Od barokních zahrad k „pražskému Manchesteru“ – Smíchov v proměnách času – I. část

rovinaté oblasti dnešního Smíchova vznikla ve středověku dvě dobře patrná sídelní ohniska. Na severu osada Újezd, jejíž jižní část s původně románským kostelem sv. Jakuba, zůstala po vybudování nového opevnění Karlem IV. v letech 1360-1362 před branami Malé Strany. Na jihu osada, která vznikla v roce 1386 rozparcelováním části pozemků kartuziánského kláštera Zahrada Panny Marie. První kartouza v Čechách byla založena v roce 1342 Janem Lucemburským a až do roku 1419 byla významným kulturním centrem. Ve středověku zemědělsky využívaná krajina se od konce 16. století stala velmi oblíbeným místem zakládání okrasných zahrad. I další vývoj je zajímavý.

Krásu letohrádků vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny manufaktur a továren, aby na jeho konci ustoupily blokové zástavbě přepychových nájemních domů. My se tentokrát projdeme Kinského třídou /Štefánikova/ a jejím okolím. Řekneme si také, kdo byl Antonín Pařík a kdo vyjel Škodou – Popular na Sněžku.

Důležité informace

Sejdeme se

před vchodem do zahrady Kinských, zastávka MHD Švandovo divadlo

Délka

přibližně 2 hodiny (cca 1,5km)

Ukončení vycházky

Drtinova ulice 324/9

Průvodce

Mgr. Stanislava Micková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek 15 Kč.
  • Platba u průvodce v hotovosti možná za příplatek 50,-Kč.
Chci upozornit na nový termín vycházky