Nový Svět, romantika křivolakých uliček

Chcete zažít romantickou atmosféru na dohled od Pražského hradu a šlechtických paláců? Pak nejlépe na vycházce Novým Světem s povídáním o životě drobných lidiček i uměleckých bohémů.

Vycházka pro benátecké varhany

Vycházka v Benátkách nad Jizerou s podporou skvělého projektu

Tajemství Vyšehradu

Navštivte jedno z nejtajemnějších míst v Praze. Najdeme zde legendy z úsvitu českých dějin, hrdou dobou knížecí i vznešenou královskou.

Mezi Hvězdou a Větrníkem

Vycházka po Petřinách - o architektuře, místních obyvatelích i o tom, co měli společného Leonardo da Vinci a Otto Wichterle.

Nebeský Jeruzalém

Gotikou okouzlený architekt nás provede ideálním středověkým městem podle plánů samotného císaře Karla IV. Součástí vycházky je také vstup do jinak nepřístupné betlémské kaple.

Za Chobotnicemi z 2.patra

„Zelená a Modrej“, zvolal překvapeně Honzík Holan…  Vycházka pro děti a jejich rodiče, prarodiče nebo tety...

Havelské město

Vydejme se spolu na tradiční tržiště do srdce Prahy, do Havelského města. Povídání o obchodě v kotcích i na ulici, o celnici, o domech bohatých měšťanů i polozapomenutých legendách.

Za našimi velikány na Slavín

Tuto vycházku si připomeneme hrdé národní dědictví Vyšehradu a díky laskavosti spolku Svatobor budeme mít výjimečnou možnost podívat se přímo do krypty Slavína.

Vycházka pro děti a rodiče do Emauz aneb život ve středověkém klášteře!

Netradiční zábavná vycházka pro děti (doporučujeme věk 7+) do Emauzského kláštera plná her a zajímavostí. Mimořádně bude také zpřístupněna střecha kostela s krásným výhledem.

Od secese k funkcionalismu

Druhá vycházka z cyklu Hrátky s architekturou nás zavede do doby nedávné. Budeme se učit rozeznávat hravou secesi, hranatý kubismus a strohý funcionalismus. Čekají nás ikony jako Obecní dům či dům U Černé Matky Boží.

Vycházka z Petřína na Malou Stranu

Příjemná oáza zeleně skrývá své protichůdné podoby. No řekněte, kde jinde najdete ráj milenců, popraviště, kamenolom, divočinu i nejznámější českou technickou památku, naši malou Eiffelovku? Petřín zkrátka nenudí.

Nedělní vycházka po Rynku

Malá Strana byla tradičním nedělním výletním místem obyvatel Starého Města. Přitahovalo je tam totéž co nás - trochu staromilská malebnost Rynku, dnešního Malostranského náměstí.

Bubeneč umělecká s návštěvou vily Stanislava Suchardy

V Bubenči, skvělé adrese kousek od Pražského hradu a přitom v klidu téměř maloměstském, by chtěl žít každý.... Vycházka po nejstarší pražské vilové čtvrti je zaměřena na vlastní domy umělců, odlišné od sousedních domů stavěných pro právníky, podnikatele a špičkové manažery.

Nábřeží zvané Masarykovo

Vycházka z cyklu vltavských mostů a nábřeží, tentokrát od mostu Jiráskova k mostu Legií. Na poměrně krátké trase máme doslova přeplněno pozoruhodnými objekty, památnými místy a jedinečnými příběhy.

Slovanské Emauzy

Pojďme společně navštívit prostory středověkého kláštera v Emauzích - pro nás mimořádně zpřístupněnou kapli sv. Kosmy a Damiána, dále křížovou chodbu, císařskou kapli, barokní refektář,  kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů.

Po stopách císaře Karla IV.

Nakoukneme do míst, kde se Karel IV. možná narodil, kam chodil na pivo, kde hodoval po své korunovaci, kam chodil vášnivě diskutovat se studenty, kde poslouchal „až heretická“ kázání předreformačních kazatelů ...

Soumrak na Pražském hradě

Máte rádi Pražských hrad a odrazují Vás davy turistů? Projděte ho s námi při soumraku, kdy za tlumeného světla získává zcela jedinečnou atmosféru. Vycházka nejen o historii chrámů a paláců, ale také o drobnějších architektonických detailech, pozůstatcích staveb dávno zaniklých nebo příbězích lidí s Hradem spojených.

