Prahou s očima dokořán

Dům U Kamenného zvonu

Jedna z dominant Staroměstského náměstí a skvost české gotické architektury byl objeven teprve až v 60. letech 20. století, kdy vyvolal úžas nejen mezi odbornou veřejností. Můžeme ho řadit k nejvýznamnějším pražským objevům minulého století. Už při odkrývání neobarokní fasády bylo badatelům jasné, že se jedná o naprosto výjimečnou stavbu se složitou sochařskou výzdobou rovnající se pařížským vzorům své doby. Bylo tedy jasné, že staviteli nemohli být běžní měšťané, ale někdo z okruhu pražského dvora. Fragmenty krále a královny sedící v majestátu a domovní znamení zvonu pak historiky přivedli k manželskému páru Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Obývala královská dvojice tento dům, a je to rodiště budoucího císaře Karla IV.?

Společně si projdeme všechna 3 podlaží gotického paláce. Uvidíme trůnní sál, kde panovníkům města a šlechta přísahala lenní věrnost, soukromou oratoř, kde snad královna uchovávala ostatky sv. Ludmily a ohromí nás přízemní kaple s dochovanými středověkými malbami plných utrpení, bolesti, tragédie a nebudou chybět ani podivná/nestvůrná monstra.

Na této vycházce se na místě platí vstupné do objektu: dospělí 150 Kč/senioři 20 Kč/studenti 60 Kč.


Kde se sejdeme?

u pokladny Národní galerie kde si zakoupíte vstupenku s nahlášením, že jste účastníci komentované prohlídky; Staroměstské náměstí 605/13


Ukončení vycházky

Dům U Kamenného zvonu


Délka vycházky

přibližně 1h

Cena vstupenky:

200


Zvýhodněné vstupné

Zvýhodněné vstupné 150 Kč pro návštěvníky 65+ a studující. Děti do 15 let zdarma.


Platba u průvodce v hotovosti možná do naplnění vycházky za příplatek 50 Kč. Ke každé transakci účtuje GoOut servisní poplatek 15 Kč.