jak to bylo s Libušiným proroctvím nebo statným Bivojem?

Podobné otazníky patří i ke zdejšímu hradu. Byl snad významnější nebo starší než ten nad levým břehem? A proč si ho první korunovaný český král Vratislav II. vybral za své sídlo? Jaká citová vazba přitahovala Karla IV. k Vyšehradu tak silně, že právě sem umístil začátek své korunovační cesty? A kde byste hledali neviditelný kostel?

Řadu odpovědí se dozvíte na vycházce, mnoho zůstává i přes archeologická zkoumání nevyjasněno. Ale můžeme o všem alespoň přemýšlet…

Důležité informace

Datum a čas

4.2.2023 v 15:00

Sejdeme se

před Táborskou bránou v ulici Na Pankráci

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

Štulcovy sady

Průvodce

Martin Dědek

Koupit vstupenku

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
 • Zdarma: děti do 15 let
 • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
 • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.