Kožný dům nebo také U Cortésů

Tajemný průchod mezi Havelskou a Kožnou ulicí, dnes bohužel běžně nepřístupný, je doložen již ve 14. století. kdy se nazýval U Černé zahrádky Tehdy procházel dvěma samotnými domy spojenými nejprve majetkově Františkem Cortesim z Peregrimu v roce 1623.  Cortesi byl významným měšťanem, který dokonce působil v letech 1631 až 1634 ve funkci staroměstského primátora.

Část domu obrácená do Havelské ulice má dochovány zbytky románské stavby, část do Kožné ulice zase gotické sklepy.

V 18. a 19. století v průchodu panoval čilý obchodní ruch, což je dodnes patrné z řady výkladců. Židovští obchodníci v nich prodávali kůže a dali tak název nejen domu, ale celé ulici do níž průchod ústí.

Velká přestavba domu proběhla po roce 1847 za vlastníka Johanna Eisbricha. Část domu do Havelské ulice byla ještě v roce 1860 zvýšena o čtvrté patro, přičemž bylo zrušeno předstupující podloubí. Novorenesanční fasáda včetně bohatě zdobené mříže s iniciály A.P. připomínají Antonína Podlejší, majitele domu ve 2. polovině 19. století.