Kampa nebo Zákampí?

Vejít na ostrov Kampa bosou nohou není žádný problém a mnohý návštěvník si ostrovního charakteru místa ani nevšimne. Snad právě taková poloha dala vzniknout dnešnímu názvu. Pražský topograf v 18. století Schaller nazýval Kampu „ostrovem Kampovským“, což mělo pocházet z českého slova „zákampí“ v dnešním významu „zaokapí“, jednoduše „za okapem“ nebo „za vodním tokem“.

Aby to nebylo jednoduché, jsou tady samozřejmě i jiné varianty. Výklad z 19. století odvozuje název z polštiny, kde „kempa“ znamená ostrov. V Kottově slovníku z téže doby čteme, že slovo „kampa“ lze vykládat jako „pozemek příkopem obehnaný, vyvýšenina země, výspa, ostrov“. Nebo možná německý výraz „Kaufplatz“ změnil se nedokonalou českou výslovností na „Kamplac“-„Kampla“-„Kampa“. Slibně vypadá také odvozenina z latinského výrazu „campus“ označující pole.

Pravdu o vzniku názvu se s jistotou už nikdy nedozvíme. Víme ale, že dle cestovatelského portálu VirtualTourist je Kampa po pařížském ostrově sv. Ludvíka druhým nejhezčím městským ostrovem světa. Přesvědčit se o tom můžete třeba na naší vycházce.