Podmínky použití

Nákup vstupenek elektronicky:

K nákupu vstupenek klikněte na tlačítko „KOUPIT VSTUPENKU“.
Průvodci při zahájení komentované vycházky ukazujete buď vstupenku vytištěnou, nebo
elektronickou ve vašem mobilním telefonu.

Nákup vstupenek od průvodce:

Vstupenku je možné koupit také přímo od průvodce bezprostředně před zahájením komentované vycházky. Pokud dojde k naplnění maximálního počtu účastníků vycházky, má průvodce právo prodej vstupenek ukončit.

Výměna vstupenek

Vstupenku na komentovanou vycházku je možné nejpozději 24 hodin před začátkem vyměnit za jinou. Pro výměnu koupené vstupenky či případné další problémy se vstupenkami volejte tel. číslo: 222 703 070 (Po-Pa;10-18h) nebo pište na e-mailovou adresu: info@goout.cz.

Zrušení vycházky ze strany Lenka Kliková – Prahou s očima dokořán

Pokud Lenka Kliková – Prahou s očima dokořán zruší vycházku, obdrží klienti tuto informaci na e-mailové , resp. telefonické spojení, které zanechali při koupi vstupenky. Úhrada za elektronicky zakoupené vstupenky se vrací na číslo účtu, ze kterého byla uskutečněna.

Omezení v průběhu komentované vycházky

V průběhu komentované vycházky je zakázáno pořizovat obrazový nebo zvukový záznam
průvodce bez jeho souhlasu.