Tajemství rizalitu u Křížovníků

Rizalit kláštera křížovníků s červenou hvězdou na staroměstském břehu Vltavy u Karlova mostu ukrývá pozůstatky Juditina mostu.

Juditin most nese jméno chotě stavitele Vladislava II., Judity Durynské. Most byl umístěn o něco níže ve směru toku dnešního Karlova mostu a byl od něho nižší. Úctyhodná délka  514 m je podobná délce mostu Karlovu (516m). Vzorem byl nejspíše kamenný most v Řezně. Osudnou pro Juditin most byla povodeň roku 1342, která jej strhla a podnítila Karla IV. ke stavbě mostu nového – do dnes stojícího a nesoucího jméno svého stavitele. Viditelnými pozůstatky Juditina mostu jsou (nižší) Malostranská mostecká věž a oblouky skryté pod Křížovnickým náměstím.