Historie.

Zakladatel české moderní architektury Jan Kotěra (1871-1923), žák Otto Wagnera na vídeňské akademii, zakládá školu architektury v roce 1910 s myšlenkou, že architektura je také umělecký obor, nejen technický. Projekt vzniká mezi lety 1919-1920 a jednalo se jednopatrovou budovu se stanovou střechou ve stylu rané moderny, ve které lze ještě cítit doznívající kubismus, např. vstupní portál. Po jeho smrti v úkolu pokračuje jeho neméně známý žák, Josef Gočár (1180-1945). Dochází k funkcionalistickým úpravám, kdy je budova navýšena o patrovou nástavbu s rovnou střechou a na severní straně pak vynikají ateliérová okna, které přivádí dostatek přirozeného světla dovnitř a ze kterých je krásný výhled do zeleně i na Prahu. Po válce dochází k dalším dílčím úpravám pod taktovkou Jaroslava Fragnera (1898-1967).

„Bylo pro nás zásadní vycházet ze studie prof. Emila Přikryla a jeho studentů, kteří roku 2014 nastínili způsob uchopení řešení obnovy. Nebylo lehké vybírat z tisíce možných řešení tu jedinou správnou a doufáme, že se nám to ve výsledku podařilo.“

MgA. Marcela Steinbachová, PhD.

Současnost.

V roce 2019 akademie prošla další úpravou, jejíž cílem bylo očistit stavbu od nevhodných zásahů, vrátit jí původní charakter a doplnit ji současnými prvky. Návrh vypracovala Marcela Steinbachová a ateliér Skupina, kteří myšlenkově navazovali na záměr Emila Přikryla. Dnes jsou v budově umístěny ateliéry a knihovna Školy architektury, Nová média Tomáše Svobody a nově bude sloužit i pro Digitální laboratoř.

Lenka Kliková

Rodilý Pražák s náruživou láskou k hradům, zámkům, galeriím a pražským kavárnám. Praha ji baví, za deště i zimy, za každého počasí, stačí se jen naladit na správnou notu. Od pochmurné gotiky, přes hravý barok až k počátkům moderny.