Hrátky s architekturou I. – Plácky Starého Města

Zaujal vás někdy dům či stavba a přemýšleli jste v jakém slohu je postaven? Gotika, baroko? Cílem této vycházky je naučit se dívat. Plácky Starého Města zahajují novou sérii vycházek pod společným názvem Hrátky s architekturou.

Pražské kavárny aneb Jedna z radostí městského života

Jak se žilo a bavilo v pražských kavárnách? Byl to svět intelektuálních bouří nebo zahálky? Nahlédněme do světa zmizelých společenských konvencí i stále proudící zábavy. Uvidíme, že historie nekráčí jen po bojištích...

Vodárenské věže

Pojďte s námi obdivovat vodárenské věže na Vltavě a vrátit se do doby, kdy hospodyňky musely chodit pro vodu s putnami do kašny na náměstí.

Barrandov – továrna na sny ve městě snů

Na vycházce se seznámíme s historií tohoto zahradního města „za Prahou a přece v Praze“ a samozřejmě i s osobami, které stály u jeho zrodu. Tedy především s ing. Václavem M. Havlem, stavitelem (a pozdějším otcem prezidenta Václava Havla) a jeho bratrem Milošem, který byl filmovým producentem, podnikatelem… a především hnacím motorem realizace barrandovských snů obou bratří.

Kostel sv. Františka z Assisi

Mohutnou zelenou kopuli kostela sv. Františka z Assisi lze mezi střechami a věžemi Starého Města rozpoznat snadno. Zatímco turisté často jenom poposedávají na schodišti před vstupem, nás na prohlídce kunsthistorik seznámí s kostelem a jediným původním českým rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou daleko blíže.

K vánočnímu svatému Antonínovi

Zavítáme do kostela, kde si prohlédneme interiér a povíme si o těžkostech spojených s jeho výstavbou. Budeme obdivovat také unikátní Slovanský betlém, díky kterému se rázem ocitneme ve středověkých Domažlicích, mezi krojovanými postavičkami různých slovanských národů.

Vycházka za Pražským Jezulátkem

Povídání o nejspíše nejznámějším vyslanci Prahy, Milostném Jezulátku plném lásky a naděje, o jeho tajemném původu, legendách i darech. Díky laskavosti bosých karmelitánů, kteří kostel spravují, navštívíme i běžně nepřístupnou kryptu.

Kostel Panny Marie Bolestné na Slupi

Možnost výjimečné návštěvy kostela Panny Marie Bolestné na Slupi. Zajímat nás bude původ názvu kostela, architektonické provedení i výzdoba interiéru. Vstoupíme také do přilehlé kaple sv. Tekly a povíme si o zřízení a provozu nemocnice sv. Alžběty.

Pražská foto-historie s návštěvou ateliéru Josefa Sudka

Kde najdete tajemná okna, na kterých vznikly zasněné fotografie Josefa Sudka? Navštivte s námi repliku Sudkova zahradního fotoateliéru na Újezdě a nechte na sebe působit zvláštní atmosféru jedinečného místa, které mnozí z vás znáte jen z umělcových fotografií.

Podskalí

Vydejme se do Podskalí, někdejší rázovité vorařské osady. V cyklu vltavských mostů a nábřeží nás bude zajímat architektonické řešení i okolnosti výstavby mostů, změna přírodního břehu řeky v dnešní nábřežní hradbu i pikantní příběhy ze života zdejších obyvatel.

Pražská kavárenská smetánka

Na programu je spousta luxusních kavárenských podniků, zajímavosti ze života prvorepublikových velikánů zábavního průmyslu, jejichž jméno je symbolem luxusu a okázalosti dodnes, i skoro zapomenuté příběhy pražských Němců.

Augustiniáni a kostel sv. Tomáše na Malé Straně

Výjimečná možnost návštěvy kostela sv. Tomáše na Malé Straně a kláštera augustiniánů. Vydejme se na místa skrytá veřejnosti a nechejme se spolu s původcem - kunsthistorikem unášet jejich barokní nádherou. Dozvíme se také o životě v klášteře, o záležitostech duchovních i ryze praktických.

Královskou cestou

Netradiční putování napříč Prahou staroměstskými a malostranskými ulicemi. Odhlédněme od ruchu velkoměsta a kráčejmě ve stopách naší minulosti. Vždyť jsme v jednom z nejatraktivnějších center Evropy.

Klášterní život v ruchu města II.

Vycházka po stopách řeholníků, kteří spoluvytvářeli obraz Prahy, tentokrát po pravém břehu Vltavy. Vycházka je možná překvapivým pohledem na střetávání a spolužití různých společenství.