Jaro v Loretě

Jedním z nejpůvabnějších míst v Praze, které zvou k návštěvě, je pražská Loreta – poutní místo prodchnuté především úctou k Panně Marii. Jeho historii a výzdobě bude věnována vycházka konaná den po svátku Vtělení Páně, kdy si křesťané připomínají biblický příběh o Zvěstování.

Barokní areál vybudovaný během přibližně sta let vznikal postupně kolem ústřední stavby – kopie tzv. Svaté chýše, domku z Nazaretu uctívaného jako místo, kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že právě ona byla vybrána, aby počala a porodila Božího syna, a v němž po nějakou dobu žila Svatá rodina.

Vycházku zahájíme poslechem mariánské písně, kterou každou hodinu hraje slavná loretánská zvonohra. Podíváme se na kopii nedochované sochy Panny Marie Loretánské a u barokních reliéfů si připomeneme klíčové okamžiky ze života Panny Marie. Projdeme se ambitem s kaplemi a navštívíme kostel Narození Páně, na jehož stavbě pracovali dva z nejvýznamnějších pražských barokních architektů, otec a syn Dientzenhoferové. Navštívíme klenotnici, v níž je vystavena slavná Diamantová monstrance a další cennosti z loretánského pokladu – jednoho ze dvou nejvýznamnějších chrámových pokladů v českých zemích. Trojrozměrný model nám ukáže jedinečné nástěnné malby objevené nedávno v loretánské kryptě.

Program zakončíme hudebním zážitkem – poslechem koncertu loretánské zvonohry, jejíž zvuk zní z nádvoří areálu působivěji než při poslechu zvenčí.

Pro vstup do areálu je třeba uhradit vstupné – dospělí Kč 180,-, senioři 70+ Kč 140,-, studenti s průkazem Kč 120,-.

Důležité informace

Sejdeme se

před vstupem do Lorety

Délka

přibližně 1,5 hodiny (1 km)

Ukončení vycházky

na nádvoří areálu

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Chci upozornit na nový termín vycházky

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Ke každé transakci účtuje Gooout servisní poplatek v hodnotě 15 Kč.
  • U průvodce přímo na místě je možná platba v hotovosti za příplatek 50 Kč.