Prahou s očima dokořán

Poutní místo Loreta

Jedním z nejpůvabnějších míst v Praze, které zvou k návštěvě, je pražská Loreta – poutní místo prodchnuté především úctou k Panně Marii. Barokní areál vybudovaný během přibližně sta let vznikal postupně kolem ústřední stavby – kopie tzv. Svaté chýše, domku z Nazaretu uctívaného jako místo, kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že právě ona byla vybrána, aby počala a porodila Božího syna, a v němž po nějakou dobu žila Svatá rodina.

Vycházku zahájíme poslechem mariánské písně, kterou každou hodinu hraje slavná loretánská zvonohra. Podíváme se na kopii nedochované sochy Panny Marie Loretánské a u reliéfů z barokní doby si připomeneme klíčové okamžiky ze života Panny Marie. Projdeme se ambitem s kaplemi a navštívíme kostel Narození Páně, na jehož stavbě pracovali dva z nejvýznamnějších pražských barokních architektů, otec a syn Dientzenhoferové. V 15:00 se na chvíli zastavíme a opět se zaposloucháme do tónů loretánské zvonohry, jejíž zvuk zní z nádvoří areálu působivěji než při poslechu zvenčí. Tentokrát nepůjde o nahrávku spouštěnou automaticky, ale o malý koncert duchovních melodií hraný živě jedním z hudebníků, kteří tento jedinečný nástroj ovládají. Poté navštívíme klenotnici, v níž je vystavena slavná Diamantová monstrance a další cennosti z loretánského pokladu – jednoho ze dvou nejvýznamnějších chrámových pokladů v českých zemích. Trojrozměrný model nám ukáže jedinečné nástěnné malby objevené nedávno v loretánské kryptě. V 16:00 se znovu rozezní zvonohra dalšími krásnými melodiemi.

Pro vstup do areálu je třeba uhradit vstupné – dospělí Kč 180,-, senioři nad 70 let Kč 140,-, studenti s průkazem Kč 120,-.


Kde se sejdeme?

před Loretou, Loretánské náměstí č.7, Praha - Hradčany


Ukončení vycházky

v areálu Lorety


Délka vycházky

přibližně 2h

Cena vstupenky:

200


Zvýhodněné vstupné

Zvýhodněné vstupné 150 Kč pro návštěvníky 65+ a studující. Děti do 15 let zdarma.


Platba u průvodce v hotovosti možná do naplnění vycházky za příplatek 50 Kč. Ke každé transakci účtuje GoOut servisní poplatek 15 Kč.