Dům U sv. Michala na Novém Světě

Nový Svět na Hradčanech, to je místo, kde by se romantika dala krájet. Mezi nejfotografovanějšími domy rozhodně dům U svatého Michala nebude, ale to mu rozhodně na zajímavosti neubírá. A nejen tím, že je neuvěřitelně úzký. Vždyť jednu stranu tvoří prakticky jenom vstupní dveře.

První stavba je na tomto místě doložena již v roce 1383, což je za doby kdy panování po Karlu IV. převzal jeho syn, Václav IV. Tehdy k němu patřila zahrada ležící na místě dnešní velké zahrady kláštera kapucínů.  Za doby, kdy dnešní dům vlastnil rytíř Otík Zádubský ze Šumtálu, zde bydlívalo jeho služebnictvo – čeleď neboli pacholci.

Název U sv. Michala nás přivádí do počátku 30-tileté války. Tehdy zde našel útočiště pronásledovaný katolický kněz Andreas Holarius. Někdejší oltářník chrámu sv. Víta s sebou přinesl obraz sv. Michala a zůstal zde bydlet i po bitvě na Bílé hoře, kdy se ostatní katoličtí duchovní vraceli zpět. Obraz byl pověšen na domě a byť už ho tu dávno nenajdeme, název nám ho vždy připomene.

Zatím co dnes je možné si v domě pronajmout dva byty – jeden suterénní s výhledem na ulici Nový Svět a druhý s výrazně lepším výhledem do zahrady, bydlívalo zde před první světovou válkou prokazatelně až 17 lidí. Tehdy měl  Nový Svět k romantice daleko, byl chudinskou kolonií.