Blog Prahou s očima dokořán

Socha sv. Kajetána

Patří k mým nejoblíbenějším statue na Karlově mostě. Je to ještě jeden z mála raných originálů, který se na mostě nachází. Jeho autorem je výborný Ferdinand Maxmilián Brokoff, jehož vývoj a především odklon od svého otce Jana Brokoffa tato socha krásně ilustruje. Po sousoší Tří světic, ve svých 21 letech...


Tři králové

Tři krále u nás dnes už málokdo slaví, přitom ve Východní církvi svátek Zjevení Páně zastínil samotné Narození. Kde se však králové vůbec vzali?


Kožný dům nebo také U Cortésů

Tajemný průchod mezi Havelskou a Kožnou ulicí, dnes bohužel běžně nepřístupný, je doložen již ve 14. století. Tehdy procházel dvěma samotnými domy spojenými za majitele Františka Cortesiho z Peregrimu v roce 1623.


Dům U sv. Michala na Novém Světě

Nový Svět na Hradčanech, to je místo, kde by se romantika dala krájet. Mezi nejfotografovanějšími domy rozhodně dům U svatého Michala nebude, ale to mu rozhodně na zajímavosti neubírá. A nejen tím, že je neuvěřitelně úzký. Vždyť jednu stranu tvoří prakticky jenom vstupní dveře


Tajemství rizalitu u Křížovníků

Znáte tajemství rizalizu kláštera křížovníků na s červenou hvězdou při kostele svatého Františka z Assisi?


Kaple Božího těla

Čím byla kaple Božího těla ve středu dnešního Karlova náměstí výjimečná? Rozhodně svým účelem, za kterým sem každoročně v první pátek po Velikonocích proudily desetitisíce poutníků.


Hostinec – kaple – divadlo

Jsou domy, kde po desetiletí najdete hospodu, lékárnu, nebo se v obchodě mění pouze druh prodávaného zboží. A pak jsou domy, které přitahují změny přímo dramatické.  Takovým je dům, ve kterém sídlí Divadlo Járy Cimrmana.


Kampa nebo Zákampí?

Snad právě poloha v těsné blízkosti břehu dala vzniknout zvláštnímu názvu ostrova. Snad z výrazu "Zákampí" ...


Není „koule“ jako „koule“

Při fotografování nejmenšího z domečků U Zlatého slunce se docela náhodou na snímek dostanou i dělostřelecké koule ve štítu vedlejšího a výrazně vyššího domu v Černínské ulici.


Libušina lázeň na Vyšehradě

Proč se zřícenině na Vyšehradské skále říká Libušina lázeň?


Lobkovický palác

Lobkovický palác je dnes sídlem Německého velvyslanectví. Pojďme společně nahlédnout pod jeho fasádu...


Obchodní dům Quadrio

Obchodní dům Quadrio je jeden z nových vstupů současné architektury do centra města. Jak se Vám libí?


Škola architektury AVU

Budova školy architektury na AVU byla projektem otce české moderní architektury Jana Kotěry v letech 1919-1920...


Mimopražský letní speciál II. díl – kostel sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci

Kostel je mimořádně cenný dochovaným množstvím nástěnných maleb, které jsou datovány do 14. a 15. století...


Mimopražský letní speciál I. díl – Kostel sv. Jakuba v Církvici

Kostel sv. Jakub v Církvici patří mezi skvosty románské architektury u nás. Tato jednolodní stavba s věží je datována mezi roky 1148 a 1156. Jednalo se o kostel výhradně panský...


sv. Kajetán

Jedna z mála původních soch z Karlova mostu přestavuje zakladatele řádu theatinů...


Orle, vítej zpátky!

Orle, vítej zpátky! Vrchol Kohlovy kašny na Pražském hradě už zase zdobí orel Svaté říše římské se znakem Českého království...


Socha Terezky

Socha Terezky zdobící kašnu na Mariánském náměstí se podle legendy měla stát nejbohatší pražskou sochou...


Karel IV. a císařská korunovace – VI. díl

Nepříjemná událost v Pise v samém závěru cesty zkazila Karlovi radost z oslav a rozhodl se Itálii rychle opustit. Doma je však velkolepě přivítán...


Karel IV. a císařská korunovace – V. díl

Konečně je to tady! Římský a český král Karel je slavnostně korunován na císaře a stává se Karlem IV…


Karel IV. a císařská korunovace – IV. díl

Před branami Říma stanul Karel IV. na Zelený čtvrtek 2. dubna 1355 a svůj tábor rozložil na Monte Mario u kostela sv. Marie Magdaleny. Do města vstupuje tajně jako pouhý poutník...


Karel IV. a císařská korunovace – III. díl

Získání železné lombardské koruny bylo tradičním předstupněm římských korunovací císařů, už Karel Veliký byl cestou do Říma korunován nejprve králem Langobardů.


Karel IV. a císařská korunovace – II. díl

Pro císaře měla římská jízda důležitý politický význam, ale zároveň ji bral i jako duchovní pouť po významným centrech křesťanstva. První větší zastavení bylo v Udine...


Karel IV. a jeho císařská korunovace – I. díl

Po dostatečné stabilizaci své moci v říši se císař rozhodl, že konečně uzrál vhodný čas k uskutečnění římské jízdy. Svou pouť zahájil „jakoby náhle k překvapení většiny“ o dni sv. Václava v roce 1354 ze Sulzbachu...


Palác EURO

Spolu s palácem Koruna tvoří jakousi pomyslnou dolní bránu a monumentální vstup do Václavského náměstí.


Tři králové

Tři krále u nás dnes už málokdo slaví, přitom ve Východní církvi svátek Zjevení Páně zastínil samotné Narození. Kde se však králové vůbec vzali?


Karolinum na pokračování – II. díl

Jedná se nepochybně o nejstarší univerzitní budovu v nepřetržité nezměněné funkci na evropském kontinentě s možností nějakých starších, asi v Anglii...


Dům U Zlaté lilie

První zmínky o domě pochází z doby kolem roku 1400 a mluví se o dvoupatrové gotické stavbě, která byla v renesanci obohacena o další 2 patra.


Popeleční středa

S Velkým pátkem se řadí mezi 2 přísnější postní dny v roce. Symbol popela jako výraz smutku a pokání je znám už z antiky...


Arménský chačkar

Znáte arménský chačkar v Praze před kostelem sv. Jindřicha a svaté Kunhuty?


Kostel Sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích

Kamila Hilberta známe jako jednoho z Velkých mužů katedrály, kdy byl jedním z hlavních architektů pracujících na dostavbě Svatovítské katedrály. Další jeho zajímavé dílo se nachází kousek od Prahy, ve Štěchovicích.


Zvěstování díl II.

Jedná se o jedno z nejvíce zobrazovaných témat v křesťanském umění. Pojďme si společně projít několik českých ukázek..


Zvěstování díl I.

Na měsíc březen připadá svátek Zvěstování Páně (25.3.). Jedná se o jedno z nejvíce zobrazovaných témat v křesťanském umění.


Letnice

Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení Krista a Letnice pak svátkem seslání Ducha svatého.


Karolinum na pokračování – I. díl

Jedná se nepochybně o nejstarší univerzitní budovu v nepřetržité nezměněné funkci na evropském kontinentě s možností nějakých starších, asi v Anglii...


Palackého pomník v Praze

Palackého pomník v Praze na Palackého náměstí, svítící koruna paláce Koruna na Václavském náměstí, sochy na budovách pražského magistrátu...