Kaple Božího těla

Čím byla kaple Božího těla ve středu dnešního Karlova náměstí výjimečná? Rozhodně svým účelem. Od roku 1354 ke dřevěné věží, od poslední čtvrtiny 14. století již ke kamenné kapli, přicházeli každoročně v první pátek po Velikonocích desetitisíce poutníků, neboť jim byly ukazovány nejsvětější ostatky patřící k říšskému korunovačnímu pokladu. Zbožní Lucemburkové je celoročně uchovávali na Karlštejně, a právě jen ve svátek svatého kopí a hřebů Páně je vystavovali. Ke spatření bylo například Longinovo kopí, trny z Kristovy koruny, část dřeva z Ježíšova kříže, nebo kousek ubrusu z Poslední večeře. 

Obrovské srocení věřících bylo zároveň příležitostí, jak oznámit různá ustanovení. Nešlo jen o záležitostí majetkové, například Zikmund Lucemburský zde nechal vyhlásit Basilejská kompaktáta a jejichž desky vsadit přímo do zdi kaple.

Po roce 1403 získala kapli pražská univerzita a na její hřbitůvek pochovávala zemřelé profesory, rektory a vědce. Až do roku 1610 při výroční úmrtí císaře Karla IV. sem pražská univerzita pravidelně pořádala smuteční procesí z Karolina. V době pobělohorské se stala majetkem Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité v jejím sousedství bydleli a původně si plánovali vybudovat okolo ní novou kolej. Nakonec se rozhodli pro výše položené místo, kapli však vlastnili až do zrušení svého řádu v roce 1773. Dalším vlastníkem se stala soukromá osoba a kaple se stala skladištěm. Osudné se stalo kapli umístění – v samém středu náměstí, jen kousek od dnešního tramvajového křížení. Původní výhoda, místo z dálky viditelné poutníkům, se proměnilo v nevýhodu. Překáželo komunikaci v ose dnešní Ječné ulice.

O podobě kaple Božího těla, zaniklé sakrálních stavbě z doby Lucemburků v prostředku dnešního Karlova náměstí, se dlouho vědělo z písemných zpráv a vyobrazení na novověkých vedutách. Až v souvislosti s revitalizací Karlova náměstí v roce 2011 došlo na archeologický výzkum vedený Národním památkovým ústavem, který z dochovaných částí pod dnešním povrchem umožnil blíže určit její velikost a podobu.

Zdroj obrázku : Praha archeologická