Prahou s očima dokořán

Nejstarší dějiny Malé Strany

Ani nikoho nepřekvapí, že nejstarší historie Prahy je spojená s územím dnešní Malé Strany. Dá se ale také říci, že události, ke kterým na Malé Straně došlo, ovlivnili historii celé naší země.

Vycházku zahájíme u sochy Bruncvíka, legendární postavy obecně známe ze Starých pověstí českých, která zůstává zahalena množstvím záhad. Pokračovat budeme k Malostranské mostecké věži, někdejší součásti malostranského opevnění. Povídat si tady budeme o starodávných značkách na venkovních stěnách, i o králi Vladislavovi II., který bude mít v příštím roce hned dvě velká výročí.  Zajímavý je hned sousedící Saský dům, neboť ovlivnil naše dějiny hned několikrát. V Mostecké ulici si řekneme o pradávné cestě, přístavu a tržišti. Ukážeme si místa archeologických nálezů datovaných do 8. a 9. století.  Podoba dnešního Malostranského náměstí se od středověku změnila neuvěřitelně. Dnes nenajdeme ani stopy po potocích, které jím kdysi protékaly, ani po celnici z doby Karla Velikého. Dozvíte se také o rotundě sv. Václava, nebo o nálezu hrotu avarského šípu.  Na závěr si ukážeme místo, které bylo kdysi považované za prokletí celého města.

Termín vycházky:

08.10.2023 ve 14:30


Kde se sejdeme?

na Karlově mostu - malostranském břehu, u pilíře se sochou Bruncvíka


Ukončení vycházky

Malostranské náměstí


Délka vycházky

přibližně 1,5h (1km)

Cena vstupenky:

200


Zvýhodněné vstupné

Zvýhodněné vstupné 150 Kč pro návštěvníky 65+ a studující. Děti do 15 let zdarma.


Platba u průvodce v hotovosti možná do naplnění vycházky za příplatek 50 Kč. Ke každé transakci účtuje GoOut servisní poplatek 15 Kč.