Hostinec – kaple – divadlo

Jsou domy, kde po desetiletí najdete hospodu, lékárnu, nebo se v obchodě mění pouze druh prodávaného zboží. A pak jsou domy, které přitahují změny přímo dramatické.  Takovým je dům, ve kterém sídlí Divadlo Járy Cimrmana.

Stavba na adrese Štítného ulice č.5 byla postavena roku 1875 a od počátku byl její součástí hostinec „U rytíře Dalimila“ s taneční síní. Změna využití nastala s novým vlastníkem, Spolkem pro vystavění katolického kostela na Žižkově, roku 1883.

Spolek řešil situaci, kdy pro rychle rostoucí počet obyvatel Žižkova nedostačovaly stávající malé kostelíky a po zrušení kostela Povýšení sv. Kříže byla k dispozici pouze kaple sv. Rocha. Výstavba nového kostela byla v nedohlednu, proto se jako rychlejší i levnější řešení jevilo zavřít hostinec a upravit jeho sál na kapli. Kaple Panny Marie byla skromně vybaveným prostorem, věřícím ale sloužila po více jak 20 let, až do roku 1919, tedy i po otevření nedalekého kostela sv. Prokopa. Ostatní prostory domu sloužily jako dětská opatrovna sester boromejek a později jako školní prostory.

Další využití domu se blíží dnešnímu. Rozhodnutí o adaptaci na „lidovýchovné“ účely bylo naplněno pořádáním přenášek, představení a besed. Návštěvníci přicházeli do nově otevřené „Masarykovy síně“ až do příjezdu německých vojsk. Po druhé světové válce byl změněn název na „Síň lidově umělecké tvořivosti“ a po rekonstrukci v roce 1977 na „Žižkovské divadlo“.  Od roku 1995 nese divadlo název doplněný podle nejznámější postavy zdejšího repertoáru „Žižkovské divadlo Járy Cimrmana“, celý objekt pak název „Masarykův dům“.