Schwarzenberský palác – renesance a manýrismus

Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí patří k nejkrásnějším pražským renesančním stavbám. Jeho původ sahá do období, kdy na Hradčanech začaly po velkém požáru v roce 1541 vznikat nové výstavné budovy. Z doby původních majitelů paláce – Lobkowiczů – se dochovaly překrásné nástropní malby zobrazující antické výjevy.

Dnes je palác v držení Národní galerie v Praze, která zde vystavuje soubor cenných děl ze 16. – 18. století. V rámci této vycházky uvidíme první část rozsáhlé expozice – díla vytvořená předními evropskými malíři v 16. a počátkem 17. století, včetně slavné Růžencové slavnosti Albrechta Dürera. Připomeneme si, jak renesance rozšířila okruh žánrů umělecké tvorby i zobrazovaných námětů a jak uměleckou tvorbu v českých zemích tehdy ovlivňovaly kontakty s uměleckými centry v Itálii, Nizozemí a Německu. Uvidíme obrazy zpodobňující náboženská témata, díla inspirovaná příběhy z antických dob i portréty a krajiny. Výklad přiblíží také některé zajímavosti ze života tehdejších umělců a osudy vystavených děl, v nichž se mnohdy přímo odrážely dramatické dějinné události – náboženské války, reformy společnosti či měnící se přístupy k umění minulých staletí. Zvláštní pozornost bude věnována době rudolfínské, kdy byla Praha nejen císařskou rezidencí Rudolfa II., ale také centrem evropské kultury.

Na místě se platí vstup do objektu: základní cena je 220 Kč, snížené vstupné 120 Kč (senior 65+), mladší 26 let zdarma

Důležité informace

Sejdeme se

u pokladny Národní galerie

Délka

přibližně 1,5 hodiny

Ukončení vycházky

v expozici, kdy po komentované prohlídce bude čas na individuální zastavení u jednotlivých uměleckých děl podle Vašeho zájmu.

Průvodce

Alexandra Brabcová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kčplné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (65+ a studující): 150,-Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • Na místě u průvodce je platba v hotovosti možná. S rezervací za avizovanou cenu, bez rezervace s příplatkem 50,- Kč.